اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 765
تعداد پذیرش 88
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 545
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 373

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 23
تعداد شماره‌ها 86
تعداد مقالات 608
تعداد مشاهده مقاله 993727
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 666443
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 44 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 70 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 24 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 13 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 72 روز
درصد پذیرش 12 %