راهنمای نویسندگان

الف: روش تهیه مقالات

مقالات ارسالی جهت چاپ در مجله باید ضمن برخورداری از محتوای علمی، حاصل مطالعات و تحقیقات نویسنده بوده، قبلا در جای دیگر به چاپ نرسیده باشد.

 • از نظر کمی و شکل ظاهری مقاله حداکثر از 25 صفحه A4 در قطع مجله تجاوز نکند و چکیدة مقاله نیز به دو زبان فارسی و انگلیسی حداکثر در 200 کلمه تایپ شود و همراه با مقاله باشد.
 • مقاله دارای ساختار علمی باشد (ساختار مجله اندیشه دینی رعایت شود).
 • منابع و مآخذ در پایان مقاله و به صورت زیر و شماره گذاری شده ارائه شود.

کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده، (تاریخ)، عنوان، محل انتشار: ناشر.

(در صورت وجود مصحح یا مترجم و نیز چاپ غیر اول به صورت زیر عمل شود).

هجویری، علی، (1378)، کشف المحجوب، تصحیح ژوکوفسکی، چ ششم، تهران: کتابخانه طهوری.

Pepper, Margaret, (1996), Macmillan Dictionary of Religious, New York: Macmillan Press

مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده، (تاریخ)، «عنوان مقاله»، نام مجله، جلد، شماره، صفحات.

 • ارجاعات درون متنی، با ذکر نام خانوادگی نویسنده، تاریخ، جلد، صفحه یا صفحات مورد استفاده انجام شود. 
 • مثال: (ابن سینا، 1413ق، ج4، ص 86). چنانچه تاریخ نشر چند اثر از یک نویسنده مشابه باشد، با حروف از یکدیگر متمایز شوند.
 • یادداشت ها در پایان مقاله و قبل از منابع آورده شوند با ذکر شماره در متن.
 • نویسندگان محترم می بایست درصورت حمایت مالی از طرف ارگان یا نهاد یا شخص خاصی، همراه مقاله نامه ایی مبنی بر تقدیر و تشکر از حمایت کننده ارسال نمایند.
 • در صورت پذیرش مقاله باید متن تقدیر در تحریر نهایی مقاله و به عنوان اولین یادداشت درج گردد.
   (نویسندگان محترم باید با این دستورالعمل مقالات جدید را ارسال نمایند. خاطرنشان می سازد روش  ارجاع دهی درون متنی این فصلنامه  تا پایان سال 98 با فرمت قبلی مورد استفاده بوده است و از سال 99 نگارش مقالات با فرمت جدید پذیرش خواهد شد).

ب. بررسی و چاپ مقالات

 • مقالات باید از طریق وب سایت ارسال گردد.
 • جهت تسریع در امر بررسی مقالات ضروری است که نویسندگان محترم همراه با مقاله نامه ای مجزا حاوی تقاضای بررسی، نام، نام خانوادگی، آدرس پستی به همراه کدپستی، شماره تلفن ثابت و همراه، آدرس پست الکترونیکی خود را ارسال نمایند.
 • به همراه مقاله لازم است نامه یا فایل نتیجه سیستم مشابه یاب سمیم نور پیوست باشد.
 • نویسنده مسئول هم چنین باید فرم تعهد نامه فصلنامه مبنی بر عدم ارسال همزمان مقاله به مجلات دیگر و نیز فرم تعارض منافع را به پیوست  ارسال نماید. 
 • در اصل مقاله و تمام صفحات آن هیچ گونه اطلاعاتی از هویت نویسندگان نباید درج شود. در صورت درج این نوع اطلاعات، مقاله از دور بررسی خارج خواهد شد.
 • مقالات رسیده نخست توسط هیأت تحریریه مورد بررسی قرار خو اهند گرفت و در صورتی که مناسب تشخیص داده شوند برای ارزیابی به سه نفر از داورانی که صاحب نظر باشند ارسال خواهند شد.
 • هیأت تحریریه در رد یا قبول و نیز حک و اصلاح مقالات آزاد است.
 • مسؤولیت مطالب هر مقاله از هر نظر به عهده نویسنده است.
 • حق چاپ پس از پذیرش برای مجله محفوظ است و هرگونه چاپ و تکثیر از مجله تنها با اجازه کتبی سردبیر مجاز می‌باشد.
 • نویسندگان محترم باید در صورت نیاز به اصلاح مقاله، اصلاحات انجام شده را به دو صورت مشخص نمایند: 1. طی نامه ایی جداگانه به سردبیر؛ 2. مشخص کردن (های لایت) در خود مقاله.

ج. هزینه بررسی و چاپ

به اطلاع می‌رساند این فصلنامه از ابتدای اسفند سال 98 بابت هر مقاله جهت ارسال به داوری مبلغ 2000000 ریال و در صورت تأیید مقاله مبلغ 3000000 ریال دیگر جهت چاپ  از مؤلفان محترم دریافت می‌‌نماید (لازم به ذکر است در صورتی‌که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 2000000 ریال اولیه قابل بازگشت به مؤلف نمی‌باشد).

توجه: مبلغ (2000000 ریال) بعد از تأیید اولیه مقاله توسط هیئت محترم تحریریه و دبیر تخصصی دریافت می‌گردد.

 شماره حساب 5724042998 بانک تجارت شعبه کوی دانشگاه شیراز، صاحب حساب دانشگاه شیراز با شناسه 13000000012 .

 نکته مهم: نویسندگان محترم باید توجه داشته باشند پس از ارسال مقاله و تعیین نویسنده مسوول، تعداد نویسندگان، رتبه علمی، ای میل، محل خدمت و ... سایر مشخصات ارسالی، هپچ گونه تغییری پذیرفته نخواهد شد. عواقب ناشی از اشتباه در این قسمت ها متوجه خود نویسنده خواهد بود.