نمایه نویسندگان

آ

 • آرام، علیرضا تحلیل عناصر سعادت در اندیشه‌ی ابن‌تیمیه [دوره 16، شماره 60، 1395، صفحه 1-22]
 • آویش، هاجر نقد و بررسی پلورالیسم دینی نجات‌بخش در دیدگاه عرفانیِ ابن‌عربی و مولوی [دوره 16، شماره 58، 1395، صفحه 51-76]

ا

 • احمدی، حسین مسأله‌ی باید و هست در دیدگاه آیت‌ا... سبحانی [دوره 16، شماره 59، 1395، صفحه 1-20]
 • امامی جمعه، مهدی مراقبه در چشم‌انداز ملاصدرا و اِولین آندرهیل [دوره 16، شماره 61، 1395، صفحه 17-34]
 • انشایی، مهدی داستان رنج؛ نقد و بررسی مقبولیتِ رنج از نگاه احساس‌گرایی [دوره 16، شماره 60، 1395، صفحه 23-46]

ب

 • بای، پوریا منطق ارسطوئی و سیستماتیک در حقوق ایران [دوره 16، شماره 60، 1395، صفحه 47-74]
 • بدخشان، نعمت اله بررسی رئالیسم ماهوی بر پایه‌ی قضایای حقیقیّه از منظر شهید مطهری [دوره 16، شماره 58، 1395، صفحه 77-96]
 • برنجکار، رضا سهم صور خیال، اراده و عقل در حصول مفهوم عقلی با تکیه بر فلسفه‌ی نفس ارسطو [دوره 16، شماره 59، 1395، صفحه 91-108]
 • بنیانی، محمد منطق ارسطوئی و سیستماتیک در حقوق ایران [دوره 16، شماره 60، 1395، صفحه 47-74]
 • بنیانی، محمد علیت به معنای قطعیت یا هم‌زمانی یا حد فاصلی میان آن دو؟ [دوره 16، شماره 61، 1395، صفحه 1-16]
 • بیادار، هنگامه مراقبه در چشم‌انداز ملاصدرا و اِولین آندرهیل [دوره 16، شماره 61، 1395، صفحه 17-34]

پ

ج

 • جاویدی، مجتبی عدالت عرفی یا عدالت واقعی؛ بازتعریف «عدالت حقوقی» در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 59، 1395، صفحه 21-42]

ح

 • حکاک، سید محمد مقایسه‌ی آرای فلوطین درخصوص صادر اول با آیات و روایات [دوره 16، شماره 58، 1395، صفحه 27-50]

خ

 • خدامی، لیلا بررسی و نقد برهان جهان‌شناختی سوین‌برن با تکیه بر اصل سادگی [دوره 16، شماره 60، 1395، صفحه 75-96]
 • خیرجوی، صغری مبانی نظری فهم قرآن ازنظر علامه طباطبایی(ره) و مقایسه‌ی آن با آرای کلادنیوس، شلایرماخر و هیرش از هرمنوتیست‌های کلاسیک [دوره 16، شماره 61، 1395، صفحه 35-52]

ر

 • رحیم‌پور، فروغ نمود انسان‌شناسی اشراقی سهروردی در رساله‌های آواز پر جبرئیل، عقل سرخ و مونس العشاق [دوره 16، شماره 60، 1395، صفحه 97-126]

س

 • سلیمانی خورموجی، مهدی همسویی نظریه‌ی کارکرد صحیح با موضع ضدشکاکانه غزالی در تکیه بر خداباوری [دوره 16، شماره 61، 1395، صفحه 53-80]
 • سیف، سیدمسعود همسویی نظریه‌ی کارکرد صحیح با موضع ضدشکاکانه غزالی در تکیه بر خداباوری [دوره 16، شماره 61، 1395، صفحه 53-80]

ش

 • شاقول، یوسف بررسی و نقد برهان جهان‌شناختی سوین‌برن با تکیه بر اصل سادگی [دوره 16، شماره 60، 1395، صفحه 75-96]
 • شکر، عبدالعلی واکاوی اقسام فاعل در مکتب صدرایی با تکیه بر آثار صدرالمتألهین و حاجی سبزواری [دوره 16، شماره 60، 1395، صفحه 127-148]
 • شهابی، مهدی عقل مبنای معتزلی؛ عقل قانون‌گذار معتزلی تأمّلی در نسبت عدالت طبیعی و اراده‌ی تشریعی الهی در مبنای اعتبار هنجار حقوقی [دوره 16، شماره 58، 1395، صفحه 97-120]

ص

 • صفری، عبدالرضا آزمون جهان‌هایِ ممکن از نظرگاه طرفداران ارجاع‌های مستقیم [دوره 16، شماره 58، 1395، صفحه 1-26]

ط

 • طاوسی ینگابادی، مجید نمود انسان‌شناسی اشراقی سهروردی در رساله‌های آواز پر جبرئیل، عقل سرخ و مونس العشاق [دوره 16، شماره 60، 1395، صفحه 97-126]

ع

 • عبادی، احمد ابن سینا و اخذ رهیافت سمانتیکی و پراگماتیکی در تعریف جمله‌ی خبری [دوره 16، شماره 59، 1395، صفحه 43-62]
 • عباسی، محمدباقر مرگ اختیاری از دیدگاه ابن‌سینا و سید حیدر آملی [دوره 16، شماره 58، 1395، صفحه 145-160]
 • علیمحمدی، کریم بررسی آرای منطقی غزالی و ابن‌سهلان ساوی [دوره 16، شماره 59، 1395، صفحه 64-90]
 • علیمردی، محمدمهدی مبانی نظری فهم قرآن ازنظر علامه طباطبایی(ره) و مقایسه‌ی آن با آرای کلادنیوس، شلایرماخر و هیرش از هرمنوتیست‌های کلاسیک [دوره 16، شماره 61، 1395، صفحه 35-52]

ف

 • فارسی‌نژاد، علیرضا واکاوی اقسام فاعل در مکتب صدرایی با تکیه بر آثار صدرالمتألهین و حاجی سبزواری [دوره 16، شماره 60، 1395، صفحه 127-148]
 • فایدیی، اکبر بررسی آرای منطقی غزالی و ابن‌سهلان ساوی [دوره 16، شماره 59، 1395، صفحه 64-90]
 • فتح طاهری، علی‌ همسویی نظریه‌ی کارکرد صحیح با موضع ضدشکاکانه غزالی در تکیه بر خداباوری [دوره 16، شماره 61، 1395، صفحه 53-80]

ک

 • کاکایی، قاسم نقد و بررسی پلورالیسم دینی نجات‌بخش در دیدگاه عرفانیِ ابن‌عربی و مولوی [دوره 16، شماره 58، 1395، صفحه 51-76]
 • کرباسی‌زاده اصفهانی، علی قلمرو شناخت عقل نظری و محدودیت‌‌های آن ازنظر دکارت و ملاصدرا [دوره 16، شماره 61، 1395، صفحه 81-106]

م

 • مؤمنی، مصطفی تحلیل جایگاه و کارکرد صور مرتسمه در تفکر سینوی [دوره 16، شماره 59، 1395، صفحه 109-128]
 • مردانی، محسن مرگ اختیاری از دیدگاه ابن‌سینا و سید حیدر آملی [دوره 16، شماره 58، 1395، صفحه 145-160]
 • مطهری، مهدی سهم صور خیال، اراده و عقل در حصول مفهوم عقلی با تکیه بر فلسفه‌ی نفس ارسطو [دوره 16، شماره 59، 1395، صفحه 91-108]
 • معصومی، سامان داستان رنج؛ نقد و بررسی مقبولیتِ رنج از نگاه احساس‌گرایی [دوره 16، شماره 60، 1395، صفحه 23-46]
 • معین، امراله آزمون جهان‌هایِ ممکن از نظرگاه طرفداران ارجاع‌های مستقیم [دوره 16، شماره 58، 1395، صفحه 1-26]
 • مهدی‌زاده، مینا قلمرو شناخت عقل نظری و محدودیت‌‌های آن ازنظر دکارت و ملاصدرا [دوره 16، شماره 61، 1395، صفحه 81-106]
 • مهربانی‌فر، حسین بررسی انتقادی رویکرد تفسیری در مطالعهی دین: نقد نظریات کلیفورد گیرتز درباب دین با تکیه بر آرای مرتضی مطهری [دوره 16، شماره 61، 1395، صفحه 107-130]
 • موحدی نجف آبادی، محمدرضا مقایسه‌ی آرای فلوطین درخصوص صادر اول با آیات و روایات [دوره 16، شماره 58، 1395، صفحه 27-50]

ن

 • نصراللهی، حسینعلی نقد و بررسی رویکرد معرفت‌شناسانه آلستون درباب تجربه‌ی دینی [دوره 16، شماره 60، 1395، صفحه 149-168]

و

 • وفاییان، محمدحسین تبیین «معرفت تشکیکی» بر پایه‌ی وجود‌انگاری معرفت در حکمت متعالیه [دوره 16، شماره 59، 1395، صفحه 129-144]

ی

 • یزدانی، عباس نقد و بررسی رویکرد معرفت‌شناسانه آلستون درباب تجربه‌ی دینی [دوره 16، شماره 60، 1395، صفحه 149-168]
 • یغمایی، ابوتراب فعل الهی غیرمداخله‌گرایانه و نظریه‌ی علیت نوصدرایی [دوره 16، شماره 61، 1395، صفحه 131-144]