دوره و شماره: دوره 17، شماره 62، خرداد 1396 
عقلانیت ازنظر آگوستین و ملاصدرا

صفحه 129-152

10.22099/jrt.2017.4083

زهرا محمود کلایه؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر