درباره نشریه

باسمه تعالی

 کسب بصیرت در دین آرزوی همیشگی مؤمنان و توصیه دایمی معصومین(ع) بوده است که این خود از تعقل و تدبر در آفاق و انفس و کنکاش در عمق آموزه های وحیانی و اندیشه در دستاوردهای دینی حاصل می‌گردد. از طرف دیگر، دارالعلم شیراز، شهری است که زمانی مهد حکمت و عرفان و ادب بوده و در  زمینه فلسفه، کلام و عرفان بزرگترین شخصیت‌ها را تقدیم جهان اسلامی نموده است. به همین جهت و به منظور تداوم و تقویت این دستاوردهای تاریخی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز به عنوان قطب فرهنگی کشور، با همکاری انجمن علمی معارف اسلامی ایران اقدام به انتشار فصلنامه اندیشه دینی نمود.

اولین شماره این فصلنامه در پاییز 1378 بعد از دو سال تلاش به چاپ رسید. و با تلاش بسیار در سال 1382 موفق به دریافت درجه علمی پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید. از آن پس هر ساله چهار شماره با حداقل 7 مقاله از این نشریه به چاپ رسیده است.

اینک نشریه اندیشه دینی با چاپ الکترونیکی مقالات هر شماره، همچنان به فعالیت خود در زمینه‌های فلسفه، کلام و عرفان اسلامی و مطالعات تطبیقی و گرایش‌های مرتبط با این حوزه های تخصصی، پذیرای مقالات علمی (پژوهشی، روش شناسی، کاربردی) نویسندگان و محققان می‌باشد.

 عنوان نشریه

فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز

 صاحب امتیاز

دانشگاه شیراز

سازمان همکار

انجمن معارف اسلامی ایران

شاپای چاپی

شاپای الکترونیکی

2251-6123

2717-2686

 زبان نشریه

فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

 نظم انتشار

فصلنامه

 کشور – شهر محل انتشار نشریه

ایران - شیراز

 سال آغاز انتشار نشریه

پاییز-1378

حوزه تخصصی

فلسفه، کلام، عرفان اسلامی و مطالعات تطبیقی

 وضعیت دسترسی آزاد به نشریه

 دسترسی به همه مقالات این نشریه آزاد و رایگان است.

 

 هزینه انتشار مقاله

بابت پذیرش جهت چاپ 600 هزار تومان

   

زمان بررسی مقاله

بررسی اولیه حداکثر 10 روز

داوری از حداقل 3 هفته تا حداکثر 3 ماه

 قالب مقالات

 PDF

  الگوی استناددهی

 APA

 رتبه علمی

علمی - پژوهشی (براساس مجوز شماره 1206/۲۹۱۰/۳ ، در تاریخ 10/12/ ۸2)

 رتبه ارزیابی در آخرین رتبه بندی کمیسیون نشریات علمی کشور (سال1400)

رتبه الف  و دریافت امتیاز 816 از ۱۰۰0

 نرم افزار بررسی مشابهت یابی و سرقت علمی در مرحله ارزیابی

سمیم نور(برای مقالات فارسی)