کلیدواژه‌ها = توحید
تحلیل و بررسی مراتب خداشناسی توحیدی در آیین زرتشت

دوره 21، شماره 80، آبان 1400، صفحه 49-68

10.22099/jrt.2021.41249.2512

مرتضی صانعی؛ سید محمد حاجتی شکری


بررسی و تحلیل مسأله‌ی‌ وحدت و علم واجب‌تعالی از منظر علامه خفری

دوره 21، شماره 79، شهریور 1400، صفحه 85-104

10.22099/jrt.2021.40348.2473

مصطفی سامانی؛ احمد بهشتی؛ حبیب اله ابراهیمی


تبیین عرفانی ارتباط ولایت با باورهای کلامی از منظر امام خمینی (ره)

دوره 21، شماره 78، خرداد 1400، صفحه 77-98

10.22099/jrt.2021.39496.2433

سلام اله کاظم خانی؛ خسرو ظفرنوایی؛ عبدالرضا مظاهری