به یاری خداوند متعال اولین شماره این فصلنامه در پاییز 1378 بعد از دو سال تلاش به چاپ رسید. و با تلاش بسیار در سال 1382 با مجوز شماره 1206 /2910/ 3 به تاریخ 10/ 12/ 82 موفق به دریافت درجه علمی پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) گردید. 

این فصلنامه به صورت تمام متن قابل دسترسی آزاد می باشد.

نکته بسیار مهم

قابل توجه نویسندگان محترم

 قبل از ارسال مقاله، قسمت‌های راهنمای نویسندگان و سؤالات متداول را مطالعه بفرمایید.

 

شماره جاری: دوره 20، شماره 77، زمستان 1399 

3. بررسی تطبیقی رابطه‌ی علم و دین از دیدگاه آیت‌الله مصباح و ایان باربور

صفحه 51-78

10.22099/jrt.2021.38391.2372

محمد اسماعیلی؛ محمد صادق جمشیدی راد؛ محمدرضا ضمیری؛ سید حسن بطحایی گلپایگانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر جانشین سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2251-6123
شاپا الکترونیکی
2008-9481

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان