روش اصل موضوعی و روایت پلانتینگا از برهان آنسلم

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها