نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم پور، مهدی رابطه‌ی منطق و زبان از نظر ویتگنشتاین [دوره 14، شماره 51، 1393، صفحه 19-32]
 • اژدر، علیرضا وظایف و کاربرد خیال در مشاهدات صوری از نظر ابن سینا [دوره 14، شماره 51، 1393، صفحه 111-130]
 • امیری، زینب بررسی تطبیقی آرای لیندا زاگزبسکی و استاد مرتضی مطهری در باب علم پیشین الاهی و اختیار انسان [دوره 14، شماره 52، 1393، صفحه 1-30]

پ

 • پوراکبر، لیلا علم انسان کامل از دیدگاه ملاصدرا [دوره 14، شماره 53، 1393، صفحه 103-138]
 • پورحسن، قاسم اسلام، مدرنیته و تجربه‌ی دینی: با رویکرد به مفهوم تجربه‌ی دینی از نگاه محمد اقبال لاهوری [دوره 14، شماره 52، 1393، صفحه 31-48]

ج

 • جاودانی، زهرا مسآله‌ی «حرکت» در حکمت متعالیه‌ی ملاصدرا و فلسفه‌ی لایب نیتس [دوره 14، شماره 50، 1393، صفحه 39-64]
 • جباره ناصرو، محبوبه بررسی تطبیقی مرگ اندیشی از دیدگاه خیام و عطار [دوره 14، شماره 52، 1393، صفحه 113-136]
 • جمشیدی راد، محمدصادق وظایف و کاربرد خیال در مشاهدات صوری از نظر ابن سینا [دوره 14، شماره 51، 1393، صفحه 111-130]
 • جواهرپور، حسام بررسی مبانی فلسفی «سکناگزینی» از دیدگاه پدیدارشناسی، با تکیه بر ارزش‌های اسلامی‌ایرانی [دوره 14، شماره 51، 1393، صفحه 55-80]
 • جوکار، نجف بررسی و تحلیل بزرگ‌ترین موانع رشد و کمال انسان در نهج البلاغه و مثنوی [دوره 14، شماره 51، 1393، صفحه 81-110]

ح

 • حبیبی، قدسیه معناشناسی اوصاف الاهی از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی و ویلیام پی. آلستون [دوره 14، شماره 50، 1393، صفحه 1-22]
 • حسینی، زهرا بررسی و تحلیل بزرگ‌ترین موانع رشد و کمال انسان در نهج البلاغه و مثنوی [دوره 14، شماره 51، 1393، صفحه 81-110]
 • حسینی، منصوره الاهیات اخلاقی در اندیشه‌ی غزالی و فیض [دوره 14، شماره 53، 1393، صفحه 161-188]
 • حسینی شاهرودی، سیدمرتضی بررسی رابطه‌ی خدا و آفرینش با معنای زندگی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 14، شماره 52، 1393، صفحه 49-72]
 • حسینی شاهرودی، سیدمرتضی تبیین نظریه‌ی انکشاف در حکمت متعالیه [دوره 14، شماره 53، 1393، صفحه 51-74]
 • حقیقت، لاله مقایسه‌ی دیدگاه سهروردی و آکویناس درباره‌ی چگونگی اثبات فرشتگان و تبیین ماهیت ایشان [دوره 14، شماره 50، 1393، صفحه 81-114]

خ

 • خادمی، عین اله علم انسان کامل از دیدگاه ملاصدرا [دوره 14، شماره 53، 1393، صفحه 103-138]
 • خادمی، منوچهر تبیین نظریه‌ی انکشاف در حکمت متعالیه [دوره 14، شماره 53، 1393، صفحه 51-74]
 • خلیلی، مژگان اسلام، مدرنیته و تجربه‌ی دینی: با رویکرد به مفهوم تجربه‌ی دینی از نگاه محمد اقبال لاهوری [دوره 14، شماره 52، 1393، صفحه 31-48]
 • خوش طینت، ولی الله تحلیل مبانی معرفت دینی غزالی، با نگاهی به استدلال شرطیه‌ی پاسکال [دوره 14، شماره 50، 1393، صفحه 65-80]

د

 • دبیری، زهرا مقایسه‌ی دیدگاه سهروردی و آکویناس درباره‌ی چگونگی اثبات فرشتگان و تبیین ماهیت ایشان [دوره 14، شماره 50، 1393، صفحه 81-114]

ذ

 • ذوفقاری، زهرا بررسی تطبیقی شهر خدای آگوستین و مدینه‌ی فاضله‌ فارابی [دوره 14، شماره 52، 1393، صفحه 73-90]

ر

 • رحیم‌پور، فروغ تحلیلی بر نقش بدن در ابتدا و انتهای حیات دنیوی از منظر ابن سینا [دوره 14، شماره 53، 1393، صفحه 1-32]
 • رحیمیان، جلال بررسی کتاب اندیشه‌ی اسلامی 1 از دید تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 14، شماره 51، 1393، صفحه 131-153]
 • رستمی جلیلیان، حسین مطالعه‌ی تطبیقی درباره‌ی دلایل تجرد نفس و بقای آن نزد ارسطو و ابن سینا [دوره 14، شماره 52، 1393، صفحه 91-112]

ز

 • زارع، فاطمه تأثیر دعا در نظام آفرینش از منظر سه فیلسوف (ابن‌‌سینا، ملاصدرا و علامه طباطبایی) [دوره 14، شماره 53، 1393، صفحه 75-102]

س

 • ساجدی، علی‌محمد مسآله‌ی «حرکت» در حکمت متعالیه‌ی ملاصدرا و فلسفه‌ی لایب نیتس [دوره 14، شماره 50، 1393، صفحه 39-64]
 • ساجدی، علی محمد تأثیر دعا در نظام آفرینش از منظر سه فیلسوف (ابن‌‌سینا، ملاصدرا و علامه طباطبایی) [دوره 14، شماره 53، 1393، صفحه 75-102]

ش

 • شریفانی، محمد توازن روح و جسم در مدار تربیت اسلامی: نگرشی تطبیقی با دیگر مکاتب [دوره 14، شماره 52، 1393، صفحه 137-162]

ص

ط

ع

 • عبادی، احمد تأثیر دوگانه‌انگاری مقام گردآوری و مقام داوری در مطالعه‌ی دینی [دوره 14، شماره 53، 1393، صفحه 33-50]
 • عبداللهی، مهدی تحلیل فلسفی فنای فی الله از منظر صدرالمتألهین [دوره 14، شماره 53، 1393، صفحه 139-160]
 • عسکرزاده‌‌ی مزرعه، اکرم تحلیل مبانی معرفت دینی غزالی، با نگاهی به استدلال شرطیه‌ی پاسکال [دوره 14، شماره 50، 1393، صفحه 65-80]
 • علم الهدی، سید علی وظایف و کاربرد خیال در مشاهدات صوری از نظر ابن سینا [دوره 14، شماره 51، 1393، صفحه 111-130]

ف

 • فاطمی، جمیله تحلیلی بر میزان اثربخشی معرفت و مهارت منطقی در توسعه‌ی نظریه‌پردازی و تولید علم [دوره 14، شماره 50، 1393، صفحه 115-132]

ق

 • قمی، محسن توازن روح و جسم در مدار تربیت اسلامی: نگرشی تطبیقی با دیگر مکاتب [دوره 14، شماره 52، 1393، صفحه 137-162]

ک

 • کاکایی، قاسم بررسی تطبیقی معنا و مفهوم قاعده‌ی «الواحد» از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا [دوره 14، شماره 50، 1393، صفحه 133-150]
 • کاکایی، قاسم بررسی تطبیقی مرگ اندیشی از دیدگاه خیام و عطار [دوره 14، شماره 52، 1393، صفحه 113-136]
 • کرباسی زاده، علی بررسی تطبیقی شهر خدای آگوستین و مدینه‌ی فاضله‌ فارابی [دوره 14، شماره 52، 1393، صفحه 73-90]
 • کسایی، غلامرضا بررسی کتاب اندیشه‌ی اسلامی 1 از دید تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 14، شماره 51، 1393، صفحه 131-153]
 • کشفی، عبدالرسول بررسی تطبیقی آرای لیندا زاگزبسکی و استاد مرتضی مطهری در باب علم پیشین الاهی و اختیار انسان [دوره 14، شماره 52، 1393، صفحه 1-30]
 • کشفی، محمدحسن بررسی مبانی فلسفی «سکناگزینی» از دیدگاه پدیدارشناسی، با تکیه بر ارزش‌های اسلامی‌ایرانی [دوره 14، شماره 51، 1393، صفحه 55-80]
 • کشفی، محمدعلی بررسی مبانی فلسفی «سکناگزینی» از دیدگاه پدیدارشناسی، با تکیه بر ارزش‌های اسلامی‌ایرانی [دوره 14، شماره 51، 1393، صفحه 55-80]

گ

 • گرگین، باقر تکامل نوعی انسان بر اساس نظریه‌ی جسمانیة الحدوث و روحانیة البقا بودن نفس [دوره 14، شماره 50، 1393، صفحه 23-38]

م

 • مؤمنی، مهدی طهارت از منظر عارفان مسلمان [دوره 14، شماره 51، 1393، صفحه 33-54]
 • مرتضوی، سیدمحمد بررسی رابطه‌ی خدا و آفرینش با معنای زندگی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 14، شماره 52، 1393، صفحه 49-72]
 • مسعودی، جهانگیر بررسی رابطه‌ی خدا و آفرینش با معنای زندگی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 14، شماره 52، 1393، صفحه 49-72]

ن

 • ناجی اصفهانی، حامد تکامل نوعی انسان بر اساس نظریه‌ی جسمانیة الحدوث و روحانیة البقا بودن نفس [دوره 14، شماره 50، 1393، صفحه 23-38]
 • نتاج، محمد ابراهیم وظایف و کاربرد خیال در مشاهدات صوری از نظر ابن سینا [دوره 14، شماره 51، 1393، صفحه 111-130]
 • نجفی، مسلم بررسی رابطه‌ی خدا و آفرینش با معنای زندگی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 14، شماره 52، 1393، صفحه 49-72]
 • نظرنژاد، نرگس معناشناسی اوصاف الاهی از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی و ویلیام پی. آلستون [دوره 14، شماره 50، 1393، صفحه 1-22]

ه

 • همازاده ابیانه، مهدی ناکارآمدی نظریه‌ی «ابتناء» در تبیین علیّت ذهنی [دوره 14، شماره 51، 1393، صفحه 1-18]
 • هوشمندی، زهرا بررسی تطبیقی معنا و مفهوم قاعده‌ی «الواحد» از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا [دوره 14، شماره 50، 1393، صفحه 133-150]