به یاری خداوند متعال اولین شماره این فصلنامه در پاییز 1378 بعد از دو سال تلاش به چاپ رسید. و با تلاش بسیار در سال 1382 با مجوز شماره 1206 /2910/ 3 به تاریخ 10/ 12/ 82 موفق به دریافت درجه علمی پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) گردید. 

 

نویسندگان محترم می بایست قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را مطالعه نمایند.

 

کسب رتبه «الف» در ارزیابی سه سال پیاپی کمیسیون نشریات علمی 

با کمال مسرت به اطلاع نویسندگان و پژوهشگران می‌رساند با استناد به ارزیابی پرتال نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این فصلنامه موفق به کسب رتبه الف در ارزشیابی سال های 1399، 1400 و 1401 گردیده است.

 

 

 

شماره جاری: دوره 23، شماره 89، اسفند 1402، صفحه 3-133 

مولفه های حکمت مشرقی ابن سینا به روایت ابن طفیل

صفحه 71-92

10.22099/jrt.2024.48891.2964

عرفان غلامی گلباغی؛ نادیا مفتونی؛ قاسمعلی کوچنانی


بررسی تطبیقی مسئله شر از دیدگاه سی اس لوئیس و شهید مطهری

صفحه 113-133

10.22099/jrt.2023.48519.2937

احمد مینائی؛ عباس عباس زاده؛ قربانعلی کریم زاده قراملکی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر دبیر تخصصی اجرایی مدیر داخلی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان