اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 583
تعداد پذیرش 59
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 416
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 296

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 22
تعداد شماره‌ها 82
تعداد مقالات 579
تعداد مشاهده مقاله 923485
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 610867
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 45 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 73 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 20 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 8 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 84 روز
درصد پذیرش 10 %