اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1453
تعداد پذیرش 123
تعداد عدم پذیرش 1012
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 793

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 74
تعداد مقالات 533
تعداد مشاهده مقاله 864823
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 554617
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 71 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 330 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 215 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 255 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 23 روز
درصد پذیرش 8 %