راهنمای نویسندگان

الف: روش تهیه مقالات

مقالات ارسالی جهت چاپ در مجله باید ضمن برخورداری از محتوای علمی (پژوهشی، کاربردی، روش‌شناسی)، حاصل مطالعات و تحقیقات نویسنده بوده، قبلا در جای دیگر به چاپ نرسیده باشد.

 • از نظر کمی بین 6 تا 8 هزار واژه باشد.
 • چکیده مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی حداکثر در 200 کلمه تایپ شود و همراه با مقاله باشد.
 • مقاله دارای ساختار علمی باشد (ساختار مجله اندیشه دینی رعایت شود).
 • منابع و مآخذ در پایان مقاله و به صورت زیر  و شماره گذاری شده ارائه شود( از روش APA پیروی شود).

کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ). عنوان. محل انتشار: ناشر.

(در صورت وجود مصحح یا مترجم و نیز چاپ غیر اول به صورت زیر عمل شود).

هجویری، علی (1378). کشف المحجوب. (تصحیح ژوکوفسکی، چاپ ششم). تهران: کتابخانه طهوری.

ابن سینا، حسین ابن عبداالله (1418 ق). الإلهیات من کتاب الشفاء. (تصحیح حسن حسن زاده آملى). قم: مکتب الاعلام الاسلامی. 

.Pepper, M. (1996). Macmillan Dictionary of Religiou. New York: Macmillan Press

مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ). عنوان مقاله. نام مجله. دوره(شماره)، صفحات مقاله.DOI(شناسه دیجیتال مقاله علمی)  یا DOR (شناسه دیجیتال اشیا).

افضلی، علی (1390). نقد نظریه عدمی بودن شرور. فلسفه دین، 9(10)،31-64. Doi: https://doi.org/10.22059/jpht.2012.24898.

تذکر مهم: منابع فارسی به صورت آوا نویسی شده در قسمت منابع انگلیسی به شکل زیر آورده شود:

Ibn-Sina, H. A. (1997). Theology from the Book of Healing. (Edited by Hassan Hassanzadeh Amoli). Qom: Maktab Al-Alam  Al-Islami. [In Arabic]

Afzali, A. (2011). Critique of the Theory of the non-Existence of Evil. Philosophy of Religion Quarterly,  9(10), 31-64. [In Persian]. Doi: https://doi.org/10.22059/jpht.2012.24898.

 • ارجاعات درون متنی، با ذکر نام خانوادگی نویسنده، تاریخ، جلد، صفحه یا صفحات مورد استفاده انجام شود. 
 • مثال: (ابن سینا، 1413ق، ج4، ص 86). چنانچه تاریخ نشر چند اثر از یک نویسنده مشابه باشد، با حروف از یکدیگر متمایز شوند.
 • یادداشت ها در پایان مقاله و قبل از منابع آورده شوند با ذکر شماره در متن.
 • نویسندگان محترم می بایست درصورت حمایت مالی از طرف ارگان یا نهاد یا شخص خاصی، همراه مقاله نامه ایی مبنی بر تقدیر و تشکر از حمایت کننده ارسال نمایند و  در صورت پذیرش مقاله در تحریر نهایی مقاله در قسمت یادداشتها درج گردد.
 • در صورت پذیرش مقاله متن تقدیر در تحریر نهایی مقاله در قسمت یادداشتها درج گردد.

ب. بررسی و چاپ مقالات

 • مقالات باید از طریق وب سایت ارسال گردد.
 • جهت تسریع در امر بررسی مقالات ضروری است که نویسندگان محترم همراه با مقاله نامه ای مجزا حاوی تقاضای بررسی، نام، نام خانوادگی، آدرس پستی به همراه کدپستی، شماره تلفن ثابت و همراه، آدرس پست الکترونیکی خود را ارسال نمایند.
 • به همراه مقاله لازم است نامه یا فایل نتیجه سیستم مشابه یاب سمیم نور پیوست باشد.
 • نویسنده مسئول هم چنین باید فرم تعهد نامه(فایل word)، فرم تعهد نامه(فایلPDF) فصلنامه مبنی بر عدم ارسال همزمان مقاله به مجلات دیگر و نیز فرم تعارض منافع(فایل word)، فرم تعارض منافع(فایلPDF) را به پیوست  ارسال نماید
 • در اصل مقاله و تمام صفحات آن هیچ گونه اطلاعاتی از هویت نویسندگان نباید درج شود. در صورت درج این نوع اطلاعات، مقاله از دور بررسی خارج خواهد شد.
 • از ارسال مقالات غیرمرتبط با رشته تخصصی نویسندگان پرهیز شود.
 • به همراه مقاله باید حتماً آوانویسی منابع فارسی به انگلیسی ارسال شود.
 • مقالات رسیده نخست توسط هیأت تحریریه مورد بررسی قرار خو اهند گرفت و در صورتی که مناسب تشخیص داده شوند برای ارزیابی به سه نفر از داورانی که صاحب نظر باشند ارسال خواهند شد.
 • هیأت تحریریه در رد یا قبول و نیز حک و اصلاح مقالات آزاد است.
 • مسؤولیت مطالب هر مقاله از هر نظر به عهده نویسنده است.
 • حق چاپ پس از پذیرش برای مجله محفوظ است و هرگونه چاپ و تکثیر از مجله تنها با اجازه کتبی سردبیر مجاز می‌باشد.
 • نویسندگان محترم باید در صورت نیاز به اصلاح مقاله، اصلاحات انجام شده را به دو صورت مشخص نمایند: 1. طی نامه ایی جداگانه به سردبیر؛ 2. مشخص کردن (های لایت) در خود مقاله.

ج. هزینه بررسی و چاپ

به اطلاع می‌رساند این فصلنامه از ابتدای فروردین 1403 بابت  هر مقاله در صورت پذیرش مبلغ 8/500/000 ریال جهت چاپ از مؤلفان محترم دریافت می‌‌نماید.

حساب شماره IR530100004001071603020506، نزد بانک مرکزی با شناسه پرداخت 368071658115100141400285037100، به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه شیراز.

 نکته مهم: نویسندگان محترم باید توجه داشته باشند پس از ارسال مقاله و تعیین نویسنده مسوول، تعداد نویسندگان، رتبه علمی، ای میل، محل خدمت و ... سایر مشخصات ارسالی، هپچ گونه تغییری پذیرفته نخواهد شد. عواقب ناشی از اشتباه در این قسمت ها متوجه خود نویسنده خواهد بود