دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، آبان 1392 
کمال‌گرایی اخلاقی در بوته نقد

صفحه 47-64

10.22099/jrt.2013.2465

فاطمه ملاحسنی؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان