به یاری خداوند متعال اولین شماره این فصلنامه در پاییز 1378 بعد از دو سال تلاش به چاپ رسید. و با تلاش بسیار در سال 1382 با مجوز شماره 1206 /2910/ 3 به تاریخ 10/ 12/ 82 موفق به دریافت درجه علمی پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) گردید. 

 

نویسندگان محترم می بایست قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را مطالعه نمایند.

 

کسب رتبه «الف» در ارزیابی سه سال پیاپی کمیسیون نشریات علمی 

با کمال مسرت به اطلاع نویسندگان و پژوهشگران می‌رساند با استناد به ارزیابی پرتال نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این فصلنامه موفق به کسب رتبه الف در ارزشیابی سال های 1399، 1400 و 1401 گردیده است.

 

 

 

شماره جاری: دوره 23، شماره 88، آذر 1402، صفحه 3-139 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر دبیر تخصصی اجرایی مدیر داخلی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان