کلیدواژه‌ها = ملاصدرا
بررسی اصطلاح مدنی بالطبع از نظر ملاصدرا با توجه به مفهوم پولیتیکوس نزد ارسطو

دوره 23، شماره 89، اسفند 1402، صفحه 49-69

10.22099/jrt.2023.48781.2957

مهدی دسترنج؛ طاهره کمالی‌زاده؛ مهدی معین‌زاده


وحدت غایت نهایی انسان در آراء ملاصدرا

دوره 23، شماره 88، آذر 1402، صفحه 97-116

10.22099/jrt.2023.48497.2935

فاطمه ملاحسنی؛ محسن جوادی


زیست اجتماعی براساس مختصات عقلانیت با تکیه بر آثار ملاصدرا

دوره 23، شماره 86، فروردین 1402، صفحه 109-128

10.22099/jrt.2023.47146.2856

علی مستاجران گورتانی؛ مهدی گنجور؛ مهدی امامی جمعه


بررسی معانی و مصادیق دهر و سرمد از منظر ابن‌سینا، میرداماد و ملاصدرا

دوره 21، شماره 80، آبان 1400، صفحه 69-90

10.22099/jrt.2021.40869.2496

محمدرضا فرهمند کیا؛ رضا حصاری؛ علی محمد ساجدی


بررسی تجرد نفس از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا

دوره 12، شماره 44، آبان 1391، صفحه 131-146

10.22099/jrt.2013.1156

قاسم کاکایی؛ نجمه بی تعب


سعادت بشری و دیدگاه ملاصدرای شیرازی

دوره 12، شماره 44، آبان 1391، صفحه 185-198

10.22099/jrt.2013.1158

محمد حسین دهقانی محمودآبادی


بررسی صفت علم به ذات حق تعالی از دیدگاه فلوطین و ملاصدرا

دوره 12، شماره 43، مرداد 1391، صفحه 125-156

10.22099/jrt.2013.1165

لاله حقیقت؛ زهرا رستاخیز قصرالدشتی


مطالعه ی تطبیقی «حدوث عالم» در حکمت صدرا و نهج البلاغه

دوره 11، شماره 40، آبان 1390، صفحه 107-126

10.22099/jrt.2013.1187

علی ارشد ریاحی؛ ملیحه جمشیدیان


نقد و بررسی دلایل انقطاع عذاب جهنّم از نظر ابن عربی و ملاصدرا

دوره 11، شماره 39، مرداد 1390، صفحه 127-148

10.22099/jrt.2013.1196

سید احمد ابوالبرکات دیباجی؛ فاطمه گلی فروشانی


زبان دین از دیدگاه ملاصدرا و قاضی سعید قمی

دوره 11، شماره 38، اردیبهشت 1390، صفحه 23-48

10.22099/jrt.2013.1199

سیده معصومه حسنی