دوره و شماره: دوره 17، شماره 62، بهار 1396 
7. عقلانیت ازنظر آگوستین و ملاصدرا

صفحه 129-152

زهرا محمود کلایه؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر