دوره و شماره: دوره 17، شماره 64، آذر 1396 
بررسی دیدگاه کیث وارد پیرامون زمانمندی خدا با تکیه بر آرای ملاصدرا1

صفحه 51-70

10.22099/jrt.2017.4492

فائزه زارعیان؛ فروغ السادات رحیم پور؛ سید مهدی امامی جمعه؛ جنان ایزدی


مقایسه‌ی جوهر از دیدگاه ابن‌سینا و بارکلی

صفحه 115-136

10.22099/jrt.2017.4495

مجتبی جعفری؛ سهیلا قلی پور؛ الهه السادات سجاددوست