بررسی و نقد دوگانه‌انگاری جوهری غیردکارتی ادوارد جاناتان لو

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 هیات علمی دانشگاه شیراز

3 دانشگاه شیراز،دانشکده الهیات و معارف اسلامی

چکیده

دوگانه‌انگاری جوهری، یکی از نظریات مهم پیرامون نفس و بدن است که با اظهارات دکارت مشهور گردید. دکارت با طرح این مسئله، بین نفس و بدن تمایز قائل می‌شود و یکی را از عالم روحانی و دیگری را متعلق به عالم جسمانی می‌داند. از آنجا که دکارت نفس و بدن را دو جوهر از دو عالم متفاوت می‌داند، در حل مشکل ارتباط بین این دو بعد ناموفق می‌شود، به گونه‌ای که بعد از مدتی دیدگاه وی به عنوان دیدگاهی غیرعلمی از سوی برخی اندیشمندان طرد می‌شود. ادوارد جاناتان لو به دنبال بررسی دیدگاه دکارت، درصدد برمی‌آید که با ایجاد برخی تغییرات در نظر دکارت، بار دیگر دوگانه‌انگاری جوهری را احیا بخشد. وی از یک طرف، مانند دکارت، نفس را از بدن متمایز می‌داند و قائل است که نفس همان بدن یا بخشی از بدن مانند مغز نیست و از طرف دیگر بر این عقیده است که نفس مالک برخی از خصوصیات جسمانی مانند داشتن مکان و سرعت است. بنابراین لو با نسبت دادن برخی خصوصیات فیزیکی به نفس، از عهده‌ی مشکل ارتباط نفس و بدن برمی‌آید، اگرچه که وی با چالش‌های دیگری برای اثبات نظر خود روبه‌رو است.

کلیدواژه‌ها


  1. ارسطو، (1379)، درباره‌ی نفس، ترجمه و تحقیق علیمراد داوودی، تهران: حکمت.
  2. ارسطو ، (1385)، متافیزیک، ترجمه‌ی محمدحسن لطفی، تهران: طرح نو.
  3. افلاطون، (1367)، دوره‌ی کامل آثار، ترجمه‌ی محمدحسن لطفی، تهران: خوارزمی.
  4. دکارت، رنه، (1376)، انفعالات نفس، ترجمه‌ی منوچهر صانعی دره‌بیدی، تهران: الهدی.
  5. دکارت، رنه، (1385)، تأملات در فلسفه‌ی اولی، ترجمه‌ی احمد احمدی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
  6. سادات منصوری، محمد. (1399)، معرفت و ذهن؛ درآمدی بر معرفت‌شناسی و فلسفه‌ی ذهن، تهران: ارجمند.
  7. لو، ادوارد جاناتان، (1386)، جستار درباب فاهمه‌ی بشری لاک، ترجمه‌ی ابوالفضل حقیری، تهران: حکمت.
  8. لو، ادوارد جاناتان، (1389)، مقدمه‌ای بر فلسفه‌ی ذهن، ترجمه‌ی امیر غلامی، تهران: مرکز.
  9. مطهری، مرتضی، (1374). مجموعه آثار، تهران: صدرا.