نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، حسن بررسی تطبیقی دیدگاه‌های ویلیام جیمز و ملاصدرا در باب چگونگی شکل‌گیری مفاهیم حسی [دوره 15، شماره 57، 1394، صفحه 21-52]
 • اسدی، هاجر طول عمر دنیا از دیدگاه تفسیری ملاصدرا [دوره 15، شماره 56، 1394، صفحه 31-46]
 • اسفندیاری، سیمین رویکردی فلسفی- کلامی به ایمان در فلسفه‌ی دکارت و ملاصدرا [دوره 15، شماره 54، 1394، صفحه 79-90]
 • امین رعیا، فاطمه تمایز فیلسوفان مسلمان (فارابی- ابن‌سینا) از ارسطو در بحث وجوب و امکان [دوره 15، شماره 56، 1394، صفحه 125-144]

ب

 • بحرانی، صدیقه نوع رابطه‌ی انسان با خداوند از منظر مولوی، با نگاهی به روایت انواع عبادت از امام‌ علی(ع) در نهج البلاغه [دوره 15، شماره 54، 1394، صفحه 121-148]
 • بدخشان، نعمت‌اله معرفت فلسفی و ایمان از منظر شیخ شبستری [دوره 15، شماره 55، 1394، صفحه 113-132]
 • بلخاری قهی، حسن تأثیرپذیری ملاصدرا از اثولوجیا و حکمت عتیقیه در اثبات مراتب عقل [دوره 15، شماره 55، 1394، صفحه 93-112]
 • بناییان اصفهانی، علی بررسی عینی‌گرایی و نسبی‌گرایی در هرمنوتیک نصرحامد ابوزید و تأثیر آن بر بعضی برداشت‌های تفسیری وی از قرآن [دوره 15، شماره 54، 1394، صفحه 29-46]
 • بنیانی، محمد بررسی کارکرد هوش مصنوعی ضعیف در اقسام علم و آگاهی با توجه به مبانی معرفت‌شناسی صدراییان [دوره 15، شماره 55، 1394، صفحه 1-26]
 • بیات، محمدرضا ارزیابی دیدگاه نیکولاس ولترستورف درباره‌ی فلسفه‌ی تحلیلی دین در اواخر قرن بیستم [دوره 15، شماره 57، 1394، صفحه 73-88]
 • بیتای نطلق، سغیذ ساحت وحیانی دین از منظر سنت‌گرایان و نواندیشان دینی معاصر ایران [دوره 15، شماره 55، 1394، صفحه 75-92]
 • بینای مطلق، سعید «افلاطون الاهی»؛ تفسیر الهیاتی پروکلوس از گفت‌وگوهای افلاطون× [دوره 15، شماره 57، 1394، صفحه 89-114]

پ

 • پازوکی، شهرام نگرشی عرفانی به کتاب مقدس و تحریف آن [دوره 15، شماره 57، 1394، صفحه 1-20]
 • پی‌کانی، جلال مقایسه‌ی نظریه‌ی اعتمادگرایی آلستون و پلانتینگا (با تأکید بر باورهای دینی) [دوره 15، شماره 56، 1394، صفحه 101-124]

ح

 • حاجی اسماعیلی، محمدرضا بررسی عینی‌گرایی و نسبی‌گرایی در هرمنوتیک نصرحامد ابوزید و تأثیر آن بر بعضی برداشت‌های تفسیری وی از قرآن [دوره 15، شماره 54، 1394، صفحه 29-46]
 • حاجی ربیع، مسعود بررسی تطبیقی تأویل عرفانی ابن‌عربی با مباحث هرمنوتیکی معاصر [دوره 15، شماره 57، 1394، صفحه 133-150]
 • حسین‌زاده یزدی، محمد تبیین و نقد چیستی فضیلت از منظر لیندا زاگزبسکی [دوره 15، شماره 54، 1394، صفحه 1-28]
 • حقیقت، لاله نوع رابطه‌ی انسان با خداوند از منظر مولوی، با نگاهی به روایت انواع عبادت از امام‌ علی(ع) در نهج البلاغه [دوره 15، شماره 54، 1394، صفحه 121-148]

خ

 • خسروی فارسانی، محمد معناشناسی کینونت عقلی جمعی نفس و تبیین آن در فلسفه‌ی صدرالمتألهین شیرازی [دوره 15، شماره 57، 1394، صفحه 53-72]

د

 • درلیک، علی اصغر ارزیابی دیدگاه نیکولاس ولترستورف درباره‌ی فلسفه‌ی تحلیلی دین در اواخر قرن بیستم [دوره 15، شماره 57، 1394، صفحه 73-88]
 • دهقانی نژاد، عباس اثبات وقوع معجزات از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی و ریچارد سویین برن [دوره 15، شماره 55، 1394، صفحه 27-48]
 • دیانی، محمود طول عمر دنیا از دیدگاه تفسیری ملاصدرا [دوره 15، شماره 56، 1394، صفحه 31-46]

ر

 • رحمانی، منصوره چیستی عشق الاهی و کارکرد آن در قوس صعود و نزول از دیدگاه ابن‌عربی [دوره 15، شماره 56، 1394، صفحه 69-84]
 • رحیم‌پور، فروغ معناشناسی کینونت عقلی جمعی نفس و تبیین آن در فلسفه‌ی صدرالمتألهین شیرازی [دوره 15، شماره 57، 1394، صفحه 53-72]
 • رحیمیان، سعید مقایسه‌ی نظریه‌ی اعتمادگرایی آلستون و پلانتینگا (با تأکید بر باورهای دینی) [دوره 15، شماره 56، 1394، صفحه 101-124]
 • رضایی‌وند، مرتضی بررسی تطبیقی معنای اصالت وجود از نگاه صدرالمتألهین و آقاعلی مدرس زنوزی [دوره 15، شماره 56، 1394، صفحه 85-100]
 • روحی برندق، کاوس بررسی و نقد دیدگاه صاحبان تفسیر المنار درباره‌ی قاعده‌ی بلاکیف [دوره 15، شماره 55، 1394، صفحه 133-158]

ز

 • زمانی، زهره نوع رابطه‌ی انسان با خداوند از منظر مولوی، با نگاهی به روایت انواع عبادت از امام‌ علی(ع) در نهج البلاغه [دوره 15، شماره 54، 1394، صفحه 121-148]

س

 • سعیدی مهر، محمد اثبات وقوع معجزات از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی و ریچارد سویین برن [دوره 15، شماره 55، 1394، صفحه 27-48]

ش

 • شکری، مهدی تبیین و نقد چیستی فضیلت از منظر لیندا زاگزبسکی [دوره 15، شماره 54، 1394، صفحه 1-28]
 • شکیبامنش، مریم جایگاه وجودشناختی و معرفت‌شناختی حس مشترک در نفس‌شناسی فارابی [دوره 15، شماره 54، 1394، صفحه 65-78]
 • شهابی، مهدی تحلیل عدالت طبیعی متغیر چون مبنای اعتبار هنجار حقوقی در حقوق اسلامی با تأکید بر آرای شهید مطهری و علامه طباطبایی [دوره 15، شماره 55، 1394، صفحه 49-74]

ص

 • صادقی حسن آبادی، مجید تناظر قرآن و انسان در حکمت صدرایی و نتایج این رویکرد در زبان دین [دوره 15، شماره 56، 1394، صفحه 1-30]

ض

 • ضیایی قهنویه، مجید بررسی تطبیقی دیدگاه‌های ویلیام جیمز و ملاصدرا در باب چگونگی شکل‌گیری مفاهیم حسی [دوره 15، شماره 57، 1394، صفحه 21-52]

ع

 • عاطفی، مریم جایگاه وجودشناختی و معرفت‌شناختی حس مشترک در نفس‌شناسی فارابی [دوره 15، شماره 54، 1394، صفحه 65-78]
 • عرفانی، مرتضی بررسی تطبیقی معنای اصالت وجود از نگاه صدرالمتألهین و آقاعلی مدرس زنوزی [دوره 15، شماره 56، 1394، صفحه 85-100]
 • عسکرزاده مزرعه، اکرم مقایسه‌ی نظریه‌ی اعتمادگرایی آلستون و پلانتینگا (با تأکید بر باورهای دینی) [دوره 15، شماره 56، 1394، صفحه 101-124]
 • علم الهدی، سیدعلی مقایسه‌ی نظریه‌ی اعتمادگرایی آلستون و پلانتینگا (با تأکید بر باورهای دینی) [دوره 15، شماره 56، 1394، صفحه 101-124]
 • علمی، قربان حس الوهیت در اندیشه جان کالون [دوره 15، شماره 56، 1394، صفحه 47-68]

غ

 • غروی نایینی، نهله بررسی و نقد دیدگاه صاحبان تفسیر المنار درباره‌ی قاعده‌ی بلاکیف [دوره 15، شماره 55، 1394، صفحه 133-158]

ف

 • فرهنگ قهفرخی، علی‌رضا ساحت وحیانی دین از منظر سنت‌گرایان و نواندیشان دینی معاصر ایران [دوره 15، شماره 55، 1394، صفحه 75-92]

ق

 • قدرت‌اللهی، احسان ساحت وحیانی دین از منظر سنت‌گرایان و نواندیشان دینی معاصر ایران [دوره 15، شماره 55، 1394، صفحه 75-92]
 • قربانی، اکبر تحلیلی انسان‌شناختی از نظریه‌ی وحدت متعالی ادیان [دوره 15، شماره 54، 1394، صفحه 91-120]

ک

 • کاکایی، قاسم تأثیر اعتقاد به توحید افعالی بر پذیرش علیت از دیدگاه محمد غزالی و ابن‌عربی [دوره 15، شماره 54، 1394، صفحه 47-64]
 • کاکایی، قاسم چیستی عشق الاهی و کارکرد آن در قوس صعود و نزول از دیدگاه ابن‌عربی [دوره 15، شماره 56، 1394، صفحه 69-84]
 • کرباسی زاده اصفهانی، علی «افلاطون الاهی»؛ تفسیر الهیاتی پروکلوس از گفت‌وگوهای افلاطون× [دوره 15، شماره 57، 1394، صفحه 89-114]
 • کشفی، عبدالرسول بررسی تطبیقی دیدگاه‌های ویلیام جیمز و ملاصدرا در باب چگونگی شکل‌گیری مفاهیم حسی [دوره 15، شماره 57، 1394، صفحه 21-52]
 • کورنگ بهشتی، رضا «افلاطون الاهی»؛ تفسیر الهیاتی پروکلوس از گفت‌وگوهای افلاطون× [دوره 15، شماره 57، 1394، صفحه 89-114]

ل

 • لگنهاوزن، محمد تبیین و نقد چیستی فضیلت از منظر لیندا زاگزبسکی [دوره 15، شماره 54، 1394، صفحه 1-28]

م

 • مطلبی کربکندی، حسین بررسی کارکرد هوش مصنوعی ضعیف در اقسام علم و آگاهی با توجه به مبانی معرفت‌شناسی صدراییان [دوره 15، شماره 55، 1394، صفحه 1-26]
 • مقری، محسن تحلیلی انتقادی بر علم دینی پلانتینگا [دوره 15، شماره 57، 1394، صفحه 115-132]
 • موسوی، سیدمحسن طول عمر دنیا از دیدگاه تفسیری ملاصدرا [دوره 15، شماره 56، 1394، صفحه 31-46]
 • میراحمدی، عبدالله بررسی و نقد دیدگاه صاحبان تفسیر المنار درباره‌ی قاعده‌ی بلاکیف [دوره 15، شماره 55، 1394، صفحه 133-158]
 • میردامادی، سیدمحمدحسین تناظر قرآن و انسان در حکمت صدرایی و نتایج این رویکرد در زبان دین [دوره 15، شماره 56، 1394، صفحه 1-30]

ن

 • نیل ساز، نصرت بررسی و نقد دیدگاه صاحبان تفسیر المنار درباره‌ی قاعده‌ی بلاکیف [دوره 15، شماره 55، 1394، صفحه 133-158]

ی

 • یزدان پناه، آمنه تأثیر اعتقاد به توحید افعالی بر پذیرش علیت از دیدگاه محمد غزالی و ابن‌عربی [دوره 15، شماره 54، 1394، صفحه 47-64]