نمایه نویسندگان

آ

 • آدینه، روح اله بازنمایی تقلیدِ آفریده تا تقلیدِ آفرینش در هنر اسلامی از منظر استاد جوادی آملی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آرام، علیرضا تحلیل عناصر سعادت در اندیشه‌ی ابن‌تیمیه [دوره 16، شماره 60، 1395، صفحه 1-22]
 • آرام، علیرضا فضیلت‌گرایی اخلاقی در تفسیر متن مقدس [دوره 18، شماره 67، 1397، صفحه 1-28]
 • آرام، علیرضا دگردیسی مفهوم سعادت در فلسفه اسلامی از کندی تا خواجه نصیر [دوره 20، شماره 77، 1399، صفحه 1-28]
 • آرام، علیرضا دگردیسی مفهوم سعادت در فلسفه اسلامی؛ توسعه و ترمیم میراث خواجه نصیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • آژیر، اسداله انسان‌شناسی رمزی در داستان‌های عرفانی شیخ اشراق [دوره 19، شماره 71، 1398، صفحه 1-22]
 • آقاجانلو، امیر محبت از دیدگاه علامه طباطبایی و ابوحامد غزالی [دوره 10، شماره 35، 1389، صفحه 1-20]
 • آل سیدان، زهرا تحلیلی از نظریه های ترکیبی در اخلاق اسلامی (بررسی موردی نظریه مصباح یزدی و سروش) [دوره 12، شماره 44، 1391، صفحه 107-130]
 • آویش، هاجر نقد و بررسی پلورالیسم دینی نجات‌بخش در دیدگاه عرفانیِ ابن‌عربی و مولوی [دوره 16، شماره 58، 1395، صفحه 51-76]

ا

 • ابراهیم پور، مهدی رابطه‌ی منطق و زبان از نظر ویتگنشتاین [دوره 14، شماره 51، 1393، صفحه 19-32]
 • ابراهیم نتاج، محمد بررسی ملاک‌های صحت و سقم مکاشفات از منظر دو مکتب ابن‌عربی و صدرالمتألهین [دوره 17، شماره 65، 1396، صفحه 111-134]
 • ابراهیمی، حسن بررسی تطبیقی دیدگاه‌های ویلیام جیمز و ملاصدرا در باب چگونگی شکل‌گیری مفاهیم حسی [دوره 15، شماره 57، 1394، صفحه 21-52]
 • ابراهیمی، حسن هستی‌شناسی «معشوق معدوم» ابن‌عربی و ثمرات معرفتی و سلوکی آن [دوره 17، شماره 65، 1396، صفحه 71-90]
 • ابراهیمی، محسن دفاع از درون‌گرایی با تکیه بر معرفت‎شناسی صدرایی [دوره 20، شماره 77، 1399، صفحه 29-50]
 • ابراهیمی، مهدی نگاهی نو به پدیده ی جنین شناسی در تفسیر علمی آیات قرآن [دوره 12، شماره 42، 1391، صفحه 75-96]
 • ابراهیمی، مهدی جلوه های عرفانی دعا در صحیفه سجادیه [دوره 4، شماره 13، 1383، صفحه 1-16]
 • ابوالبرکات دیباجی، سید احمد نقد و بررسی دلایل انقطاع عذاب جهنّم از نظر ابن عربی و ملاصدرا [دوره 11، شماره 39، 1390، صفحه 127-148]
 • ابوالحسنی نیارکی، فرشته ارزش معرفتی ظن بر پایه‌ی تصویرسازی فخر رازی (از اعتبار معرفت‌شناختی ظن تا کارکردهای آن در خداشناسی و دواعی فعل) [دوره 19، شماره 70، 1398، صفحه 103-124]
 • اترک، حسین بررسی و نقد دیدگاه اریک فروم در باب گرایش انسان به دین [دوره 13، شماره 47، 1392، صفحه 75-94]
 • احمدتوبی، مظاهر اسلام و ایمان در کشف‌الاسرار و عُدَّةالابرار ابوالفضل رشیدالدّین میبدی [دوره 18، شماره 68، 1397، صفحه 1-26]
 • احمدی، حسین مسأله‌ی باید و هست در دیدگاه آیت‌ا... سبحانی [دوره 16، شماره 59، 1395، صفحه 1-20]
 • احمدی سعدی، عباس چیستی مکاشفه و تجربة عرفانی از دیدگاه ابن سینا [دوره 7، شماره 23، 1386، صفحه 1-20]
 • احمدی سعدی، عباس شهود صدرایی؛ عقلانی یا عرفانی؟ [دوره 3، شماره 9، 1380، صفحه 3-26]
 • اخگر، محمد علی ناسازگاری درونی نظام معرفتی فخر رازی درباب علیت و توحید افعالی [دوره 19، شماره 72، 1398، صفحه 85-100]
 • اخلاقی، مرضیه ازارض تا عرش گستره نظام تربیتی نفس انسان دردیدگاه ملاصدرا [دوره 18، شماره 69، 1397، صفحه 137-156]
 • اخوان، مهدی تمهیدات زبانی کثرت گرایی دینی بر اساس روایت جان هیک و پیتر برن [دوره 8، شماره 28، 1387، صفحه 65-84]
 • اخویان، محمدعلی مسأله ی فیض در حکمت اسلامی: بحثی در باب مسأله صدور « فیض » و نسبت آن با حقیقت محمدیه [دوره 11، شماره 40، 1390، صفحه 141-164]
 • ارشد ریاحی، علی مطالعه ی تطبیقی «حدوث عالم» در حکمت صدرا و نهج البلاغه [دوره 11، شماره 40، 1390، صفحه 107-126]
 • ارشد ریاحی، علی نوآوری‌های سهروردی در باب «ملاک نیازمندی معلول به علت» [دوره 10، شماره 36، 1389، صفحه 53-62]
 • ارشد ریاحی، علی عالم مثال از نظر ملاصدرا [دوره 9، شماره 30، 1388، صفحه 75-102]
 • ارشد ریاحی، علی نقد و بررسی نظریه «عقول» و تأثیر آن در فهم صدرا از آیات قرآن [دوره 4، شماره 12، 1383، صفحه 1-22]
 • ارشد ریاحی، علی نقد و بررسی نظریه "مثل" و تأثیر آن در فهم ملاصدرا از آیات قرآن [دوره 4، شماره 10، 1383، صفحه 3-20]
 • ارشد ریاحی، علی نقد و بررسی ادله وجوب «وجود مطلق» در عرفان [دوره 3، شماره 9، 1380، صفحه 27-42]
 • ارشد ریاحی، علی مقایسه‌ی انتقادی آرای ولفگنگ اسمیت و ملاصدرا درباره‌ی علم به خارج (با تأکید بر ابصار) [دوره 17، شماره 65، 1396، صفحه 91-110]
 • ارشد ریاحی، علی اصالت ماهیت و اعتباریت وجود از نگاه خیام (با تأکید بر قرائت سمنانی) [دوره 18، شماره 66، 1397، صفحه 45-64]
 • ارشد ریاحی، علی نقد و بررسی اصالت ماهوی بودن سید سند [دوره 18، شماره 68، 1397، صفحه 109-124]
 • ارشد ریاحی، علی پاسخ سیدسند و ملاصدرا به اشکال برخاسته از قاعده‌ی فرعیه درخصوص اتصاف ماهیت به وجود [دوره 20، شماره 74، 1399، صفحه 89-106]
 • ارنشاو، ا. ال. جمال روحانی و قدیس توماس آکویناس [دوره 1، شماره 3، 1379، صفحه 125-160]
 • اژدر، علیرضا وظایف و کاربرد خیال در مشاهدات صوری از نظر ابن سینا [دوره 14، شماره 51، 1393، صفحه 111-130]
 • استثنایی، فاطمه بررسی دلایل وجودشناختی الاهیات سلبی [دوره 12، شماره 43، 1391، صفحه 27-54]
 • استن، ام. دبلیو. اف. معرفت شناسی دینی [دوره 1، شماره 3، 1379، صفحه 3-22]
 • اسدی، ابوالقاسم نظام احسن از دیدگاه لایب نیتس و ابن سینا [دوره 6، شماره 21، 1385، صفحه 51-72]
 • اسدی، ابوالقاسم رابطه‌ی نظام علمی حق‌تعالی با نظام عینی موجودات از دیدگاه ابن‌سینا و اسپینوزا [دوره 17، شماره 64، 1396، صفحه 71-94]
 • اسدی، هاجر طول عمر دنیا از دیدگاه تفسیری ملاصدرا [دوره 15، شماره 56، 1394، صفحه 31-46]
 • اسفندیاری، سیمین رویکردی فلسفی- کلامی به ایمان در فلسفه‌ی دکارت و ملاصدرا [دوره 15، شماره 54، 1394، صفحه 79-90]
 • اسماعیلی، محمد بررسی تطبیقی رابطه‌ی علم و دین از دیدگاه آیت‌الله مصباح و ایان باربور [دوره 20، شماره 77، 1399، صفحه 51-78]
 • اصلانی، محمد آیا قضایای "تألیفی پیشینی" در نظریه معرفت کانت، واقعاً پیشینی اند؟ [دوره 6، شماره 21، 1385، صفحه 73-92]
 • اصلانی، محمد نقد آرای هیوم در"انکار مابعدالطبیعه" [دوره 6، شماره 18، 1385، صفحه 29-48]
 • اصلانی، محمد تحقیق انتقادی «شیء فی نفسه» در نظریه‌ی معرفت کانت [دوره 13، شماره 48، 1392، صفحه 111-132]
 • اطمینان، مهرداد تأملی بر نظریه‌ی انسجام صدق یانگ [دوره 18، شماره 67، 1397، صفحه 29-52]
 • اعتماد، شاپور مفاهیم دکارتی و تعهد اخلاقی [دوره 8، شماره 27، 1387، صفحه 117-126]
 • اعوانی، شهین مخالفت شیخ شبستری با حکیمان، فیلسوفان و متکلمان [دوره 7، شماره 25، 1386، صفحه 117-142]
 • اعوانی، شهین بررسی جایگاه مسأله‌ی شر در آثار داستایفسکی و تحلیل پاسخ‌های او به این مسأله [دوره 18، شماره 68، 1397، صفحه 85-108]
 • اعوانی، غلامرضا انسان کامل به روایت ابن عربی [دوره 10، شماره 34، 1389، صفحه 135-160]
 • افتخار، مهدی شرایط و نتایج مراقبه و عزلت نزد محی‌الدین ابن عربی و علاءالدوله سمنانی [دوره 11، شماره 38، 1390، صفحه 95-116]
 • افتخار، مهدی طرحى نو در طبقه بندى اسمای الهى و ارتباط بین آ نها [دوره 8، شماره 27، 1387، صفحه 83-104]
 • افتخار، مهدی عقل مقدم است یا کشف؟ [دوره 17، شماره 62، 1396، صفحه 1-22]
 • افراسیاب پور، علی اکبر بررسی تطبیقی حدوث و قدم کلام خدا در اسلام و مسیحیت [دوره 8، شماره 26، 1387، صفحه 83-104]
 • افضلی، علی نظریه‌ی «حیّ متأله» در سنجه‌ی آموزه‌های قرآن و عترت [دوره 17، شماره 63، 1396، صفحه 75-98]
 • اکبری، بهمن نقد دیدگاه آنتونی فلو در باب معناداری گزاره های دینی [دوره 9، شماره 33، 1388، صفحه 51-68]
 • اکبری، رضا دیدگاه ملاصدرا درباره ی عصمت انبیا از گناه [دوره 10، شماره 37، 1389، صفحه 1-20]
 • اکبری، رضا از بداهت موجود تا بداهت وجود [دوره 6، شماره 19، 1385، صفحه 25-40]
 • اکبریان، رضا بررسی و ریشه یابی مفهوم استعلا در فلسفه ی ملاصدرا و هایدگر [دوره 9، شماره 33، 1388، صفحه 131-142]
 • اکبریان، رضا کمال‌گرایی اخلاقی در بوته نقد [دوره 13، شماره 48، 1392، صفحه 47-64]
 • اکبریان، رضا عقلانیت ازنظر آگوستین و ملاصدرا [دوره 17، شماره 62، 1396، صفحه 129-152]
 • اکبریان، رضا نحوه‌ی اتصاف ذات الهی به صفات کمالی از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 17، شماره 65، 1396، صفحه 1-24]
 • اکبری دهقان، محمد سعید نگرشی تطبیقی به خوانش متن از دیدگاه شلایرماخر و سیدمرتضی [دوره 18، شماره 66، 1397، صفحه 1-20]
 • اله‌بداشتی، علی نقد و بررسی انسان‌شناسی داروین براساس حکمت متعالیه [دوره 17، شماره 64، 1396، صفحه 29-50]
 • الویری، محسن حاکمیت صفات الهی در جریان تاریخ از دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 20، شماره 77، 1399، صفحه 79-98]
 • الیاسی، آزاده انسان‌شناسی رمزی در داستان‌های عرفانی شیخ اشراق [دوره 19، شماره 71، 1398، صفحه 1-22]
 • امام جمعه، مهدی اصالت ماهیت و اعتباریت وجود از نگاه خیام (با تأکید بر قرائت سمنانی) [دوره 18، شماره 66، 1397، صفحه 45-64]
 • امامی، امیرحسین بررسی تطبیقی نظر امام خمینی(ره) راجع به اسامی خاص براساس نظریات ارجاع در فلسفه‌ی زبان معاصر [دوره 17، شماره 62، 1396، صفحه 105-128]
 • امامی، مریم غایت مند بودن آفرینش در فلسفه ی اسلامی: با محوریت غرض ورزی خالق و غرض مندی مخلوق [دوره 10، شماره 35، 1389، صفحه 153-170]
 • امامی جمعه، سید مهدی حکمت یا رویکرد وجودی به وجود [دوره 7، شماره 22، 1386، صفحه 63-76]
 • امامی جمعه، سید مهدی بررسی دیدگاه کیث وارد پیرامون زمانمندی خدا با تکیه بر آرای ملاصدرا1 [دوره 17، شماره 64، 1396، صفحه 51-70]
 • امامی جمعه، مهدی مراقبه در چشم‌انداز ملاصدرا و اِولین آندرهیل [دوره 16، شماره 61، 1395، صفحه 17-34]
 • امدادی ماسوله، محمد بازخوانیِ انتقادیِ یک مناظره: نزاع آنسکوم و لوئیس در ردّ طبیعت‌گراییِ خداناباورانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • امید، مسعود جستارهایی در باب شخصیت فلسفی امام علی (ع) [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 3-32]
 • امیری، زینب بررسی تطبیقی آرای لیندا زاگزبسکی و استاد مرتضی مطهری در باب علم پیشین الاهی و اختیار انسان [دوره 14، شماره 52، 1393، صفحه 1-30]
 • امین رضوی، مهدی جایگاه مطالعات سهروردی در غرب [دوره 4، شماره 10، 1383، صفحه 133-147]
 • امین رعیا، فاطمه تمایز فیلسوفان مسلمان (فارابی- ابن‌سینا) از ارسطو در بحث وجوب و امکان [دوره 15، شماره 56، 1394، صفحه 125-144]
 • انشایی، مهدی داستان رنج؛ نقد و بررسی مقبولیتِ رنج از نگاه احساس‌گرایی [دوره 16، شماره 60، 1395، صفحه 23-46]
 • انصاری، محمدجواد بررسی آموزه‌های بنیادین انسجام‌بخش در منظومه‌ی فکری ارسطو [دوره 17، شماره 62، 1396، صفحه 23-44]
 • انصاری مهر، رهام چهاربُعدی‌انگاری و مسأله‌ی اتصال اجزای زمانی در فلسفه‌ی معاصر و فلسفه‌ی صدرا [دوره 17، شماره 64، 1396، صفحه 1-28]
 • انوشیروانی، علیرضا معرفت شناسی تطبیقی عشق الهی از دیدگاه مولوی و هربرت [دوره 4، شماره 13، 1383، صفحه 101-127]
 • ایزدی، جنان قوم مداری اندیشه و راه حل واتسن (با تأکید بر مطالعات دینی) [دوره 5، شماره 17، 1384، صفحه 41-60]
 • ایزدی، جنان بررسی دیدگاه کیث وارد پیرامون زمانمندی خدا با تکیه بر آرای ملاصدرا1 [دوره 17، شماره 64، 1396، صفحه 51-70]
 • ایزدی، علی نقی بررسی انتقادی دیدگاه غیاث‌الدین دشتکی نسبت‌به رویکرد ابن‌سینا در مسأله‌ی صدور کثیر از واحد [دوره 19، شماره 73، 1398، صفحه 1-16]
 • ایزدی، محسن رابطه ی نفس (ذهن) و بدن و رهیافت های موفق و ناموفق آن [دوره 8، شماره 28، 1387، صفحه 105-132]
 • ایزدی، محسن نوآوری‌های ابن سینا در مسأله‌ی علیت [دوره 13، شماره 46، 1392، صفحه 119-142]
 • ایمانی، محسن بررسی و مقایسه ی مراحل سه گانه ی تحول فکری مارتین بوبر [دوره 9، شماره 30، 1388، صفحه 27-56]

ب

 • بابایی، علی نسبت قاعده‌ی «بسیط‌الحقیقه» و «کل‌القوی بودن نفس» در حکمت صدرایی [دوره 19، شماره 72، 1398، صفحه 43-60]
 • بابایی، علی حق تعالی تنها جوهر هستی سیر تحول جوهر و عرض بر مبنای سه مرتبه‌ی سیر فلسفی ملاصدرا [دوره 20، شماره 75، 1399، صفحه 1-20]
 • بادنج، حسن انسان کامل به روایت ابن عربی [دوره 10، شماره 34، 1389، صفحه 135-160]
 • بارل، دیوید. ب. توماس اکویناس و ملاصدرای شیرازی و اصالت وجود در الهیات فلسفی [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 145-166]
 • باروتی، مریم مثل از دیدگاه فارابی [دوره 10، شماره 34، 1389، صفحه 111-134]
 • باروتی، مریم نحوه‌ی اتصاف ذات الهی به صفات کمالی از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 17، شماره 65، 1396، صفحه 1-24]
 • باقری، خسرو بررسی تطبیقی دیدگاه های امام محمد غزالی و نل نادینگز درباره ی تربیت اخلاقی [دوره 8، شماره 28، 1387، صفحه 39-60]
 • باقری، خسرو نگاهی دوباره به مفهوم اسلامی تعلیم و تربیت [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 133-145]
 • باقری، خسرو سه رویکرد در باب علم اسلامی: مطالعه موردی در ایران [دوره 4، شماره 12، 1383، صفحه 135-149]
 • باقری نوع‌ پرست، خسرو شک و عقلانیت: غزالی، هیوم و کانت [دوره 13، شماره 47، 1392، صفحه 173-191]
 • باقری نوع پرست، محمدظهیر شک و عقلانیت: غزالی، هیوم و کانت [دوره 13، شماره 47، 1392، صفحه 173-191]
 • بای، پوریا منطق ارسطوئی و سیستماتیک در حقوق ایران [دوره 16، شماره 60، 1395، صفحه 47-74]
 • بحرانی، صدیقه روی کردهای مختلف به مسأله ی شر و حل این مسأله به کمک عشق الاهی در جهان بینی مولانا [دوره 10، شماره 37، 1389، صفحه 35-60]
 • بحرانی، صدیقه نوع رابطه‌ی انسان با خداوند از منظر مولوی، با نگاهی به روایت انواع عبادت از امام‌ علی(ع) در نهج البلاغه [دوره 15، شماره 54، 1394، صفحه 121-148]
 • بدخشان، نعمت الله کاوشی در رابطه با ایمان و معرفت فلسفی [دوره 9، شماره 32، 1388، صفحه 89-114]
 • بدخشان، نعمت الله بررسی برخی آثار و نتایج مهم اصالت وجود در فلسفه ملاصدرا [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 3-28]
 • بدخشان، نعمت الله ایمان عارفانه از منظر مولانا [دوره 18، شماره 68، 1397، صفحه 27-48]
 • بدخشان، نعمت الله فلسفه‌ی سهروردی در کشاکش تفسیرهای اصالت ماهوی و اصالت وجودی [دوره 19، شماره 70، 1398، صفحه 1-26]
 • بدخشان، نعمت‌اله معرفت فلسفی و ایمان از منظر شیخ شبستری [دوره 15، شماره 55، 1394، صفحه 113-132]
 • بدخشان، نعمت اله ایمان و فضایل اخلاقی [دوره 5، شماره 14، 1384، صفحه 1-22]
 • بدخشان، نعمت اله هماهنگی میان عقل و دین در اثبات معاد جسمانی از نظر صدرالمتالهین شیرازی [دوره 3، شماره 9، 1380، صفحه 43-67]
 • بدخشان، نعمت اله حقیقت ایمان و لوازم آن از منظر علم کلام، قرآن و علی (ع) [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 33-58]
 • بدخشان، نعمت اله بررسی رئالیسم ماهوی بر پایه‌ی قضایای حقیقیّه از منظر شهید مطهری [دوره 16، شماره 58، 1395، صفحه 77-96]
 • بدیعیان، راضیه الگوی روابط انسانی در تربیت دینی با تأکید بر سیره ی امام حسین(ع) [دوره 9، شماره 33، 1388، صفحه 91-108]
 • برزگر، ابراهیم رابطه عرفان و سیاست در صحیفه سجادیه [دوره 4، شماره 12، 1383، صفحه 23-46]
 • برنجکار، رضا سهم صور خیال، اراده و عقل در حصول مفهوم عقلی با تکیه بر فلسفه‌ی نفس ارسطو [دوره 16، شماره 59، 1395، صفحه 91-108]
 • برومر، ونسان سعادت غایی و عشق الهی [دوره 2، شماره 7، 1380، صفحه 121-136]
 • برومر، ونست دعا شکوفایی ایمان و باور به خدا [دوره 5، شماره 15، 1384، صفحه 135-149]
 • بستانی، حمیده حکمت اشراقی به‌مثابه‌ی پارادایم: بررسی اطلاق انقلاب علمی به [دوره 17، شماره 63، 1396، صفحه 99-120]
 • بطحایی گلپایگانی، سید حسن بررسی تطبیقی رابطه‌ی علم و دین از دیدگاه آیت‌الله مصباح و ایان باربور [دوره 20، شماره 77، 1399، صفحه 51-78]
 • بلانیان، محمدرضا یکسانی و نایکسانی خدا و جهان با تکیه بر فلسفه ی اسپینوزا و ملاصدرا [دوره 10، شماره 35، 1389، صفحه 53-72]
 • بلخاری قهی، حسن بررسی تطبیقی آرای ابن سینا و ساموئل کالریج در مورد تمایز میان خیال و تخیل [دوره 8، شماره 27، 1387، صفحه 1-24]
 • بلخاری قهی، حسن شیخ احمد و شیخ اکبر: تأملی در نظریه وحدت شهود شیخ احمد سرهندی (مجدد الف ثانی) و نقد او بر وحدت وجود ابن عربی [دوره 5، شماره 17، 1384، صفحه 127-156]
 • بلخاری قهی، حسن تأثیرپذیری ملاصدرا از اثولوجیا و حکمت عتیقیه در اثبات مراتب عقل [دوره 15، شماره 55، 1394، صفحه 93-112]
 • بلندهمتان، کیوان نفی کلام در اندیشه ی غزالی [دوره 10، شماره 36، 1389، صفحه 85-100]
 • بناییان اصفهانی، علی بررسی عینی‌گرایی و نسبی‌گرایی در هرمنوتیک نصرحامد ابوزید و تأثیر آن بر بعضی برداشت‌های تفسیری وی از قرآن [دوره 15، شماره 54، 1394، صفحه 29-46]
 • بنیانی، محمد تبیین وجودی اصل امتناع تناقض [دوره 13، شماره 46، 1392، صفحه 69-84]
 • بنیانی، محمد جایگاه مثل در نظام حکمت صدرایی [دوره 13، شماره 49، 1392، صفحه 127-146]
 • بنیانی، محمد بررسی کارکرد هوش مصنوعی ضعیف در اقسام علم و آگاهی با توجه به مبانی معرفت‌شناسی صدراییان [دوره 15، شماره 55، 1394، صفحه 1-26]
 • بنیانی، محمد منطق ارسطوئی و سیستماتیک در حقوق ایران [دوره 16، شماره 60، 1395، صفحه 47-74]
 • بنیانی، محمد علیت به معنای قطعیت یا هم‌زمانی یا حد فاصلی میان آن دو؟ [دوره 16، شماره 61، 1395، صفحه 1-16]
 • بنیانی، محمد بررسی آموزه‌های بنیادین انسجام‌بخش در منظومه‌ی فکری ارسطو [دوره 17، شماره 62، 1396، صفحه 23-44]
 • بهشتی، احمد فرایند وحی و معجزه در نفس شناسی ابن سینا [دوره 12، شماره 42، 1391، صفحه 15-36]
 • بهشتی، احمد فخر رازی بر سر دو راهی جبر و اختیار [دوره 11، شماره 41، 1390، صفحه 19-48]
 • بهشتی، احمد نوآوری‌های ابن سینا در مسأله‌ی علیت [دوره 13، شماره 46، 1392، صفحه 119-142]
 • بهمنی، فرانک نقد و بررسی انسان‌شناسی داروین براساس حکمت متعالیه [دوره 17، شماره 64، 1396، صفحه 29-50]
 • بیابانکی، سید مهدی امکان خوانش توحیدی از نظریه‌های علمی [دوره 19، شماره 71، 1398، صفحه 23-42]
 • بیابانکی، سید مهدی محدودیت‌های علوم شناختی دین در تبیین فرایند طبیعی شکل‌گیری و تقویت باورهای دینی [دوره 20، شماره 76، 1399، صفحه 1-22]
 • بیات، محمدرضا ارزیابی دیدگاه نیکولاس ولترستورف درباره‌ی فلسفه‌ی تحلیلی دین در اواخر قرن بیستم [دوره 15، شماره 57، 1394، صفحه 73-88]
 • بیادار، هنگامه مراقبه در چشم‌انداز ملاصدرا و اِولین آندرهیل [دوره 16، شماره 61، 1395، صفحه 17-34]
 • بیتای نطلق، سغیذ ساحت وحیانی دین از منظر سنت‌گرایان و نواندیشان دینی معاصر ایران [دوره 15، شماره 55، 1394، صفحه 75-92]
 • بی تعب، نجمه بررسی تجرد نفس از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا [دوره 12، شماره 44، 1391، صفحه 131-146]
 • بیدهندی، محمد بررسی و تحلیل نسبت انسان با عالم در فلسفه ملاصدرا [دوره 4، شماره 11، 1383، صفحه 1-14]
 • بیدهندی، محمد ماهیت خواب و رؤیا از نگاه فارابی، سهروردی و ابن‌عربی [دوره 13، شماره 49، 1392، صفحه 49-68]
 • بیدهندی، محمد بررسی تأثیر مبانی و اندیشه های ملاصدرا بر معنای متن [دوره 19، شماره 71، 1398، صفحه 115-134]
 • بینای مطلق، سعید «افلاطون الاهی»؛ تفسیر الهیاتی پروکلوس از گفت‌وگوهای افلاطون× [دوره 15، شماره 57، 1394، صفحه 89-114]

پ

 • پارچه باف دولتی، محمد نظریه‌ی «حیّ متأله» در سنجه‌ی آموزه‌های قرآن و عترت [دوره 17، شماره 63، 1396، صفحه 75-98]
 • پارسانیا، حمید سپهر شهود و حقیقت دینی علم [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 79-86]
 • پارسانیا، حمید نقش اجتماعی دین از دیدگاه ابن سینا [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 1-18]
 • پازوکی، شهرام مفهوم زیبایی نزد توماس آکوئینی [دوره 11، شماره 40، 1390، صفحه 69-92]
 • پازوکی، شهرام مفهوم ولایت یا عشق در مثنوی معنوی: از دیدگاه شیعی [دوره 4، شماره 10، 1383، صفحه 148-160]
 • پازوکی، شهرام تصوف علوی: گفتاری در باب انتساب سلاسل صوفیه به حضرت علی (ع) [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 59-74]
 • پازوکی، شهرام نگرشی عرفانی به کتاب مقدس و تحریف آن [دوره 15، شماره 57، 1394، صفحه 1-20]
 • پاشایی، محمد جواد بازخوانی شادی و غم با تاکید بر آرای صدرالمتالهین [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاشایی، وحید نگرشی تطبیقی به خوانش متن از دیدگاه شلایرماخر و سیدمرتضی [دوره 18، شماره 66، 1397، صفحه 1-20]
 • پایا، علی آیا جهانی شدن گفت و گویی میان تمدن هاست؟ [دوره 7، شماره 23، 1386، صفحه 125-143]
 • پایا، علی آینده دین در جهان مدرن [دوره 6، شماره 19، 1385، صفحه 1-24]
 • پایا، علی آیا اسلام، مسیحیت و آئین یهود می‌ توانند بطور مسالمت آمیز کنار یکدیگر زندگی ‌کنند؟ [دوره 3، شماره 9، 1380، صفحه 145-160]
 • پلنگی، منیره اعتبار قاعده ی الواحد در نظام های وحدت وجودی: در پرتوی ارتباطش با قاعده ی «بسیط الحقیقه» [دوره 12، شماره 42، 1391، صفحه 57-74]
 • پهلوان، مریم تأملی در آرای هرمنوتیک هایدگر و گادامر [دوره 7، شماره 22، 1386، صفحه 41-62]
 • پودینه، محمد علی تأملی بر نظریه‌ی انسجام صدق یانگ [دوره 18، شماره 67، 1397، صفحه 29-52]
 • پودینه، محمدعلی توجیه باورهای تجربی [دوره 16، شماره 58، 1395، صفحه 121-144]
 • پوراکبر، لیلا علم انسان کامل از دیدگاه ملاصدرا [دوره 14، شماره 53، 1393، صفحه 103-138]
 • پوراکبر، لیلا تحلیل فلسفی معنای مرگ ارادی از دیدگاه ملاصدرا [دوره 19، شماره 70، 1398، صفحه 27-46]
 • پوربهرامی، اصغر مهدویت و ضرورت وجود امام از دیدگاه صدرالمتألّهین [دوره 6، شماره 19، 1385، صفحه 91-114]
 • پورحسن، قاسم مطالعه‌ی تطبیقی مدل تربیت دینی از دیدگاه صدرالمتألهین و اریک فروم [دوره 11، شماره 39، 1390، صفحه 21-42]
 • پورحسن، قاسم بررسی تأملات خواجه نصیرالدین طوسی در دانش اخلاق [دوره 6، شماره 20، 1385، صفحه 33-48]
 • پورحسن، قاسم اسلام، مدرنیته و تجربه‌ی دینی: با رویکرد به مفهوم تجربه‌ی دینی از نگاه محمد اقبال لاهوری [دوره 14، شماره 52، 1393، صفحه 31-48]
 • پورسینا، زهرا نگاهی به معنای عینیت معرفتی از دیدگاه کانت [دوره 5، شماره 14، 1384، صفحه 23-48]
 • پورسینا، زهرا (میترا) تأثیرپذیری ساحت عقیدتی از ساحت های غیر عقیدتی با نظر به رابطه ی نفس و بدن از دید غزالی [دوره 12، شماره 44، 1391، صفحه 155-184]
 • پورسینا، زهرا (میترا) مرتبه‌ی نبوی معرفت، مرتبه‌ای عقلانی و برهانی از دید غزالی [دوره 17، شماره 63، 1396، صفحه 25-48]
 • پیاده کوهسار، ابوالقاسم حقیقت و رستگاری در آموزه‌های ذن بودیسم [دوره 17، شماره 65، 1396، صفحه 25-46]
 • پیروجعفری، مرتضی بررسی کارآمدی نظریه طراحی هوشمند در چالش علم و دین [دوره 18، شماره 69، 1397، صفحه 1-28]
 • پی‌کانی، جلال مقایسه‌ی نظریه‌ی اعتمادگرایی آلستون و پلانتینگا (با تأکید بر باورهای دینی) [دوره 15، شماره 56، 1394، صفحه 101-124]
 • پیکانی، جلال تبیین ناسازگاری‌های میان معرفت‌شناسی عام پلانتینگا با معرفت‌شناسی دینی وی [دوره 19، شماره 70، 1398، صفحه 47-64]

ت

 • تر هاآر، ج. جی. ج. مقایسه دیدگاه قدیس آنسلم و ملاصدرا در باب وجوب وجود خدا [دوره 3، شماره 9، 1380، صفحه 131-144]
 • تمدن، الهام کشف و شهود در مشرب عرفانی روزبهان بقلی [دوره 18، شماره 69، 1397، صفحه 29-52]
 • تمدن، فاطمه سازگارگرایی پلی بین جبرگرایی و اختیار [دوره 13، شماره 46، 1392، صفحه 21-46]
 • تمدن فرد، فاطمه رابطه‌ی شانس و مسؤولیت اخلاقی در نگاه تامس نیگل [دوره 18، شماره 68، 1397، صفحه 61-84]
 • توازیانی، زهره مقایسة دیدگاه ابن سینا و اسپینوزا در نسبت عقل، اراده و اختیار به خدا [دوره 7، شماره 24، 1386، صفحه 47-68]
 • توسلی، طیبه فلسفه ی قاره ای و تأثیر آن بر فلسفه ی تعلیم و تربیت [دوره 12، شماره 44، 1391، صفحه 55-78]
 • توسلی، طیبه فلسفة تحلیلی و تأثیر آن بر فلسفة تعلیم و تربیت [دوره 6، شماره 20، 1385، صفحه 1-32]
 • توفیق، سعید بررسی تطبیقی عقاید کلامی اخوان‌الصفاء با آرای شّریف مرتضی (مطالعه‌ی موردی: مهم‌ترین محورهای اختلافی) [دوره 19، شماره 73، 1398، صفحه 17-38]
 • تیوای، محمد علی متافیزیک ارسطو و ابن سینا در تقابل با دیدگاه مثُل [دوره 12، شماره 44، 1391، صفحه 79-106]

ج

 • جاودانی، زهرا مسآله‌ی «حرکت» در حکمت متعالیه‌ی ملاصدرا و فلسفه‌ی لایب نیتس [دوره 14، شماره 50، 1393، صفحه 39-64]
 • جاویدی، مجتبی عدالت عرفی یا عدالت واقعی؛ بازتعریف «عدالت حقوقی» در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 59، 1395، صفحه 21-42]
 • جاویدی، مجتبی جرم، از رئالیسم تا ایده‌آلیسم؛ هستی‌شناسی جرم براساس رئالیسم انتقادی حکمت اسلامی [دوره 17، شماره 63، 1396، صفحه 49-74]
 • جاویدی، مجتبی بکاریا؛ از اصالت عقل تا اصالت تجربه: تحلیل معرفت‌شناختی اندیشه‌های کیفری سزار بکاریا [دوره 18، شماره 66، 1397، صفحه 21-44]
 • جاویدی، مجتبی نظریه‌ی قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو با رویکردی روش‌شناسانه [دوره 19، شماره 73، 1398، صفحه 39-64]
 • جاویدی، مجتبی نگاهی روش‌شناسانه به نظریه‌ی قرارداد اجتماعی جان لاک [دوره 20، شماره 75، 1399، صفحه 21-44]
 • جباره ناصرو، محبوبه بررسی تطبیقی مرگ اندیشی از دیدگاه خیام و عطار [دوره 14، شماره 52، 1393، صفحه 113-136]
 • جعفری، امیر رابطه‌ی وجود، موجود و ذات با تصور خداوند در نظام فلسفی- الهیاتی توماس آکویینی [دوره 17، شماره 62، 1396، صفحه 45-64]
 • جعفری، سیدمحمدمهدی سید رضی و متکلمان [دوره 4، شماره 13، 1383، صفحه 17-28]
 • جعفری، مجتبی مقایسه‌ی جوهر از دیدگاه ابن‌سینا و بارکلی [دوره 17، شماره 64، 1396، صفحه 115-136]
 • جمشیدیان، ملیحه مطالعه ی تطبیقی «حدوث عالم» در حکمت صدرا و نهج البلاغه [دوره 11، شماره 40، 1390، صفحه 107-126]
 • جمشیدی راد، محمد صادق بررسی ملاک‌های صحت و سقم مکاشفات از منظر دو مکتب ابن‌عربی و صدرالمتألهین [دوره 17، شماره 65، 1396، صفحه 111-134]
 • جمشیدی راد، محمد صادق بررسی تطبیقی رابطه‌ی علم و دین از دیدگاه آیت‌الله مصباح و ایان باربور [دوره 20، شماره 77، 1399، صفحه 51-78]
 • جمشیدی راد، محمدصادق وظایف و کاربرد خیال در مشاهدات صوری از نظر ابن سینا [دوره 14، شماره 51، 1393، صفحه 111-130]
 • جوادپور، غلامحسین تأملاتی درباب منشأ مسأله‌ی «منشأ دین» [دوره 20، شماره 76، 1399، صفحه 23-48]
 • جوادی، محسن بررسی شکاف بین نظر و عمل اخلاقی از دیدگاه ارسطو [دوره 9، شماره 32، 1388، صفحه 1-28]
 • جوادی، محسن شهود عرفانی و ارزش معرفت شناختی آن [دوره 7، شماره 25، 1386، صفحه 91-116]
 • جوادی، محسن معرفت شناسی اخلاقی در جهان اسلام [دوره 4، شماره 11، 1383، صفحه 91-104]
 • جوادی، محسن معرفت شناسی دینی [دوره 1، شماره 3، 1379، صفحه 3-22]
 • جوادی، محسن بررسی و نقد نظریه‌ی حسن و قبح شرعی امام الحرمین جوینی [دوره 13، شماره 46، 1392، صفحه 1-20]
 • جوادی، محسن تحلیل و توجیه اعمال فراوظیفه در فلسفه‌ی اخلاق [دوره 18، شماره 67، 1397، صفحه 131-152]
 • جوارشکیان، عباس نظری انتقادی بر راه حل معضل ربط ثابت و متغیر در نظریه حرکت جوهری [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 75-94]
 • جواهرپور، حسام بررسی مبانی فلسفی «سکناگزینی» از دیدگاه پدیدارشناسی، با تکیه بر ارزش‌های اسلامی‌ایرانی [دوره 14، شماره 51، 1393، صفحه 55-80]
 • جوکار، نجف پشتوانه های معنوی و مادی حکومت در نظر سعدی و مقایسه آن با نهج البلاغه [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 93-112]
 • جوکار، نجف بررسی و تحلیل بزرگ‌ترین موانع رشد و کمال انسان در نهج البلاغه و مثنوی [دوره 14، شماره 51، 1393، صفحه 81-110]

چ

 • چلونگر، محمدعلی پیامبر اسلام(ص) و جهان بینی تمدن ساز دینی [دوره 7، شماره 22، 1386، صفحه 101-124]
 • چنگی آشتیانی، مهری معاد جسمانی از دیدگاه مدرس زنوزی [دوره 12، شماره 43، 1391، صفحه 103-124]
 • چیتیک، ویلیام جایگاه جهان شناسی اسلامی: تاملاتی درباره فلسفه افضل الدین کاشانی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 131-148]

ح

 • حاج حسینی، مرتضی مسأله امکان شناخت و جزر و مد شک در فلسفه کلاسیک غرب [دوره 5، شماره 14، 1384، صفحه 49-60]
 • حاج حسینی، مرتضی تحلیل علم حصولی از منظر معرفت‌شناختی [دوره 17، شماره 65، 1396، صفحه 135-148]
 • حاجی احمدی، محمود بهشت و پاداش زنان [دوره 8، شماره 26، 1387، صفحه 45-64]
 • حاجی اسماعیلی، محمدرضا بررسی عینی‌گرایی و نسبی‌گرایی در هرمنوتیک نصرحامد ابوزید و تأثیر آن بر بعضی برداشت‌های تفسیری وی از قرآن [دوره 15، شماره 54، 1394، صفحه 29-46]
 • حاجیان پور، حمید اندیشة غالیانه در طریقت صفوی [دوره 6، شماره 21، 1385، صفحه 93-116]
 • حاجی ربیع، مسعود بررسی تطبیقی تأویل عرفانی ابن‌عربی با مباحث هرمنوتیکی معاصر [دوره 15، شماره 57، 1394، صفحه 133-150]
 • حاجی مقصودی، معصومه حاکمیت صفات الهی در جریان تاریخ از دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 20، شماره 77، 1399، صفحه 79-98]
 • حامدی، مرتضی ناگریزی‌ها و ناگزیری‌‌های ایمانوئل کانت و آقاعلی زنوزی در تحلیل قضیه‌ی‌ حملی [دوره 20، شماره 76، 1399، صفحه 49-70]
 • حبیبی، قدسیه معناشناسی اوصاف الاهی از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی و ویلیام پی. آلستون [دوره 14، شماره 50، 1393، صفحه 1-22]
 • حجت، هادی تشبیه، تفویض و تأویل در مکتب اصحاب حدیث [دوره 6، شماره 20، 1385، صفحه 125-156]
 • حجتی، سید محمدعلی پیش سمانتیک و سمانتیک ضمایر آنافوریک [دوره 8، شماره 29، 1387، صفحه 117-140]
 • حجتی، سیدمحمدعلی بررسی و نقد دیدگاه تناقض‌باوری [دوره 11، شماره 39، 1390، صفحه 87-108]
 • حجتی، سیدمحمدعلی صوری سازی در منطق گزاره ها و نقش ثوابت منطقی در آن [دوره 10، شماره 34، 1389، صفحه 41-60]
 • حجتی، سیدمحمدعلی دلالت شناسی نمایه ای [دوره 5، شماره 17، 1384، صفحه 107-126]
 • حداد، وحیده ماهیت خواب و رؤیا از نگاه فارابی، سهروردی و ابن‌عربی [دوره 13، شماره 49، 1392، صفحه 49-68]
 • حری، ابوالفضل قرآن به منزله اثری ادبی تصویر، تصویرپردازی و انسجام ساختاری متن در سوره "والعادیات" [دوره 6، شماره 19، 1385، صفحه 71-90]
 • حسامی فر، عبدالرزاق ماهیت نفس در کلام اسلامی [دوره 6، شماره 18، 1385، صفحه 113-134]
 • حسن راد، امین نظری به الهیات مجازی در فلسفه‌ی نیچه [دوره 20، شماره 74، 1399، صفحه 1-30]
 • حسنی، سیده معصومه زبان دین از دیدگاه ملاصدرا و قاضی سعید قمی [دوره 11، شماره 38، 1390، صفحه 23-48]
 • حسین خانی، ابراهیم زبان آنالوژیک و زبان استعاری در تفسیر صفات مشترک انسانی و الوهی در تفسیر محاسن التأویل [دوره 20، شماره 75، 1399، صفحه 45-66]
 • حسین زاده، محمد بررسی و نقد دیدگاه رابرت کین درباره‌ی اراده‌ی آزاد [دوره 18، شماره 68، 1397، صفحه 49-60]
 • حسین زاده، محمد نقش تقریرهای مختلف اختیار در تمایز علوم انسانی از علوم طبیعی [دوره 20، شماره 74، 1399، صفحه 31-44]
 • حسین‌زاده یزدی، محمد تبیین و نقد چیستی فضیلت از منظر لیندا زاگزبسکی [دوره 15، شماره 54، 1394، صفحه 1-28]
 • حسین زاده یزدی، مهدی جستاری در مقایسه‌ی میان ادله‌ی بقا و خلود نفس نزد افلاطون و متفکران مسلمان [دوره 11، شماره 41، 1390، صفحه 107-126]
 • حسینی، رادمرز نیاز به تحول فلسفی در پارادایم‌های علوم معاصر و پیشنهاد نظریه‌ی فلسفی امر وجودی [دوره 11، شماره 38، 1390، صفحه 49-70]
 • حسینی، زهرا بررسی و تحلیل بزرگ‌ترین موانع رشد و کمال انسان در نهج البلاغه و مثنوی [دوره 14، شماره 51، 1393، صفحه 81-110]
 • حسینی، سید علی آزمایش فکری گالیله درباره‌ی اصل لختی و موضع علامه طباطبایی و شهید مطهری در باب آن [دوره 17، شماره 65، 1396، صفحه 47-70]
 • حسینی، سیدعلی اکبر عناصر تربیتی انسان طبیعی و آرمانی در نظام تعلیم و تربیت اسلامی [دوره 4، شماره 11، 1383، صفحه 61-76]
 • حسینی، سیدقوام الدین انسان کامل مظهر اسم اعظم [دوره 1، شماره 3، 1379، صفحه 3-22]
 • حسینی، منصوره الاهیات اخلاقی در اندیشه‌ی غزالی و فیض [دوره 14، شماره 53، 1393، صفحه 161-188]
 • حسینی سروری، سیدحسن بحثی تطبیقی پیرامون بررسی ریشه ها، پیش زمینه ها، و خاستگاه های نظریه تکثرگرایی دینی در مسیحیت و اسلام [دوره 4، شماره 10، 1383، صفحه 21-40]
 • حسینی شاهرودی، دکترسید مرتضی تأملی در آرای هرمنوتیک هایدگر و گادامر [دوره 7، شماره 22، 1386، صفحه 41-62]
 • حسینی شاهرودی، سید مرتضی بررسی دلایل وجودشناختی الاهیات سلبی [دوره 12، شماره 43، 1391، صفحه 27-54]
 • حسینی شاهرودی، سید مرتضی وحدت جهان [دوره 9، شماره 31، 1388، صفحه 1-30]
 • حسینی شاهرودی، سید مرتضی اینهمانی شخصی [دوره 8، شماره 29، 1387، صفحه 21-40]
 • حسینی شاهرودی، سید مرتضی رابطه زبان دین و صدق [دوره 13، شماره 47، 1392، صفحه 29-52]
 • حسینی شاهرودی، سیدمرتضی روی‌کرد پدیدارشناسانه‌ی سید حیدر آملی و رودلف اتّو به «امرقدسی» [دوره 11، شماره 41، 1390، صفحه 49-80]
 • حسینی شاهرودی، سیدمرتضی بررسی تطبیقی فقر در حکمت متعالیه و عرفان [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 81-106]
 • حسینی شاهرودی، سیدمرتضی بررسی رابطه‌ی خدا و آفرینش با معنای زندگی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 14، شماره 52، 1393، صفحه 49-72]
 • حسینی شاهرودی، سیدمرتضی تبیین نظریه‌ی انکشاف در حکمت متعالیه [دوره 14، شماره 53، 1393، صفحه 51-74]
 • حسینی شاهرودی، مرتضی رهیافت اصلاح ساختار ژنتیک در حل مسأله‌ی شرور انسانی [دوره 13، شماره 49، 1392، صفحه 101-126]
 • حق شناس، روح اله بررسی امکان استقلال مسئولیت اخلاقی از اراده آزاد در رویکرد «نگرش های واکنشی» [دوره 19، شماره 71، 1398، صفحه 43-70]
 • حقی، سیدعلی بررسی دیدگاه کارل بارت در باب الاهیات نوارتدوکسی [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 19-38]
 • حقیقت، شهربانو بررسی و ارزیابی زمینة فلسفی و روش های آموزشی چهار رویکرد تربیت اخلاقی معاصر [دوره 8، شماره 26، 1387، صفحه 105-134]
 • حقیقت، لاله بررسی صفت علم به ذات حق تعالی از دیدگاه فلوطین و ملاصدرا [دوره 12، شماره 43، 1391، صفحه 125-156]
 • حقیقت، لاله ارتباط وجودشناسی با معرفت‌شناسی از منظر صدرالمتألهین [دوره 11، شماره 38، 1390، صفحه 175-198]
 • حقیقت، لاله مقایسه ی دیدگاه اصالت وجودی صدرا و دیدگاه اگزیستانسیالیستی یاسپرس در باب خدا [دوره 9، شماره 33، 1388، صفحه 69-90]
 • حقیقت، لاله ایمان گرایی ویتگنشتاین [دوره 2، شماره 7، 1380، صفحه 3-18]
 • حقیقت، لاله مقایسه‌ی دیدگاه سهروردی و آکویناس درباره‌ی چگونگی اثبات فرشتگان و تبیین ماهیت ایشان [دوره 14، شماره 50، 1393، صفحه 81-114]
 • حقیقت، لاله مقایسه‌ی ایمان وحیانی صدرا و ایمان فلسفی کارل یاسپرس [دوره 13، شماره 47، 1392، صفحه 95-136]
 • حقیقت، لاله نوع رابطه‌ی انسان با خداوند از منظر مولوی، با نگاهی به روایت انواع عبادت از امام‌ علی(ع) در نهج البلاغه [دوره 15، شماره 54، 1394، صفحه 121-148]
 • حقیقت، لاله ایرادهای وعاء دهر میرداماد از منظر ملاصدرا و جایگاه آن نزد حکیم سبزواری [دوره 20، شماره 76، 1399، صفحه 97-118]
 • حکاک، سید محمد مقایسه‌ی آرای فلوطین درخصوص صادر اول با آیات و روایات [دوره 16، شماره 58، 1395، صفحه 27-50]
 • حمزئیان، عظیم بررسی حقیقت وجود و مواجهه با آن در آثار عزیز نسفی (با تأکید بر آرای رودلف اتّو) [دوره 18، شماره 67، 1397، صفحه 53-70]
 • حمزئیان، عظیم بررسی تطبیقی نخستین عهد الهی در متون زرتشتی، قرآن کریم و عرفان قبالایی (از منظر خصوصیت ها و کارکردها) [دوره 19، شماره 72، 1398، صفحه 1-22]
 • حمیدی زاده، احسان علم و دین در آرای علوم اجتماعی: از تعارض تا تعامل [دوره 9، شماره 32، 1388، صفحه 43-74]
 • حیدری ابهری، داوود نقش پولس در شکل گیری آیین مسیحیت [دوره 6، شماره 20، 1385، صفحه 107-124]
 • حیدری موصلو، طیبه بررسی و ارزیابی انتقادات غزالی بر ابن‌سینا در مسأله‌ی حدوث و قدم عالم؛ با تکیه بر مبانی سینوی [دوره 17، شماره 62، 1396، صفحه 65-86]

خ

 • خادمی، حمیدرضا فرایند وحی و معجزه در نفس شناسی ابن سینا [دوره 12، شماره 42، 1391، صفحه 15-36]
 • خادمی، حمیدرضا سعادت و شقاوت در حیات جاویدان از نگاه ابن سینا [دوره 7، شماره 24، 1386، صفحه 69-88]
 • خادمی، عین الله چیستی سعادت از منظر سهروردی [دوره 12، شماره 43، 1391، صفحه 1-26]
 • خادمی، عین الله تحلیل فلسفی معنای مرگ ارادی از دیدگاه ملاصدرا [دوره 19، شماره 70، 1398، صفحه 27-46]
 • خادمی، عین اله رازستانی و رمزگشایی اختلاف دیدگاه های شیخ الرییس دربارة نظام فیض [دوره 7، شماره 25، 1386، صفحه 67-90]
 • خادمی، عین اله علم انسان کامل از دیدگاه ملاصدرا [دوره 14، شماره 53، 1393، صفحه 103-138]
 • خادمی، منوچهر تبیین نظریه‌ی انکشاف در حکمت متعالیه [دوره 14، شماره 53، 1393، صفحه 51-74]
 • خاکرند، شکرالله پیامبر اسلام(ص) و جهان بینی تمدن ساز دینی [دوره 7، شماره 22، 1386، صفحه 101-124]
 • خانجانی، علی اوسط شکوه تعبیر و صحیفه سجادیه [دوره 5، شماره 15، 1384، صفحه 1-20]
 • خدامی، لیلا بررسی و نقد برهان جهان‌شناختی سوین‌برن با تکیه بر اصل سادگی [دوره 16، شماره 60، 1395، صفحه 75-96]
 • خدایاری فرد، محمد بررسی الگوی دینداری از منظر قرآن و سنت [دوره 6، شماره 19، 1385، صفحه 41-70]
 • خزاعی، زهرا عقلانیت اخلاق [دوره 6، شماره 21، 1385، صفحه 23-50]
 • خزاعی، زهرا ارسطو، هیوم و اخلاق فضیلت [دوره 5، شماره 14، 1384، صفحه 61-74]
 • خزاعی، زهرا سازگارگرایی پلی بین جبرگرایی و اختیار [دوره 13، شماره 46، 1392، صفحه 21-46]
 • خزاعی، زهرا دیدگاه تقوم و تفسیری مادی‌انگارانه از حیات پس‌ از مرگ (دیدگاه لین رادر بیکر) [دوره 17، شماره 62، 1396، صفحه 87-104]
 • خزاعی، زهرا رابطه‌ی شانس و مسؤولیت اخلاقی در نگاه تامس نیگل [دوره 18، شماره 68، 1397، صفحه 61-84]
 • خسرونژاد، مرتضی نظریه ی حرکت جوهری: پیامدهای فلسفی و تربیتی [دوره 8، شماره 29، 1387، صفحه 91-116]
 • خسروی، زهره نگاهی دوباره به مفهوم اسلامی تعلیم و تربیت [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 133-145]
 • خسروی، زهره سه رویکرد در باب علم اسلامی: مطالعه موردی در ایران [دوره 4، شماره 12، 1383، صفحه 135-149]
 • خسروی فارسانی، محمد معناشناسی کینونت عقلی جمعی نفس و تبیین آن در فلسفه‌ی صدرالمتألهین شیرازی [دوره 15، شماره 57، 1394، صفحه 53-72]
 • خسروی فارسانی، محمد اصالت ماهیت و اعتباریت وجود از نگاه خیام (با تأکید بر قرائت سمنانی) [دوره 18، شماره 66، 1397، صفحه 45-64]
 • خلیلی، مژگان اسلام، مدرنیته و تجربه‌ی دینی: با رویکرد به مفهوم تجربه‌ی دینی از نگاه محمد اقبال لاهوری [دوره 14، شماره 52، 1393، صفحه 31-48]
 • خورسندیان، محمد علی قاعده "بسیط الحقیقه" و کاربردهای آن در اندیشة صدرایی [دوره 7، شماره 23، 1386، صفحه 41-64]
 • خوش طینت، ولی الله تحلیل مبانی معرفت دینی غزالی، با نگاهی به استدلال شرطیه‌ی پاسکال [دوره 14، شماره 50، 1393، صفحه 65-80]
 • خوشقانی، ندا بررسی تطبیقی خاستگاه و غایت رنج در آموزه‌های بودا و عهدین [دوره 11، شماره 41، 1390، صفحه 81-106]
 • خیرجوی، صغری مبانی نظری فهم قرآن ازنظر علامه طباطبایی(ره) و مقایسه‌ی آن با آرای کلادنیوس، شلایرماخر و هیرش از هرمنوتیست‌های کلاسیک [دوره 16، شماره 61، 1395، صفحه 35-52]

د

 • دادبه، اصغر انسان کامل به روایت ابن عربی [دوره 10، شماره 34، 1389، صفحه 135-160]
 • دباغ، سروش واقعگرایی و ضد واقعگرایی و موضع اخلاقی کانت [دوره 12، شماره 42، 1391، صفحه 37-56]
 • دباغ، سروش تلاقی مرتبه ی اول و تلاقی مرتبه ی دوم از مفهوم "ورزیدن" در فلسفه ی ویتگنشتاین [دوره 10، شماره 36، 1389، صفحه 125-135]
 • دباغ، سروش ویتگنشتاین و نگریستن از وجه ابدی [دوره 9، شماره 32، 1388، صفحه 29-42]
 • دباغ، سروش واقع گرایی مستلزم عام گرایی است [دوره 9، شماره 30، 1388، صفحه 137-146]
 • دباغ، سروش خاص گرایی، کل گرایی و جزء گرایی [دوره 8، شماره 28، 1387، صفحه 133-146]
 • دباغ، سروش عام گرایی و خاص گرایی در فرااخلاق [دوره 7، شماره 22، 1386، صفحه 1-20]
 • دبیری، زهرا مقایسه‌ی دیدگاه سهروردی و آکویناس درباره‌ی چگونگی اثبات فرشتگان و تبیین ماهیت ایشان [دوره 14، شماره 50، 1393، صفحه 81-114]
 • درلیک، علی اصغر ارزیابی دیدگاه نیکولاس ولترستورف درباره‌ی فلسفه‌ی تحلیلی دین در اواخر قرن بیستم [دوره 15، شماره 57، 1394، صفحه 73-88]
 • دژآباد، حامد فلسفه ی آفرینش جهان و انسان از دیدگاه قرآن [دوره 9، شماره 30، 1388، صفحه 103-134]
 • دست افشان، علیرضا پیش سمانتیک و سمانتیک ضمایر آنافوریک [دوره 8، شماره 29، 1387، صفحه 117-140]
 • دشت بزرگی، مهدی بررسی دیدگاه ملاصدرا درباره وحدت شخصی وجود [دوره 7، شماره 22، 1386، صفحه 125-148]
 • دشت بزرگی، مهدی وحدت عقل و معقول مقایسه اجمالی ابن سینا و ملاصدرا [دوره 5، شماره 14، 1384، صفحه 113-136]
 • دنسی، جاناتان معرفت چیست؟ [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 87-119]
 • دهباشی، مهدی فلسفه اسما و صفات حق و تمایز آنها از یکدیگر [دوره 5، شماره 17، 1384، صفحه 1-18]
 • دهباشی، مهدی تحلیل پارادوکس تقابل وحدت ذات با جهان هستی از منظر امام علی(ع) [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 95-114]
 • دهباشی، مهدی آگاهی و خود آگاهی از منظر کانت و ملاصدرا [دوره 19، شماره 71، 1398، صفحه 135-150]
 • دهباشی، مهدی بررسی انتقادی دیدگاه غیاث‌الدین دشتکی نسبت‌به رویکرد ابن‌سینا در مسأله‌ی صدور کثیر از واحد [دوره 19، شماره 73، 1398، صفحه 1-16]
 • ده پهلوان، اکرم اراده ی خدا نسبت به افعال انسان از منظر فخر رازی و طبرسی [دوره 10، شماره 34، 1389، صفحه 83-110]
 • دهقان نژاد، مرتضی اندیشة غالیانه در طریقت صفوی [دوره 6، شماره 21، 1385، صفحه 93-116]
 • دهقانی محمودآبادی، محمد حسین سعادت بشری و دیدگاه ملاصدرای شیرازی [دوره 12، شماره 44، 1391، صفحه 185-198]
 • دهقانی محمودآبادی، محمد حسین ملاصدرا و تحلیل عقلانی معاد جسمانی [دوره 10، شماره 36، 1389، صفحه 101-124]
 • دهقانی نژاد، عباس دلالت معجزه از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی [دوره 11، شماره 40، 1390، صفحه 51-68]
 • دهقانی نژاد، عباس شهودگروی اخلاقی قاضی عبدالجبار معتزلی [دوره 10، شماره 34، 1389، صفحه 61-82]
 • دهقانی نژاد، عباس اثبات وقوع معجزات از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی و ریچارد سویین برن [دوره 15، شماره 55، 1394، صفحه 27-48]
 • دولت، محمدعلی نظریه‌ی «حیّ متأله» در سنجه‌ی آموزه‌های قرآن و عترت [دوره 17، شماره 63، 1396، صفحه 75-98]
 • دیانی، محمود طول عمر دنیا از دیدگاه تفسیری ملاصدرا [دوره 15، شماره 56، 1394، صفحه 31-46]
 • دیباجی، سید محمد علی تجرد نفس از دیدگاه سهروردی [دوره 9، شماره 31، 1388، صفحه 59-78]
 • دیباجی، سیدمحمدعلی جایگاه نور در حکمت اشراق [دوره 11، شماره 39، 1390، صفحه 1-20]
 • دیباجی، سیدمحمدعلی فاعلیت الهی از دیدگاه سهروردی [دوره 7، شماره 24، 1386، صفحه 1-24]
 • دیباجی، سیدمحمدعلی خدا در آرزوی انسان (رویکرد روانشناختی در اثبات وجود خدا) [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 1-28]

ذ

 • ذبیحی، محمد ره گیری دلایل اصالت وجود در آثار شیخ اشراق [دوره 10، شماره 34، 1389، صفحه 1-24]
 • ذبیحی، محمد ماهیت و وجود از نگاه شیخ اشراق [دوره 7، شماره 24، 1386، صفحه 25-46]
 • ذبیحی، محمد اتحاد مفهومی و مصداقی ذات و صفات واجب تعالی از دیدگاه ابن سینا [دوره 4، شماره 13، 1383، صفحه 29-46]
 • ذهبی، سیدعباس مظاهر عالم هورقلیا در فلسفه ی اشراق و مکتب شیخیه [دوره 10، شماره 35، 1389، صفحه 73-96]
 • ذوفقاری، زهرا بررسی تطبیقی شهر خدای آگوستین و مدینه‌ی فاضله‌ فارابی [دوره 14، شماره 52، 1393، صفحه 73-90]

ر

 • رادی میبدی، فاطمه بررسی عوامل مؤثر در حصول غایت سلوک عرفانی با رویکردی بر آرای امام خمینی(ره) [دوره 18، شماره 66، 1397، صفحه 131-158]
 • راسخی، فروزان نقد سنت بر سنت نماها [دوره 4، شماره 13، 1383، صفحه 47-66]
 • راغبی، کاظم بررسی زبان دینی از دیدگاه مک کلندان بر مبنای افعال گفتاری آستین [دوره 18، شماره 69، 1397، صفحه 53-76]
 • ربیعی، هادی مفهوم زیبایی نزد توماس آکوئینی [دوره 11، شماره 40، 1390، صفحه 69-92]
 • رحمانی، منصوره بررسی تطبیقی نظریه ی تشکیک ملاصدرا و نظریه ی تمثیل آکوییناس [دوره 11، شماره 41، 1390، صفحه 127-156]
 • رحمانی، منصوره چیستی عشق الاهی و کارکرد آن در قوس صعود و نزول از دیدگاه ابن‌عربی [دوره 15، شماره 56، 1394، صفحه 69-84]
 • رحمتی، انشاءالله اراده الهی و استقلال اخلاق [دوره 5، شماره 17، 1384، صفحه 61-84]
 • رحمدل شرفشادهی، غلامرضا سیمای صبح در آینة قرآن [دوره 6، شماره 18، 1385، صفحه 135-148]
 • رحمدل شرفشادهی، غلامرضا باران و تأویل نشانه شناختی پدیدارها در قرآن [دوره 5، شماره 14، 1384، صفحه 75-98]
 • رحیم‌پور، فروغ رستاخیز در عهد عتیق و عهد جدید [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 121-154]
 • رحیم‌پور، فروغ تحلیلی بر نقش بدن در ابتدا و انتهای حیات دنیوی از منظر ابن سینا [دوره 14، شماره 53، 1393، صفحه 1-32]
 • رحیم‌پور، فروغ معناشناسی کینونت عقلی جمعی نفس و تبیین آن در فلسفه‌ی صدرالمتألهین شیرازی [دوره 15، شماره 57، 1394، صفحه 53-72]
 • رحیم‌پور، فروغ نمود انسان‌شناسی اشراقی سهروردی در رساله‌های آواز پر جبرئیل، عقل سرخ و مونس العشاق [دوره 16، شماره 60، 1395، صفحه 97-126]
 • رحیم پور، فروغ السادات رابطه ی قوه ی عاقله و مغز در آرای فلسفی و طبی ابن سینا [دوره 10، شماره 37، 1389، صفحه 85-102]
 • رحیم پور، فروغ السادات بررسی دو دیدگاه معاصر درباره اهداف بعثت و شوؤن رسالت [دوره 7، شماره 23، 1386، صفحه 83-102]
 • رحیم پور، فروغ السادات بررسی دیدگاه کیث وارد پیرامون زمانمندی خدا با تکیه بر آرای ملاصدرا1 [دوره 17، شماره 64، 1396، صفحه 51-70]
 • رحیم پور، فروغ السادات هویت استعاری الهیات از دیدگاه ونسان برومر [دوره 18، شماره 67، 1397، صفحه 71-92]
 • رحیم پور، فروغ السادات مواضع پارادوکسیکال غزالی در مواجهه‌ با فلاسفه، اباحه‌گرایان، متصوفه [دوره 20، شماره 74، 1399، صفحه 45-66]
 • رحیم پور، فروغ السادات واقع‌نمایی گزاره‌های دینی از منظر علامه طباطبایی و ونسان برومر [دوره 20، شماره 76، 1399، صفحه 71-96]
 • رحیمی، علی معقولات فلسفی از منظر صدر الدین دشتکی [دوره 19، شماره 71، 1398، صفحه 93-114]
 • رحیمیان، جلال بررسی کتاب اندیشه‌ی اسلامی 1 از دید تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 14، شماره 51، 1393، صفحه 131-153]
 • رحیمیان، سعید جایگاه معرفت شناختی عقل فعال در اندیشه ی ابن سینا [دوره 11، شماره 38، 1390، صفحه 71-94]
 • رحیمیان، سعید کاوشی در رابطه با ایمان و معرفت فلسفی [دوره 9، شماره 32، 1388، صفحه 89-114]
 • رحیمیان، سعید رساله کشف الغطاء [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 121-130]
 • رحیمیان، سعید کاوشی در اصطلاح انیت [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 71-82]
 • رحیمیان، سعید مقایسه‌ی نظریه‌ی اعتمادگرایی آلستون و پلانتینگا (با تأکید بر باورهای دینی) [دوره 15، شماره 56، 1394، صفحه 101-124]
 • رحیمیان، سعید بررسی تطبیقی صفات الهی از منظر توماس آکویناس و خواجه نصیر الدین طوسی (مقایسه نظریه انالوژی و اشتراک معنوی تشکیکی) [دوره 18، شماره 69، 1397، صفحه 77-100]
 • رستاخیز قصرالدشتی، زهرا بررسی صفت علم به ذات حق تعالی از دیدگاه فلوطین و ملاصدرا [دوره 12، شماره 43، 1391، صفحه 125-156]
 • رستمیان، محمدعلی گونه شناسی اندیشه منجی موعود در ادیان چینی [دوره 4، شماره 12، 1383، صفحه 47-78]
 • رستمی جلیلیان، حسین بررسی ریشه ها و زمینه های تطبیق تفسیر زمان در اندیشه ی برگسون و ملاصدرا [دوره 12، شماره 42، 1391، صفحه 97-118]
 • رستمی جلیلیان، حسین مطالعه‌ی تطبیقی درباره‌ی دلایل تجرد نفس و بقای آن نزد ارسطو و ابن سینا [دوره 14، شماره 52، 1393، صفحه 91-112]
 • رسولی شربیانی، رضا ازارض تا عرش گستره نظام تربیتی نفس انسان دردیدگاه ملاصدرا [دوره 18، شماره 69، 1397، صفحه 137-156]
 • رشیدی نسب، طناز بررسی حقیقت وجود و مواجهه با آن در آثار عزیز نسفی (با تأکید بر آرای رودلف اتّو) [دوره 18، شماره 67، 1397، صفحه 53-70]
 • رضایى اصفهانى، محمدعلى روش شناسى مطالعات میان رشته اى در تفسیر قرآن [دوره 9، شماره 32، 1388، صفحه 115-130]
 • رضایی، ابراهیم علم حضوری نفس از دیدگاه شیخ اشراق و محقق دوانی [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 168-188]
 • رضایی، ابراهیم زهد از نگاه نیچه [دوره 13، شماره 49، 1392، صفحه 147-170]
 • رضایی، محمد عینیت ماهوی و واقع نمایی ادراکات در علم به عالم ماده در فلسفه ی صدرا [دوره 12، شماره 43، 1391، صفحه 71-102]
 • رضایی، محمدجواد بررسی دیدگاه ملاصدرا درباره وحدت شخصی وجود [دوره 7، شماره 22، 1386، صفحه 125-148]
 • رضایی‌وند، مرتضی بررسی تطبیقی معنای اصالت وجود از نگاه صدرالمتألهین و آقاعلی مدرس زنوزی [دوره 15، شماره 56، 1394، صفحه 85-100]
 • رضوی، سید ابوالفضل هرمنوتیک و فهم معرفت تاریخی [دوره 10، شماره 37، 1389، صفحه 103-146]
 • رضی، سپیده نقد و بررسی نظریه ی کل‌گرایی تلر از منظر وجودشناسی حکمت متعالیه (با محوریت مقاله‌ی "نسبیت، کل‌گرایی رابطه‌ای و نامساوی بل") [دوره 19، شماره 72، 1398، صفحه 23-42]
 • رضی، سپیده بعد چهارم عالم طبیعت در حکمت صدرایی و نسبیت اینشتن [دوره 20، شماره 77، 1399، صفحه 99-126]
 • رفیع نژاد، زهرا حکمت اشراقی به‌مثابه‌ی پارادایم: بررسی اطلاق انقلاب علمی به [دوره 17، شماره 63، 1396، صفحه 99-120]
 • رهبر، حسن بررسی و مقایسه‌ی نظریه‌ی صدق و توجیه معرفت و جایگاه خدا در آن در نظام معرفت‌شناختی فیلسوفان صدرایی و دکارتی [دوره 13، شماره 47، 1392، صفحه 53-74]
 • رهبری، مسعود جایگاه معرفت شناختی عقل فعال در اندیشه ی ابن سینا [دوره 11، شماره 38، 1390، صفحه 71-94]
 • رهبری، مسعود هویت استعاری الهیات از دیدگاه ونسان برومر [دوره 18، شماره 67، 1397، صفحه 71-92]
 • رهبری، مسعود واقع‌نمایی گزاره‌های دینی از منظر علامه طباطبایی و ونسان برومر [دوره 20، شماره 76، 1399، صفحه 71-96]
 • روحی برندق، کاوس بررسی و نقد دیدگاه صاحبان تفسیر المنار درباره‌ی قاعده‌ی بلاکیف [دوره 15، شماره 55، 1394، صفحه 133-158]
 • ریاحی زمین، زهرا تأثیر اندیشه‌ی ابن عربی در باب «ولایت» بر شیخ محمود شبستری با تکیه بر گلشن راز [دوره 11، شماره 41، 1390، صفحه 157-186]
 • ریاضی، نوریه بداء: نقد و بررسی نظریه های اندیشمندان مسلمان [دوره 8، شماره 27، 1387، صفحه 25-38]

ز

 • زارع، الهه مقایسه ی دیدگاه اصالت وجودی صدرا و دیدگاه اگزیستانسیالیستی یاسپرس در باب خدا [دوره 9، شماره 33، 1388، صفحه 69-90]
 • زارع، الهه مقایسه‌ی ایمان وحیانی صدرا و ایمان فلسفی کارل یاسپرس [دوره 13، شماره 47، 1392، صفحه 95-136]
 • زارع، فاطمه تأثیر دعا در نظام آفرینش از منظر سه فیلسوف (ابن‌‌سینا، ملاصدرا و علامه طباطبایی) [دوره 14، شماره 53، 1393، صفحه 75-102]
 • زارع گنجارودی، مرتضی واکاوی اراده‌ی آزاد از روزن اصل علیت، در آرای علامه جعفری و ویتگنشتاین متقدم [دوره 20، شماره 74، 1399، صفحه 67-88]
 • زارعیان، فائزه بررسی دیدگاه کیث وارد پیرامون زمانمندی خدا با تکیه بر آرای ملاصدرا1 [دوره 17، شماره 64، 1396، صفحه 51-70]
 • زارعی محمودآبادی، محمدحسین «انسانِ‌دینی» و «دینِ‌انسانی» [دوره 18، شماره 67، 1397، صفحه 93-112]
 • زالی، مصطفی جهان‌های ممکن انضمامی و نقد آن از دیدگاه حکمت متعالیه [دوره 13، شماره 47، 1392، صفحه 1-28]
 • زبرجد، سیدمحمدهادی بلاغت قرآن کریم، همگون یا ناهمگون؟ [دوره 1، شماره 3، 1379، صفحه 45-56]
 • زراعت پیشه، محمود نقد و بررسی اصالت ماهوی بودن سید سند [دوره 18، شماره 68، 1397، صفحه 109-124]
 • زروانی، مجتبی بررسی تطبیقی خاستگاه و غایت رنج در آموزه‌های بودا و عهدین [دوره 11، شماره 41، 1390، صفحه 81-106]
 • زروانی، مجتبی نخستین مفسران مسیحی [دوره 6، شماره 20، 1385، صفحه 157-166]
 • زکوی، علی اصغر مقایسه ای میان بسیط الحقیقه از دیدگاه ملاصدرا و منادشناسی لایبنیتز [دوره 6، شماره 19، 1385، صفحه 115-134]
 • زمانی، زهره نوع رابطه‌ی انسان با خداوند از منظر مولوی، با نگاهی به روایت انواع عبادت از امام‌ علی(ع) در نهج البلاغه [دوره 15، شماره 54، 1394، صفحه 121-148]
 • زمانی، مهدی شرایط و نتایج مراقبه و عزلت نزد محی‌الدین ابن عربی و علاءالدوله سمنانی [دوره 11، شماره 38، 1390، صفحه 95-116]
 • زمانی ها، حسین بررسی و ریشه یابی مفهوم استعلا در فلسفه ی ملاصدرا و هایدگر [دوره 9، شماره 33، 1388، صفحه 131-142]

س

 • ساجدی، علی‌محمد مسآله‌ی «حرکت» در حکمت متعالیه‌ی ملاصدرا و فلسفه‌ی لایب نیتس [دوره 14، شماره 50، 1393، صفحه 39-64]
 • ساجدی، علی محمد نحوه فاعلیت حق تعالی از منظر ابن سینا [دوره 4، شماره 12، 1383، صفحه 79-100]
 • ساجدی، علی محمد صدرالمتألهین شیرازی و نحوة فاعلیت حق تعالی در نظام آفرینش: رابطة خدا با جهان از نظر صدرای شیرازی [دوره 4، شماره 10، 1383، صفحه 41-62]
 • ساجدی، علی محمد تأثیر دعا در نظام آفرینش از منظر سه فیلسوف (ابن‌‌سینا، ملاصدرا و علامه طباطبایی) [دوره 14، شماره 53، 1393، صفحه 75-102]
 • ساداتی نژاد، مهدی بررسی و تحلیل تاثیر و کاربست رویکردهای غربی در خوانش متن دینی در اندیشه محمد ارکون [(مقالات آماده انتشار)]
 • سالاری، عزیزالله خلق مدام در نگاه ابن عربی و مقایسة آن با حرکت جوهری صدرا [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 113-132]
 • سالاری، عزیزالله حکمت خودی و فلسفه شرقی در نگاه اقبال لاهوری [دوره 13، شماره 47، 1392، صفحه 153-172]
 • سالمی، ویدا تحلیلی بر رابطه عقل و دین از دیدگاه ابن رشد [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 43-70]
 • سپاهی، مجتبی تحلیلی بر «شهود» در ساختار معرفتی کانت [دوره 11، شماره 39، 1390، صفحه 149-162]
 • سجاددوست، الهه السادات مقایسه‌ی جوهر از دیدگاه ابن‌سینا و بارکلی [دوره 17، شماره 64، 1396، صفحه 115-136]
 • سجادی، سید مهدی نظریه‌ی «حیّ متأله» در سنجه‌ی آموزه‌های قرآن و عترت [دوره 17، شماره 63، 1396، صفحه 75-98]
 • سراج، سیدعلی عنوان مقاله: تحول در روش و رویکرد تفاسیر عرفانی بعد از ابن عربی [دوره 18، شماره 69، 1397، صفحه 101-118]
 • سعادتمند، مهدی نسبت قاعده‌ی «بسیط‌الحقیقه» و «کل‌القوی بودن نفس» در حکمت صدرایی [دوره 19، شماره 72، 1398، صفحه 43-60]
 • سعیدی، مریم ره گیری دلایل اصالت وجود در آثار شیخ اشراق [دوره 10، شماره 34، 1389، صفحه 1-24]
 • سعیدی روشن، محمدباقر روی‌کرد ذهنی‌گرا و معیارپذیر تفسیر [دوره 13، شماره 49، 1392، صفحه 1-26]
 • سعیدی‌مهر، محمد نقد و بررسی جایگاه علّیت نفس در فلسفه ی جورج بارکلی [دوره 10، شماره 36، 1389، صفحه 1-24]
 • سعیدی مهر، محمد دلالت معجزه از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی [دوره 11، شماره 40، 1390، صفحه 51-68]
 • سعیدی مهر، محمد تعالی و حلول در فلسفه ی اسپینوزا با تکیه بر عرفان اسلامی [دوره 9، شماره 31، 1388، صفحه 31-58]
 • سعیدی مهر، محمد پیش سمانتیک و سمانتیک ضمایر آنافوریک [دوره 8، شماره 29، 1387، صفحه 117-140]
 • سعیدی مهر، محمد رابطه گزاره های پیشینی و ضروری [دوره 2، شماره 7، 1380، صفحه 19-44]
 • سعیدی مهر، محمد کمال‌گرایی اخلاقی در بوته نقد [دوره 13، شماره 48، 1392، صفحه 47-64]
 • سعیدی مهر، محمد اثبات وقوع معجزات از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی و ریچارد سویین برن [دوره 15، شماره 55، 1394، صفحه 27-48]
 • سعیدی مهر، محمد رابطه‌ی وجود، موجود و ذات با تصور خداوند در نظام فلسفی- الهیاتی توماس آکویینی [دوره 17، شماره 62، 1396، صفحه 45-64]
 • سعیدی مهر، محمد عقلانیت ازنظر آگوستین و ملاصدرا [دوره 17، شماره 62، 1396، صفحه 129-152]
 • سلحشوری، احمد بررسی تطبیقی دیدگاه های امام محمد غزالی و نل نادینگز درباره ی تربیت اخلاقی [دوره 8، شماره 28، 1387، صفحه 39-60]
 • سلمانپور، محمدجواد فرهنگ سازی امام سجاد (ع) با زبان دعا [دوره 5، شماره 17، 1384، صفحه 85-106]
 • سلمانپور، محمدجواد تحلیل زبان دعا [دوره 5، شماره 15، 1384، صفحه 21-40]
 • سلمانپور، محمدجواد رابطه مبانی فهم فقهی متون وحیانی با معناشناسی و هرمنوتیک [دوره 4، شماره 10، 1383، صفحه 63-84]
 • سلیمانی خورموجی، مهدی همسویی نظریه‌ی کارکرد صحیح با موضع ضدشکاکانه غزالی در تکیه بر خداباوری [دوره 16، شماره 61، 1395، صفحه 53-80]
 • سنایی، علی بررسی مسأله‌ی علیت ذهنی در فیزیکالیسم تحویل‌گرا و غیرتحویل‌گرا [دوره 11، شماره 39، 1390، صفحه 109-126]
 • سیاری، سعیده تحویلی‌نگری در تعریف دین، از دیدگاه دین پژوهان معاصر غرب (مطالعه ی پنج نظریه پرداز مؤثر) [دوره 9، شماره 33، 1388، صفحه 1-22]
 • سید قریشی، ماریه پاسخ به برخی انتقادات وارد شده بر حد وسط در اخلاق ارسطویی بر اساس تبیینی صحیح از این نظریه [دوره 11، شماره 38، 1390، صفحه 117-136]
 • سید قریشی، ماریه بررسی دیدگاه های فلاسفه غرب در خصوص ارتباط دین و اخلاق [دوره 4، شماره 11، 1383، صفحه 15-32]
 • سیدمظهری، منیره آرای هراکلیتوس درباره‌ی جنبش ذاتی طبیعت و مقایسه‌ی آن با دیدگاه ملاصدرا [دوره 13، شماره 48، 1392، صفحه 133-162]
 • سیدی، سیدحسین مؤلفه های تصویر هنری در قرآن [دوره 8، شماره 27، 1387، صفحه 105-116]
 • سیف، سیدمسعود همسویی نظریه‌ی کارکرد صحیح با موضع ضدشکاکانه غزالی در تکیه بر خداباوری [دوره 16، شماره 61، 1395، صفحه 53-80]

ش

 • شاقول، یوسف بررسی و نقد برهان جهان‌شناختی سوین‌برن با تکیه بر اصل سادگی [دوره 16، شماره 60، 1395، صفحه 75-96]
 • شاکر، محمد کاظم سرشت وحی پیامبرانه و طرق دریافت آن [دوره 6، شماره 18، 1385، صفحه 49-68]
 • شاکر، محمدکاظم آموزه‌ی تجسد در ترازوی نقد [دوره 13، شماره 48، 1392، صفحه 65-86]
 • شانظری، جعفر تحلیلی از ویژگی‌های صفات افعال الاهی [دوره 13، شماره 49، 1392، صفحه 69-100]
 • شانظری، جعفر چهاربُعدی‌انگاری و مسأله‌ی اتصال اجزای زمانی در فلسفه‌ی معاصر و فلسفه‌ی صدرا [دوره 17، شماره 64، 1396، صفحه 1-28]
 • شانظری، جعفر نقد و بررسی نظریه ی کل‌گرایی تلر از منظر وجودشناسی حکمت متعالیه (با محوریت مقاله‌ی "نسبیت، کل‌گرایی رابطه‌ای و نامساوی بل") [دوره 19، شماره 72، 1398، صفحه 23-42]
 • شانظری، جعفر بعد چهارم عالم طبیعت در حکمت صدرایی و نسبیت اینشتن [دوره 20، شماره 77، 1399، صفحه 99-126]
 • شاهنگیان، نوری سادات معادشناسی یهود [دوره 10، شماره 34، 1389، صفحه 25-40]
 • شاهنگیان، نوری سادات بحثی در نجات شناسی گنوسی [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 47-60]
 • شایان فر، شهناز تعالی و حلول در فلسفه ی اسپینوزا با تکیه بر عرفان اسلامی [دوره 9، شماره 31، 1388، صفحه 31-58]
 • شجاعی‌زند، علی‌رضا دین و دنیا: بررسی نگرش‌های متفاوت ادیان به دنیا [دوره 13، شماره 46، 1392، صفحه 85-118]
 • شجاعی زند، علی رضا تعریف دین [دوره 9، شماره 30، 1388، صفحه 1-26]
 • شرفی، آرمین بررسی جایگاه مسأله‌ی شر در آثار داستایفسکی و تحلیل پاسخ‌های او به این مسأله [دوره 18، شماره 68، 1397، صفحه 85-108]
 • شرفی، محمود بررسی و مقایسه ی مراحل سه گانه ی تحول فکری مارتین بوبر [دوره 9، شماره 30، 1388، صفحه 27-56]
 • شریعتمداری، شایسته شخینا در ادبیات دینی یهودی [دوره 10، شماره 35، 1389، صفحه 97-128]
 • شریعتمداری، شایسته مقایسه و تطبیق نظریه ظهور ذات در صفات و اسما در عرفان اسلامی و یهودی [دوره 1، شماره 3، 1379، صفحه 57-82]
 • شریفانی، محمد نظریه ی حرکت جوهری: پیامدهای فلسفی و تربیتی [دوره 8، شماره 29، 1387، صفحه 91-116]
 • شریفانی، محمد تجلی توحید در ادعیه [دوره 5، شماره 15، 1384، صفحه 41-68]
 • شریفانی، محمد توازن روح و جسم در مدار تربیت اسلامی: نگرشی تطبیقی با دیگر مکاتب [دوره 14، شماره 52، 1393، صفحه 137-162]
 • شریفانی، محمد بررسی سیر تطور مفهوم آزادی و اختیار در اندیشه‌ی غرب و اسلام [دوره 19، شماره 72، 1398، صفحه 61-84]
 • شریف‌زاده، رحمان بررسی و نقد دیدگاه تناقض‌باوری [دوره 11، شماره 39، 1390، صفحه 87-108]
 • شفیعی، افشین نقد و بررسی نظریه ی کل‌گرایی تلر از منظر وجودشناسی حکمت متعالیه (با محوریت مقاله‌ی "نسبیت، کل‌گرایی رابطه‌ای و نامساوی بل") [دوره 19، شماره 72، 1398، صفحه 23-42]
 • شفیعی، افشین بعد چهارم عالم طبیعت در حکمت صدرایی و نسبیت اینشتن [دوره 20، شماره 77، 1399، صفحه 99-126]
 • شکر، عبدالعلی بررسی رابطه ی علّی و معلولی و تحول مباحث آن در حکمت متعالیه [دوره 8، شماره 29، 1387، صفحه 59-78]
 • شکر، عبدالعلی رابطه‌ی خدا و جهان در آینه‌ی عقل و وحی [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 65-80]
 • شکر، عبدالعلی واکاوی اقسام فاعل در مکتب صدرایی با تکیه بر آثار صدرالمتألهین و حاجی سبزواری [دوره 16، شماره 60، 1395، صفحه 127-148]
 • شکر، عبدالعلی تحلیل و نقادی مواجهه علامه طباطبایی(ره) با معنای ایده‌آلیسم [دوره 19، شماره 72، 1398، صفحه 121-142]
 • شکری، مهدی تبیین و نقد چیستی فضیلت از منظر لیندا زاگزبسکی [دوره 15، شماره 54، 1394، صفحه 1-28]
 • شکوئی پورعالی نام، مطهره بررسی استدلال تکاملی پلنتینگا علیه طبیعت‌باوری و نقد سوسا و پاسخ پلنتینگا [دوره 19، شماره 71، 1398، صفحه 71-92]
 • شکوهی یکتا، محسن بررسی الگوی دینداری از منظر قرآن و سنت [دوره 6، شماره 19، 1385، صفحه 41-70]
 • شکیبامنش، مریم جایگاه وجودشناختی و معرفت‌شناختی حس مشترک در نفس‌شناسی فارابی [دوره 15، شماره 54، 1394، صفحه 65-78]
 • شمالی، محمدعلی سرشت انسانی و ماهیت اخلاق [دوره 7، شماره 25، 1386، صفحه 143-166]
 • شهابی، مهدی تحلیل عدالت طبیعی متغیر چون مبنای اعتبار هنجار حقوقی در حقوق اسلامی با تأکید بر آرای شهید مطهری و علامه طباطبایی [دوره 15، شماره 55، 1394، صفحه 49-74]
 • شهابی، مهدی عقل مبنای معتزلی؛ عقل قانون‌گذار معتزلی تأمّلی در نسبت عدالت طبیعی و اراده‌ی تشریعی الهی در مبنای اعتبار هنجار حقوقی [دوره 16، شماره 58، 1395، صفحه 97-120]
 • شهریاری، حمید معرفت چیست؟ [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 87-119]
 • شه گلی، احمد نقدی بر نظریه ی اصالت وجود و عینیت ماهیت [دوره 10، شماره 37، 1389، صفحه 61-84]
 • شیخ رضایی، حسین واقع گرایی علمی و گریزناپذیری نظریه های علمی (با تکیه بر آرای هکینگ و سنکی) [دوره 10، شماره 37، 1389، صفحه 21-34]
 • شیخ رضایی، حسین استعاره و علم تجربی [دوره 9، شماره 30، 1388، صفحه 57-74]

ص

 • صادقی، رضا دفاع از درون‌گرایی با تکیه بر معرفت‎شناسی صدرایی [دوره 20، شماره 77، 1399، صفحه 29-50]
 • صادقی، مجید بررسی تأثیر مبانی و اندیشه های ملاصدرا بر معنای متن [دوره 19، شماره 71، 1398، صفحه 115-134]
 • صادقی، مرضیه تحلیل وجودشناختی رابطه ی خدا و جهان از دیدگاه میرداماد [دوره 8، شماره 29، 1387، صفحه 41-58]
 • صادقی، مرضیه واکاوی اراده‌ی آزاد از روزن اصل علیت، در آرای علامه جعفری و ویتگنشتاین متقدم [دوره 20، شماره 74، 1399، صفحه 67-88]
 • صادقیان، فاطمه ارتباط وجودشناسی با معرفت‌شناسی از منظر صدرالمتألهین [دوره 11، شماره 38، 1390، صفحه 175-198]
 • صادقی حسن آبادی، مجید ملاک ها و ویژگی های مکتب کلام فلسفی در شیعه (با روی کرد به آثار فیاض لاهیجی) [دوره 12، شماره 44، 1391، صفحه 1-32]
 • صادقی حسن آبادی، مجید تجربه‌ی دینی و وحی نبوی [دوره 10، شماره 36، 1389، صفحه 25-52]
 • صادقی حسن آبادی، مجید ماهیت ایمان دینی از دیدگاه علامه طباطبایی و پل تیلیخ [دوره 8، شماره 26، 1387، صفحه 19-44]
 • صادقی حسن آبادی، مجید سلوک عرفانی در حکمت اشراق [دوره 6، شماره 21، 1385، صفحه 1-22]
 • صادقی حسن آبادی، مجید تناظر قرآن و انسان در حکمت صدرایی و نتایج این رویکرد در زبان دین [دوره 15، شماره 56، 1394، صفحه 1-30]
 • صادقی حسن آبادی، مجید مقایسه‌ی انتقادی آرای ولفگنگ اسمیت و ملاصدرا درباره‌ی علم به خارج (با تأکید بر ابصار) [دوره 17، شماره 65، 1396، صفحه 91-110]
 • صادقی حسن آبادی، مجید معرفی یک اثر خطی فلسفی از ابن‌سینا با عنوان «المجالس السبعه فی البدو و الاعاده» [دوره 18، شماره 68، 1397، صفحه 125-152]
 • صادقی علی آبادی، مسعود ماهیت و موضوع تبیین [دوره 5، شماره 17، 1384، صفحه 19-40]
 • صافیان، محمد جواد نظری به الهیات مجازی در فلسفه‌ی نیچه [دوره 20، شماره 74، 1399، صفحه 1-30]
 • صالحی، مریم اعتبارپذیریِ قوای شناختی؛ نقدِ پلنتینگا بر طبیعت‌گراییِ خداناباورانه [دوره 20، شماره 77، 1399، صفحه 127-150]
 • صانعی دره بیدی، منوچهر نقد و بررسی جایگاه علّیت نفس در فلسفه ی جورج بارکلی [دوره 10، شماره 36، 1389، صفحه 1-24]
 • صبرآمیز، ابوالفضل واقعگرایی و ضد واقعگرایی و موضع اخلاقی کانت [دوره 12، شماره 42، 1391، صفحه 37-56]
 • صداقت آهنگری حسین‌زاده، مرتضی رابطه‌ی منطق و زبان از نظر ویتگنشتاین [دوره 14، شماره 51، 1393، صفحه 19-32]
 • صرام مفروز، محمدحسن عصمت پیامبر(ص) و سوره عبس [دوره 7، شماره 23، 1386، صفحه 103-124]
 • صفری، عبدالرضا آزمون جهان‌هایِ ممکن از نظرگاه طرفداران ارجاع‌های مستقیم [دوره 16، شماره 58، 1395، صفحه 1-26]
 • صلواتی، عبدالله تحلیل فلسفی معنای مرگ ارادی از دیدگاه ملاصدرا [دوره 19، شماره 70، 1398، صفحه 27-46]
 • صلواتی، عبدالله امکانات درونی فلسفه‌ی ملاصدرا در مواجهه با پوچی فضای مجازی [دوره 20، شماره 74، 1399، صفحه 107-134]
 • صیادنژاد، علیرضا بررسی شکاف بین نظر و عمل اخلاقی از دیدگاه ارسطو [دوره 9، شماره 32، 1388، صفحه 1-28]
 • صیدی، محمود جایگاه مثل در نظام حکمت صدرایی [دوره 13، شماره 49، 1392، صفحه 127-146]

ض

 • ضمیری، محمدرضا بررسی تطبیقی رابطه‌ی علم و دین از دیدگاه آیت‌الله مصباح و ایان باربور [دوره 20، شماره 77، 1399، صفحه 51-78]
 • ضیایی قهنویه، مجید بررسی تطبیقی دیدگاه‌های ویلیام جیمز و ملاصدرا در باب چگونگی شکل‌گیری مفاهیم حسی [دوره 15، شماره 57، 1394، صفحه 21-52]

ط

 • طاهری، حسین تأثیر اندیشه‌ی ابن عربی در باب «ولایت» بر شیخ محمود شبستری با تکیه بر گلشن راز [دوره 11، شماره 41، 1390، صفحه 157-186]
 • طاوسی ینگابادی، مجید نمود انسان‌شناسی اشراقی سهروردی در رساله‌های آواز پر جبرئیل، عقل سرخ و مونس العشاق [دوره 16، شماره 60، 1395، صفحه 97-126]
 • طاوسی ینگابادی، مجید ملاحظات درباب نقدهای ملاصدرا بر نظریه‌ی ابصار سهروردی [دوره 18، شماره 66، 1397، صفحه 65-84]
 • طباطبایی، فاطمه طهارت از منظر عارفان مسلمان [دوره 14، شماره 51، 1393، صفحه 33-54]
 • طیاری دهاقانی، مصطفی جعفر احباط چیست؟ [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 29-53]

ظ

 • ظفرنوایی، خسرو تبیین عرفانی ارتباط ولایت باباورهای کلامی از منظر امام خمینی (ره) [(مقالات آماده انتشار)]

ع

 • عابدی، احمد برتری انسان بر سایر آفریدگان [دوره 11، شماره 38، 1390، صفحه 137-174]
 • عابدی، احمد نظریه‌ی تفسیری ابن عربی [دوره 13، شماره 48، 1392، صفحه 87-110]
 • عابدی، محمد قائم تبیین مفهوم زندگی و نقش آن در معناداری زندگی با تأکید بر دیدگاه‌های صدرالمتألهین شیرازی [دوره 20، شماره 75، 1399، صفحه 67-86]
 • عابدینی، فاطمه نقد و بررسی اصالت ماهوی بودن سید سند [دوره 18، شماره 68، 1397، صفحه 109-124]
 • عابدینی، فاطمه پاسخ سیدسند و ملاصدرا به اشکال برخاسته از قاعده‌ی فرعیه درخصوص اتصاف ماهیت به وجود [دوره 20، شماره 74، 1399، صفحه 89-106]
 • عابدینی فرد، مرتضی ویتگنشتاین و نگریستن از وجه ابدی [دوره 9، شماره 32، 1388، صفحه 29-42]
 • عاطفی، مریم جایگاه وجودشناختی و معرفت‌شناختی حس مشترک در نفس‌شناسی فارابی [دوره 15، شماره 54، 1394، صفحه 65-78]
 • عالمی، روح الله جهان‌های ممکن انضمامی و نقد آن از دیدگاه حکمت متعالیه [دوره 13، شماره 47، 1392، صفحه 1-28]
 • عامری، وحیده صوری سازی در منطق گزاره ها و نقش ثوابت منطقی در آن [دوره 10، شماره 34، 1389، صفحه 41-60]
 • عبادی، احمد شرط علّی معرفت و قضایای حقیقیه و خارجیه [دوره 11، شماره 39، 1390، صفحه 69-86]
 • عبادی، احمد تحلیل منطقی قضایای ثلاث [دوره 13، شماره 48، 1392، صفحه 25-46]
 • عبادی، احمد تأثیر دوگانه‌انگاری مقام گردآوری و مقام داوری در مطالعه‌ی دینی [دوره 14، شماره 53، 1393، صفحه 33-50]
 • عبادی، احمد ابن سینا و اخذ رهیافت سمانتیکی و پراگماتیکی در تعریف جمله‌ی خبری [دوره 16، شماره 59، 1395، صفحه 43-62]
 • عبادی، احمد اعتبارپذیریِ قوای شناختی؛ نقدِ پلنتینگا بر طبیعت‌گراییِ خداناباورانه [دوره 20، شماره 77، 1399، صفحه 127-150]
 • عبادی، احمد بازخوانیِ انتقادیِ یک مناظره: نزاع آنسکوم و لوئیس در ردّ طبیعت‌گراییِ خداناباورانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسی، محمد باقر ناگریزی‌ها و ناگزیری‌‌های ایمانوئل کانت و آقاعلی زنوزی در تحلیل قضیه‌ی‌ حملی [دوره 20، شماره 76، 1399، صفحه 49-70]
 • عباسی، محمدباقر تحلیل صفات الاهی از دیدگاه صدرا و توماس آکویناس [دوره 11، شماره 38، 1390، صفحه 1-22]
 • عباسی، محمدباقر مرگ اختیاری از دیدگاه ابن‌سینا و سید حیدر آملی [دوره 16، شماره 58، 1395، صفحه 145-160]
 • عباسی، محمدباقر معقولات فلسفی از منظر صدر الدین دشتکی [دوره 19، شماره 71، 1398، صفحه 93-114]
 • عباسیان چالشتری، محمد علی ازارض تا عرش گستره نظام تربیتی نفس انسان دردیدگاه ملاصدرا [دوره 18، شماره 69، 1397، صفحه 137-156]
 • عباسی حسین آبادی، حسن مفهوم خدا در اثولوجیا با تأثیرپذیری از اندیشه ارسطو [دوره 18، شماره 69، 1397، صفحه 119-136]
 • عبداللهی، مهدی تحلیل فلسفی فنای فی الله از منظر صدرالمتألهین [دوره 14، شماره 53، 1393، صفحه 139-160]
 • عبدلی مهرجردی، حمیدرضا ماهیت ایمان دینی از دیدگاه علامه طباطبایی و پل تیلیخ [دوره 8، شماره 26، 1387، صفحه 19-44]
 • عبدی، حسن بررسی نقش های معرفت شناختی اصل عدم تناقض در فلسفه ارسطو [دوره 9، شماره 32، 1388، صفحه 131-140]
 • عبدی، حسن بررسی ملاک در برهانِ صدیقین [دوره 8، شماره 28، 1387، صفحه 1-30]
 • عربی، ابن رساله کشف الغطاء [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 121-130]
 • عربی، موسی عنوان مقاله: تحول در روش و رویکرد تفاسیر عرفانی بعد از ابن عربی [دوره 18، شماره 69، 1397، صفحه 101-118]
 • عرفانی، مرتضی بررسی و نقد دیدگاه ابن سینا درباره ی حیث التفاتی ادراک حسی [دوره 12، شماره 43، 1391، صفحه 55-70]
 • عرفانی، مرتضی حیث التفاتی (اضافی بودن) ادراک از نگاه برنتانو [دوره 8، شماره 28، 1387، صفحه 51-64]
 • عرفانی، مرتضی بررسی تطبیقی معنای اصالت وجود از نگاه صدرالمتألهین و آقاعلی مدرس زنوزی [دوره 15، شماره 56، 1394، صفحه 85-100]
 • عروتی موفق، اکبر نظام احسن از دیدگاه لایب نیتس و ابن سینا [دوره 6، شماره 21، 1385، صفحه 51-72]
 • عروتی موفق، اکبر رابطه‌ی نظام علمی حق‌تعالی با نظام عینی موجودات از دیدگاه ابن‌سینا و اسپینوزا [دوره 17، شماره 64، 1396، صفحه 71-94]
 • عروجی، راضیه سلوک عرفانی در حکمت اشراق [دوره 6، شماره 21، 1385، صفحه 1-22]
 • عسکرزاده مزرعه، اکرم مقایسه‌ی نظریه‌ی اعتمادگرایی آلستون و پلانتینگا (با تأکید بر باورهای دینی) [دوره 15، شماره 56، 1394، صفحه 101-124]
 • عسکرزاده مزرعه، اکرم بررسی انتقادی جایگاه آگاهی در معرفت‌شناسی پلانتینگا (با تأکید بر نقش خدا) [دوره 18، شماره 66، 1397، صفحه 85-100]
 • عسکرزاده مزرعه، اکرم تبیین ناسازگاری‌های میان معرفت‌شناسی عام پلانتینگا با معرفت‌شناسی دینی وی [دوره 19، شماره 70، 1398، صفحه 47-64]
 • عسکرزاده‌‌ی مزرعه، اکرم تحلیل مبانی معرفت دینی غزالی، با نگاهی به استدلال شرطیه‌ی پاسکال [دوره 14، شماره 50، 1393، صفحه 65-80]
 • عطایی نظری، حمید ملاک ها و ویژگی های مکتب کلام فلسفی در شیعه (با روی کرد به آثار فیاض لاهیجی) [دوره 12، شماره 44، 1391، صفحه 1-32]
 • عظیم زاده اردبیلی، فائزه قوامیت مرد از نگاه قرآن کریم و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان [دوره 8، شماره 26، 1387، صفحه 65-82]
 • علم الهدی، سید علی وظایف و کاربرد خیال در مشاهدات صوری از نظر ابن سینا [دوره 14، شماره 51، 1393، صفحه 111-130]
 • علم الهدی، سید علی بررسی انتقادی جایگاه آگاهی در معرفت‌شناسی پلانتینگا (با تأکید بر نقش خدا) [دوره 18، شماره 66، 1397، صفحه 85-100]
 • علم الهدی، سید علی تبیین ناسازگاری‌های میان معرفت‌شناسی عام پلانتینگا با معرفت‌شناسی دینی وی [دوره 19، شماره 70، 1398، صفحه 47-64]
 • علم الهدی، سیدعلی مشاییان و نظریه ی تجرید [دوره 11، شماره 40، 1390، صفحه 127-140]
 • علم الهدی، سیدعلی مقایسه‌ی نظریه‌ی اعتمادگرایی آلستون و پلانتینگا (با تأکید بر باورهای دینی) [دوره 15، شماره 56، 1394، صفحه 101-124]
 • علم مهرجردی، نسرین آموزه‌ی تجسد در ترازوی نقد [دوره 13، شماره 48، 1392، صفحه 65-86]
 • علمی، قربان حس الوهیت در اندیشه جان کالون [دوره 15، شماره 56، 1394، صفحه 47-68]
 • علمی سولا، محمدکاظم جایگاه فلسفه ی علوم اجتماعی پل ریکور در سنت فلسفی هرمنوتیکی [دوره 9، شماره 31، 1388، صفحه 141-150]
 • علوی، سیدمحمدکاظم سه اصل تمایز در سه نظام فلسفی [دوره 8، شماره 29، 1387، صفحه 1-20]
 • علی خانی، اسماعیل تحول وجودی انسان در عهد جدید [دوره 13، شماره 49، 1392، صفحه 189-210]
 • علیخانی، علی اکبر ویژگیهای نخبگان سیاسی از دیدگاه امام علی (ع) [دوره 2، شماره 7، 1380، صفحه 45-66]
 • علی رضایی اصفهانی، محمد تجلّی جاودانگی قرآن در قاعده جری و تطبیق [دوره 7، شماره 25، 1386، صفحه 51-66]
 • علیزاده، بهرام علیت عاملی و معضل معقولیت [دوره 19، شماره 70، 1398، صفحه 65-84]
 • علیزاده، بیوک چیستی مکاشفه و تجربة عرفانی از دیدگاه ابن سینا [دوره 7، شماره 23، 1386، صفحه 1-20]
 • علیزاده، بیوک در جست‌و جوی امر قدسی: چیستی امر قدسی در میان سنت‌گرایان با تأکید بر آرای رنه گنون، فریتهوف شوان و سیدحسین نصر [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 39-64]
 • علیزاده، حامد بررسی و ارزیابی انتقادات غزالی بر ابن‌سینا در مسأله‌ی حدوث و قدم عالم؛ با تکیه بر مبانی سینوی [دوره 17، شماره 62، 1396، صفحه 65-86]
 • علی‌زمانی، امیرعباس واقع‌گرایی یا ناواقع‌گرایی زبان دینی با تأکید بر آرای د.ز. فیلیپس و راجر تریگ [دوره 11، شماره 39، 1390، صفحه 43-68]
 • علی زمانی، امیرعباس محبت از دیدگاه علامه طباطبایی و ابوحامد غزالی [دوره 10، شماره 35، 1389، صفحه 1-20]
 • علیزمانی، امیر عباس تبیین مفهوم زندگی و نقش آن در معناداری زندگی با تأکید بر دیدگاه‌های صدرالمتألهین شیرازی [دوره 20، شماره 75، 1399، صفحه 67-86]
 • علیزمانی، امیر عباس بستار فیزیکی و فاعلیت الهی [دوره 20، شماره 75، 1399، صفحه 109-130]
 • علیزمانی، امیرعباس سلب یا سکوت؟ بررسی و نقد الهیات سلبی فلوطین [دوره 4، شماره 12، 1383، صفحه 101-122]
 • علیمحمدی، کریم بررسی آرای منطقی غزالی و ابن‌سهلان ساوی [دوره 16، شماره 59، 1395، صفحه 64-90]
 • علیمردی، محمد مهدی سنت اسلامی و حجیت تجربه‌ی دینی: بررسی تبیین غزالی از معرفت‌بخشی ذوق و مقایسه‌ی آن با دیدگاه آلستون درباب حجیت معرفتی تجربه‌ی دینی [دوره 19، شماره 73، 1398، صفحه 65-78]
 • علیمردی، محمدمهدی مبانی نظری فهم قرآن ازنظر علامه طباطبایی(ره) و مقایسه‌ی آن با آرای کلادنیوس، شلایرماخر و هیرش از هرمنوتیست‌های کلاسیک [دوره 16، شماره 61، 1395، صفحه 35-52]
 • عمادی حائری، سید محمد سنت اسلامی و حجیت تجربه‌ی دینی: بررسی تبیین غزالی از معرفت‌بخشی ذوق و مقایسه‌ی آن با دیدگاه آلستون درباب حجیت معرفتی تجربه‌ی دینی [دوره 19، شماره 73، 1398، صفحه 65-78]
 • عنایتی راد، محمد جواد بررسی کارآمدی نظریه طراحی هوشمند در چالش علم و دین [دوره 18، شماره 69، 1397، صفحه 1-28]

غ

 • غباری بناب، باقر بررسی الگوی دینداری از منظر قرآن و سنت [دوره 6، شماره 19، 1385، صفحه 41-70]
 • غروی، آمنه مفهوم صدق از دیدگاه ویتگنشتاین [دوره 6، شماره 18، 1385، صفحه 1-28]
 • غروی نایینی، نهله بررسی و نقد دیدگاه صاحبان تفسیر المنار درباره‌ی قاعده‌ی بلاکیف [دوره 15، شماره 55، 1394، صفحه 133-158]

ف

 • فارسی‌نژاد، علیرضا واکاوی اقسام فاعل در مکتب صدرایی با تکیه بر آثار صدرالمتألهین و حاجی سبزواری [دوره 16، شماره 60، 1395، صفحه 127-148]
 • فارسی نژاد، علی رضا فلسفه ی آفرینش جهان و انسان از دیدگاه قرآن [دوره 9، شماره 30، 1388، صفحه 103-134]
 • فارسی نژاد، علیرضا فخر رازی بر سر دو راهی جبر و اختیار [دوره 11، شماره 41، 1390، صفحه 19-48]
 • فارسی نژاد، علیرضا ناسازگاری درونی نظام معرفتی فخر رازی درباب علیت و توحید افعالی [دوره 19، شماره 72، 1398، صفحه 85-100]
 • فاضل، علیرضا نگاهی نو به پدیده ی جنین شناسی در تفسیر علمی آیات قرآن [دوره 12، شماره 42، 1391، صفحه 75-96]
 • فاضلی، سید احمد فضیلت‌گرایی اخلاقی در تفسیر متن مقدس [دوره 18، شماره 67، 1397، صفحه 1-28]
 • فاضلی، علی رضا علم موجودات مادی و علم به موجودات مادی از نظر ملاصدرا [دوره 7، شماره 23، 1386، صفحه 65-82]
 • فاضلی، علی رضا حکمت اشراقی به‌مثابه‌ی پارادایم: بررسی اطلاق انقلاب علمی به [دوره 17، شماره 63، 1396، صفحه 99-120]
 • فاطمی، جمیله بررسی تطبیقی احکام نور و وجود در حکمت اشراق و حکمت متعالیه [دوره 3، شماره 9، 1380، صفحه 69-78]
 • فاطمی، جمیله تحلیلی بر میزان اثربخشی معرفت و مهارت منطقی در توسعه‌ی نظریه‌پردازی و تولید علم [دوره 14، شماره 50، 1393، صفحه 115-132]
 • فایدئی، اکبر نوآوری های منطقی ابن سینا و تأثیر آن در منطق ارسطویی [دوره 4، شماره 13، 1383، صفحه 67-84]
 • فایدیی، اکبر بررسی آرای منطقی غزالی و ابن‌سهلان ساوی [دوره 16، شماره 59، 1395، صفحه 64-90]
 • فتح طاهری، علی‌ همسویی نظریه‌ی کارکرد صحیح با موضع ضدشکاکانه غزالی در تکیه بر خداباوری [دوره 16، شماره 61، 1395، صفحه 53-80]
 • فتحی، علی جدال افلاطونی [دوره 11، شماره 40، 1390، صفحه 93-106]
 • فتحی، علی روی‌کرد ذهنی‌گرا و معیارپذیر تفسیر [دوره 13، شماره 49، 1392، صفحه 1-26]
 • فتحی، علی در جستجوی کدام معنا؟ (نقد و بررسی دیدگاه کامو درباب معنای زندگی) [دوره 19، شماره 70، 1398، صفحه 85-102]
 • فخار، وحیده رابطه زبان دین و صدق [دوره 13، شماره 47، 1392، صفحه 29-52]
 • فخار نوغانی، سعیده مشاهده عقلی در معرفت شناسی ملاصدرا [دوره 8، شماره 28، 1387، صفحه 31-50]
 • فخار نوغانی، وحیده اینهمانی شخصی [دوره 8، شماره 29، 1387، صفحه 21-40]
 • فخّار نوغانی، وحیده وحدت جهان [دوره 9، شماره 31، 1388، صفحه 1-30]
 • فدوی، صبا بررسی تطبیقی نخستین عهد الهی در متون زرتشتی، قرآن کریم و عرفان قبالایی (از منظر خصوصیت ها و کارکردها) [دوره 19، شماره 72، 1398، صفحه 1-22]
 • فرامرز قراملکی، احد تحلیل منطقی قضایای ثلاث [دوره 13، شماره 48، 1392، صفحه 25-46]
 • فرامرزقراملکی، احد تحلیل نظریه صدق نصیرالدین طوسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرحناکی، مهدی تناظر عالم صغیر و عالم کبیر از نگاه حکیم افضل الدین کاشانی [دوره 11، شماره 40، 1390، صفحه 29-50]
 • فرزانه، عبدالحمید انسان شناسی در صحیفه سجادیه [دوره 5، شماره 15، 1384، صفحه 69-86]
 • فرضعلی، فاطمه روی‌کرد پدیدارشناسانه‌ی سید حیدر آملی و رودلف اتّو به «امرقدسی» [دوره 11، شماره 41، 1390، صفحه 49-80]
 • فرضعلی، فاطمه بررسی تطبیقی فقر در حکمت متعالیه و عرفان [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 81-106]
 • فرهنگ قهفرخی، علی‌رضا ساحت وحیانی دین از منظر سنت‌گرایان و نواندیشان دینی معاصر ایران [دوره 15، شماره 55، 1394، صفحه 75-92]
 • فعالی، محمدتقی بررسی ادله بدیهیات [دوره 6، شماره 18، 1385، صفحه 69-84]
 • فقیه، سید محمد ناتعین‌گرایی و فاعلیت الهی از منظر دیوید بارتالامیو [دوره 18، شماره 66، 1397، صفحه 101-130]
 • فقیهی، علی‌نقی بررسی الگوی دینداری از منظر قرآن و سنت [دوره 6، شماره 19، 1385، صفحه 41-70]
 • فلاحی، اسدالله منطق ربط و سلب لزوم در شرطی سالبه ی کلیه [دوره 11، شماره 40، 1390، صفحه 1-28]
 • فلاحی، اسدالله قضیه ی ذهنیه [دوره 10، شماره 35، 1389، صفحه 21-52]
 • فلاحی، جعفر بررسی دو رویارویی با عیسی مسیح در اندیشه‌ی آلبرت شوایتسر [دوره 17، شماره 64، 1396، صفحه 95-114]
 • فلاحی، جعفر بررسیِ تأثیرِ الهیاتِ مسیحیِ لیبرالی بر دین‌پژوهی تطبیقی [دوره 19، شماره 72، 1398، صفحه 101-120]
 • فنایی اشکوری، محمد عرفان در ایران: جایگاه عرفان و تصوف و تعلیم و ترویج آن در ایران معاصر [دوره 13، شماره 46، 1392، صفحه 47-68]
 • فنی اصل، عباس شفاعت از دیدگاه صدرالمتألهین [دوره 9، شماره 33، 1388، صفحه 109-130]
 • فیروزی، جواد نخستین مفسران مسیحی [دوره 6، شماره 20، 1385، صفحه 157-166]

ق

 • قائمی‌نیا، علیرضا نقد و بررسی ناواقع‌گرایی در باب خدا در اندیشه‌ی دان کیوپیت [دوره 13، شماره 48، 1392، صفحه 1-24]
 • قائمی‌نیک، محمدرضا واقع‌گرایی یا ناواقع‌گرایی زبان دینی با تأکید بر آرای د.ز. فیلیپس و راجر تریگ [دوره 11، شماره 39، 1390، صفحه 43-68]
 • قائمی نیک، محمدرضا در جست‌و جوی امر قدسی: چیستی امر قدسی در میان سنت‌گرایان با تأکید بر آرای رنه گنون، فریتهوف شوان و سیدحسین نصر [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 39-64]
 • قاسم نژاد، زهرا زبان آنالوژیک و زبان استعاری در تفسیر صفات مشترک انسانی و الوهی در تفسیر محاسن التأویل [دوره 20، شماره 75، 1399، صفحه 45-66]
 • قاسمی مقدم، خدیجه نوآوری‌های سهروردی در باب «ملاک نیازمندی معلول به علت» [دوره 10، شماره 36، 1389، صفحه 53-62]
 • قاسمی مقدم، خدیجه ایرادهای وعاء دهر میرداماد از منظر ملاصدرا و جایگاه آن نزد حکیم سبزواری [دوره 20، شماره 76، 1399، صفحه 97-118]
 • قدرت‌اللهی، احسان ساحت وحیانی دین از منظر سنت‌گرایان و نواندیشان دینی معاصر ایران [دوره 15، شماره 55، 1394، صفحه 75-92]
 • قدرت اللهی، احسان تناظر عالم صغیر و عالم کبیر از نگاه حکیم افضل الدین کاشانی [دوره 11، شماره 40، 1390، صفحه 29-50]
 • قدرت اللهی، احسان اکبر شاه، نظریة صلح کل و روابط هندوها و مسلمانان [دوره 6، شماره 21، 1385، صفحه 139-160]
 • قدیری، حامد دفاع از دفاع ناگاساوا از برهان وجودی آنسلم [دوره 19، شماره 73، 1398، صفحه 79-94]
 • قراملکی، احد فرامرز تحویلی‌نگری در تعریف دین، از دیدگاه دین پژوهان معاصر غرب (مطالعه ی پنج نظریه پرداز مؤثر) [دوره 9، شماره 33، 1388، صفحه 1-22]
 • قراملکی، احد فرامرز قوم مداری اندیشه و راه حل واتسن (با تأکید بر مطالعات دینی) [دوره 5، شماره 17، 1384، صفحه 41-60]
 • قراملکی، احد فرامرز پارادوکس دروغگو و راه حل شمس الدین محمد خفری [دوره 4، شماره 11، 1383، صفحه 33-44]
 • قراملکی، احد فرامرز آرا و آثار منطقی جلال الدین دوانی [دوره 4، شماره 10، 1383، صفحه 85-96]
 • قراملکی، احد فرامرز تبیین مفهوم زندگی و نقش آن در معناداری زندگی با تأکید بر دیدگاه‌های صدرالمتألهین شیرازی [دوره 20، شماره 75، 1399، صفحه 67-86]
 • قربانی، اکبر تحلیلی انسان‌شناختی از نظریه‌ی وحدت متعالی ادیان [دوره 15، شماره 54، 1394، صفحه 91-120]
 • قربانی، امیر بررسی و نقد نظریه‌ی حسن و قبح شرعی امام الحرمین جوینی [دوره 13، شماره 46، 1392، صفحه 1-20]
 • قربانی، قدرت الله تحلیل مسأله‌ی حقانیت و نجات براساس رویکرد تشکیکی [دوره 20، شماره 75، 1399، صفحه 87-108]
 • قربانی، قدرت اله سنت ارسطویی در فلسفه اخلاق غرب: دیدگاه های مک اینتایر [دوره 8، شماره 27، 1387، صفحه 61-82]
 • قربانی، هاشم ارزش معرفتی ظن بر پایه‌ی تصویرسازی فخر رازی (از اعتبار معرفت‌شناختی ظن تا کارکردهای آن در خداشناسی و دواعی فعل) [دوره 19، شماره 70، 1398، صفحه 103-124]
 • قشقایی، طاهره بررسی و نقد دیدگاه اریک فروم در باب گرایش انسان به دین [دوره 13، شماره 47، 1392، صفحه 75-94]
 • قلی پور، سهیلا مقایسه‌ی جوهر از دیدگاه ابن‌سینا و بارکلی [دوره 17، شماره 64، 1396، صفحه 115-136]
 • قمی، محسن نظریه ی حرکت جوهری: پیامدهای فلسفی و تربیتی [دوره 8، شماره 29، 1387، صفحه 91-116]
 • قمی، محسن تأثیر نظریه بازی های زبانی ویتگنشتاین بر فلسفه لیوتار [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 61-92]
 • قمی، محسن توازن روح و جسم در مدار تربیت اسلامی: نگرشی تطبیقی با دیگر مکاتب [دوره 14، شماره 52، 1393، صفحه 137-162]
 • قنبری، حسن دین و دینداری در الاهیات شلایرماخر [دوره 7، شماره 23، 1386، صفحه 21-40]
 • قوام صفوی، مهدی جهان‌های ممکن انضمامی و نقد آن از دیدگاه حکمت متعالیه [دوره 13، شماره 47، 1392، صفحه 1-28]

ک

 • کاراندیش، سولماز برتری انسان بر سایر آفریدگان [دوره 11، شماره 38، 1390، صفحه 137-174]
 • کاظم خانی، سلام اله تبیین عرفانی ارتباط ولایت باباورهای کلامی از منظر امام خمینی (ره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاظمی، فاطمه نقش اجتماعی دین از دیدگاه ابن سینا [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 1-18]
 • کاکایی، قاسم بررسی تجرد نفس از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا [دوره 12، شماره 44، 1391، صفحه 131-146]
 • کاکایی، قاسم بررسی تطبیقی نظریه ی تشکیک ملاصدرا و نظریه ی تمثیل آکوییناس [دوره 11، شماره 41، 1390، صفحه 127-156]
 • کاکایی، قاسم روی کردهای مختلف به مسأله ی شر و حل این مسأله به کمک عشق الاهی در جهان بینی مولانا [دوره 10، شماره 37، 1389، صفحه 35-60]
 • کاکایی، قاسم الاهیات عرفانی از دیدگاه علاء الدوله سمنانی و بوناونتوره [دوره 9، شماره 31، 1388، صفحه 79-98]
 • کاکایی، قاسم مسأله وجه مشترک در عرفان [دوره 4، شماره 11، 1383، صفحه 45-60]
 • کاکایی، قاسم شیخ علاء الدوله سمنانی و نظریه وحدت وجود [دوره 4، شماره 10، 1383، صفحه 97-122]
 • کاکایی، قاسم وحدت وجود: تجربه، تعبیر، تمثیل [دوره 3، شماره 9، 1380، صفحه 79-112]
 • کاکایی، قاسم کیفیت شناخت و وصال خدا از طریق شناخت نفس از دیدگاه دو عارف مسلمان و مسیحی [دوره 2، شماره 7، 1380، صفحه 67-94]
 • کاکایی، قاسم نظریه وحدت وجود و برهانی بودن آن از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 55-77]
 • کاکایی، قاسم کاوشی در باب مشرب فکری ابن ‌عربی [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 115-140]
 • کاکایی، قاسم درآمدی بر تقریرهای مختلف نظریه وحدت وجود و شبهه شناسی آن [دوره 1، شماره 3، 1379، صفحه 83-123]
 • کاکایی، قاسم مقامات العارفین [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 83-144]
 • کاکایی، قاسم بررسی تطبیقی معنا و مفهوم قاعده‌ی «الواحد» از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا [دوره 14، شماره 50، 1393، صفحه 133-150]
 • کاکایی، قاسم بررسی و مقایسه‌ی نظریه‌ی صدق و توجیه معرفت و جایگاه خدا در آن در نظام معرفت‌شناختی فیلسوفان صدرایی و دکارتی [دوره 13، شماره 47، 1392، صفحه 53-74]
 • کاکایی، قاسم بررسی تطبیقی مرگ اندیشی از دیدگاه خیام و عطار [دوره 14، شماره 52، 1393، صفحه 113-136]
 • کاکایی، قاسم تأثیر اعتقاد به توحید افعالی بر پذیرش علیت از دیدگاه محمد غزالی و ابن‌عربی [دوره 15، شماره 54، 1394، صفحه 47-64]
 • کاکایی، قاسم چیستی عشق الاهی و کارکرد آن در قوس صعود و نزول از دیدگاه ابن‌عربی [دوره 15، شماره 56، 1394، صفحه 69-84]
 • کاکایی، قاسم نقد و بررسی پلورالیسم دینی نجات‌بخش در دیدگاه عرفانیِ ابن‌عربی و مولوی [دوره 16، شماره 58، 1395، صفحه 51-76]
 • کاکایی، قاسم بررسی آموزه‌های بنیادین انسجام‌بخش در منظومه‌ی فکری ارسطو [دوره 17، شماره 62، 1396، صفحه 23-44]
 • کاکایی، قاسم هویت استعاری الهیات از دیدگاه ونسان برومر [دوره 18، شماره 67، 1397، صفحه 71-92]
 • کالین، ابراهیم از زمانِ زمان مند تا آنِ ازلی: دیدگاه های ابن عربی و ملاصدرا در باب [دوره 6، شماره 19، 1385، صفحه 135-164]
 • کدیور، محسن مشاهده عقلی در معرفت شناسی ملاصدرا [دوره 8، شماره 28، 1387، صفحه 31-50]
 • کدیور، محسن رابطه تکثر انسان ها با تعدد ادیان و ایده "وحدت متعالیه ادیان" در منظر سنت گرایان [دوره 4، شماره 12، 1383، صفحه 123-134]
 • کرباسی زاده، علی بررسی تطبیقی شهر خدای آگوستین و مدینه‌ی فاضله‌ فارابی [دوره 14، شماره 52، 1393، صفحه 73-90]
 • کرباسی‌زاده اصفهانی، علی قلمرو شناخت عقل نظری و محدودیت‌‌های آن ازنظر دکارت و ملاصدرا [دوره 16، شماره 61، 1395، صفحه 81-106]
 • کرباسی زاده اصفهانی، علی زهد از نگاه نیچه [دوره 13، شماره 49، 1392، صفحه 147-170]
 • کرباسی زاده اصفهانی، علی «افلاطون الاهی»؛ تفسیر الهیاتی پروکلوس از گفت‌وگوهای افلاطون× [دوره 15، شماره 57، 1394، صفحه 89-114]
 • کربلایی پازوکی، علی مسأله رستگاری و نجات پیروان ادیان از دیدگاه جان هیک، علامه طباطبایی و استاد مطهری [دوره 6، شماره 20، 1385، صفحه 49-80]
 • کرمعلیان، حسن عناصر تربیتی انسان طبیعی و آرمانی در نظام تعلیم و تربیت اسلامی [دوره 4، شماره 11، 1383، صفحه 61-76]
 • کرمی، طیبه رابطه تکثر انسان ها با تعدد ادیان و ایده "وحدت متعالیه ادیان" در منظر سنت گرایان [دوره 4، شماره 12، 1383، صفحه 123-134]
 • کرمی، محمدحسین بازتاب هنری اندیشه دینی در هفت چکامه نخست دیوان خاقانی [دوره 2، شماره 7، 1380، صفحه 95-120]
 • کریمیان صیقلانی، علی ابن عربی و مسأله‌ی سریان زیبایی در هستی [دوره 12، شماره 43، 1391، صفحه 157-171]
 • کسایی، غلامرضا بررسی کتاب اندیشه‌ی اسلامی 1 از دید تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 14، شماره 51، 1393، صفحه 131-153]
 • کشفی، عبدالرسول بررسی دیدگاه ویلیام رو در باب حجیت معرفت شناختی تجربه ی دینی [دوره 12، شماره 42، 1391، صفحه 1-14]
 • کشفی، عبدالرسول شرط علّی معرفت و قضایای حقیقیه و خارجیه [دوره 11، شماره 39، 1390، صفحه 69-86]
 • کشفی، عبدالرسول روش اصل موضوعی و روایت پلانتینگا از برهان آنسلم [دوره 9، شماره 33، 1388، صفحه 23-50]
 • کشفی، عبدالرسول نقد روایت پاول چرچلند از فیزیکالیسم حذف گرایانه [دوره 8، شماره 26، 1387، صفحه 1-18]
 • کشفی، عبدالرسول بررسی و نقد نظریه های معرفت شناختی تلائم گروی [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 29-46]
 • کشفی، عبدالرسول مبناگروی و برهان تسلسل [دوره 4، شماره 10، 1383، صفحه 123-132]
 • کشفی، عبدالرسول بررسی و نقد برهان خطای حسی [دوره 3، شماره 9، 1380، صفحه 113-130]
 • کشفی، عبدالرسول بررسی تطبیقی آرای لیندا زاگزبسکی و استاد مرتضی مطهری در باب علم پیشین الاهی و اختیار انسان [دوره 14، شماره 52، 1393، صفحه 1-30]
 • کشفی، عبدالرسول بررسی تطبیقی دیدگاه‌های ویلیام جیمز و ملاصدرا در باب چگونگی شکل‌گیری مفاهیم حسی [دوره 15، شماره 57، 1394، صفحه 21-52]
 • کشفی، عبدالرسول ناتعین‌گرایی و فاعلیت الهی از منظر دیوید بارتالامیو [دوره 18، شماره 66، 1397، صفحه 101-130]
 • کشفی، عبدالرسول بستار فیزیکی و فاعلیت الهی [دوره 20، شماره 75، 1399، صفحه 109-130]
 • کشفی، محمدحسن بررسی مبانی فلسفی «سکناگزینی» از دیدگاه پدیدارشناسی، با تکیه بر ارزش‌های اسلامی‌ایرانی [دوره 14، شماره 51، 1393، صفحه 55-80]
 • کشفی، محمدعلی بررسی مبانی فلسفی «سکناگزینی» از دیدگاه پدیدارشناسی، با تکیه بر ارزش‌های اسلامی‌ایرانی [دوره 14، شماره 51، 1393، صفحه 55-80]
 • کلانتری، سیدعلی بررسی تطبیقی نظر امام خمینی(ره) راجع به اسامی خاص براساس نظریات ارجاع در فلسفه‌ی زبان معاصر [دوره 17، شماره 62، 1396، صفحه 105-128]
 • کلانتری، علی اکبر شعر و شاعری از نگاه قرآن و حدیث [دوره 7، شماره 24، 1386، صفحه 89-110]
 • کورنگ بهشتی، رضا «افلاطون الاهی»؛ تفسیر الهیاتی پروکلوس از گفت‌وگوهای افلاطون× [دوره 15، شماره 57، 1394، صفحه 89-114]
 • کوهی حاجی ابادی، هانیه تحلیل و نقادی مواجهه علامه طباطبایی(ره) با معنای ایده‌آلیسم [دوره 19، شماره 72، 1398، صفحه 121-142]
 • کیوانفر، محمد بررسی استدلال تکاملی پلنتینگا علیه طبیعت‌باوری و نقد سوسا و پاسخ پلنتینگا [دوره 19، شماره 71، 1398، صفحه 71-92]

گ

 • گراوند، سعید مفهوم دهرمه در بودیسم [دوره 12، شماره 42، 1391، صفحه 119-138]
 • گراوند، سعید نقش معرفت برتر در نیل به نجات از دیدگاه اوپانیشادها [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 107-120]
 • گراوند، سعید بهکتی (آیین پرستش عاشقانه) در هندوییسم [دوره 13، شماره 47، 1392، صفحه 137-152]
 • گرگین، باقر تکامل نوعی انسان بر اساس نظریه‌ی جسمانیة الحدوث و روحانیة البقا بودن نفس [دوره 14، شماره 50، 1393، صفحه 23-38]
 • گلی فروشانی، فاطمه نقد و بررسی دلایل انقطاع عذاب جهنّم از نظر ابن عربی و ملاصدرا [دوره 11، شماره 39، 1390، صفحه 127-148]
 • گنجی، محمدحسن عوامل مواجهه با علم کلام در فرهنگ اسلامی [دوره 4، شماره 13، 1383، صفحه 83-100]

ل

 • لاجوردی، مهدی تحلیل علم حصولی از منظر معرفت‌شناختی [دوره 17، شماره 65، 1396، صفحه 135-148]
 • لطفی، زهرا امکانات درونی فلسفه‌ی ملاصدرا در مواجهه با پوچی فضای مجازی [دوره 20، شماره 74، 1399، صفحه 107-134]
 • لک زایی، مهدی پدیدارشناسی دین و هرمنوتیک نزد میرچا الیاده [دوره 17، شماره 64، 1396، صفحه 137-150]
 • لگنهاوزن، محمد اسلام و نظریة جنگ عادلانه [دوره 8، شماره 26، 1387، صفحه 135-166]
 • لگنهاوزن، محمد تبیین و نقد چیستی فضیلت از منظر لیندا زاگزبسکی [دوره 15، شماره 54، 1394، صفحه 1-28]

م

 • مؤمنی، مصطفی تحلیل جایگاه و کارکرد صور مرتسمه در تفکر سینوی [دوره 16، شماره 59، 1395، صفحه 109-128]
 • مؤمنی، مهدی طهارت از منظر عارفان مسلمان [دوره 14، شماره 51، 1393، صفحه 33-54]
 • مؤمنی، ناصر تأثیر مبانی نفس شناختی ملاصدرا بر معرفت شناسی او [دوره 7، شماره 24، 1386، صفحه 111-128]
 • ماتسوناگا، یاسویوکی بررسی دیدگاه های علامه مجلسی در باب "سلطنت مشروعه" و "ولایت فقیه" [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 163-176]
 • متقیان، محمدرضا معاد جسمانی از منظر صدرالمتألّهین و استیفین تی. دیویس [دوره 19، شماره 70، 1398، صفحه 125-144]
 • متولّی، مرتضی تحلیل نظریه صدق نصیرالدین طوسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مجیدی بیدگلی، کبری معنا و مفهوم ایمان از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) [دوره 7، شماره 22، 1386، صفحه 77-100]
 • محرمی، فریده مظاهر عالم هورقلیا در فلسفه ی اشراق و مکتب شیخیه [دوره 10، شماره 35، 1389، صفحه 73-96]
 • محزون، مجتبی نیاز به تحول فلسفی در پارادایم‌های علوم معاصر و پیشنهاد نظریه‌ی فلسفی امر وجودی [دوره 11، شماره 38، 1390، صفحه 49-70]
 • محمدخانی، حسین وحدت وجود نزد دوانی [دوره 8، شماره 28، 1387، صفحه 85-104]
 • محمدرضایی، محمد آفرینش حوا از دیدگاه قرآن [دوره 9، شماره 32، 1388، صفحه 75-88]
 • محمدزاده، الهام تبیین آیات عتاب با توجه به آموزه‌ی عصمت پیامبر اکرم(ص) از دیدگاه ملاصدرا [دوره 13، شماره 46، 1392، صفحه 143-164]
 • محمدقاسمی، حمید آثار تربیتی تمثیلات قرآن [دوره 6، شماره 21، 1385، صفحه 117-138]
 • محمدی، عبداله تأملی در نظریه بازی‌های زبانی ویتگنشتاین متأخر [دوره 19، شماره 73، 1398، صفحه 95-116]
 • محمدی، محمدعلی نقد و بررسی جایگاه علّیت نفس در فلسفه ی جورج بارکلی [دوره 10، شماره 36، 1389، صفحه 1-24]
 • محمدی، مسلم دین و اخلاق در جامعه گرایی دورکیم و نقد آن [دوره 7، شماره 25، 1386، صفحه 1-20]
 • محمدی، ناصر بایسته ها و طرق فهم قرآن از دیدگاه صدرالمتألهین شیرازی [دوره 9، شماره 31، 1388، صفحه 119-140]
 • محمدی مظفر، محمدحسن تأملاتی در تأویل گریزی تفکیکیان [دوره 13، شماره 49، 1392، صفحه 171-188]
 • محمود کلایه، زهرا عقلانیت ازنظر آگوستین و ملاصدرا [دوره 17، شماره 62، 1396، صفحه 129-152]
 • محمودیان، حمید غایت مند بودن آفرینش در فلسفه ی اسلامی: با محوریت غرض ورزی خالق و غرض مندی مخلوق [دوره 10، شماره 35، 1389، صفحه 153-170]
 • محمودیان، حمید الاهیات عرفانی از دیدگاه علاء الدوله سمنانی و بوناونتوره [دوره 9، شماره 31، 1388، صفحه 79-98]
 • مختاباد، سیدمصطفی ابن عربی و مسأله‌ی سریان زیبایی در هستی [دوره 12، شماره 43، 1391، صفحه 157-171]
 • مرادی کهواده، خسرو ازارض تا عرش گستره نظام تربیتی نفس انسان دردیدگاه ملاصدرا [دوره 18، شماره 69، 1397، صفحه 137-156]
 • مرتضوی، سید رحمان بررسی و نقد رویکرد پدیدارشناسی دینی هانری کربن [دوره 17، شماره 63، 1396، صفحه 121-142]
 • مرتضوی، سید رحمان چیستی علم دینی از منظر غزالی: بازخوانی یک مینیمالیسم اخباری- عرفانی [دوره 19، شماره 73، 1398، صفحه 117-130]
 • مرتضوی، سیدمحمد نوسان ایمان و کفر از نظر ابن عربی و ملاصدرا [دوره 10، شماره 35، 1389، صفحه 129-152]
 • مرتضوی، سیدمحمد بررسی رابطه‌ی خدا و آفرینش با معنای زندگی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 14، شماره 52، 1393، صفحه 49-72]
 • مرجانی، احمد هستی‌شناسی «معشوق معدوم» ابن‌عربی و ثمرات معرفتی و سلوکی آن [دوره 17، شماره 65، 1396، صفحه 71-90]
 • مردانی، محسن مرگ اختیاری از دیدگاه ابن‌سینا و سید حیدر آملی [دوره 16، شماره 58، 1395، صفحه 145-160]
 • مرزوقی، رحمت اله انسان و تربیت از منظر صحیفه سجادیه [دوره 5، شماره 15، 1384، صفحه 87-98]
 • مزیدی، محمد کاوشی در رابطه با ایمان و معرفت فلسفی [دوره 9، شماره 32، 1388، صفحه 89-114]
 • مزیدی، محمد بررسی و ارزیابی زمینة فلسفی و روش های آموزشی چهار رویکرد تربیت اخلاقی معاصر [دوره 8، شماره 26، 1387، صفحه 105-134]
 • مسایلی، احمد نظریه‌ی تفسیری ابن عربی [دوره 13، شماره 48، 1392، صفحه 87-110]
 • مسعودی، جهانگیر تحلیلی از نظریه های ترکیبی در اخلاق اسلامی (بررسی موردی نظریه مصباح یزدی و سروش) [دوره 12، شماره 44، 1391، صفحه 107-130]
 • مسعودی، جهانگیر بررسی رابطه‌ی خدا و آفرینش با معنای زندگی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 14، شماره 52، 1393، صفحه 49-72]
 • مشکاتی، محمدمهدی ملاحظات درباب نقدهای ملاصدرا بر نظریه‌ی ابصار سهروردی [دوره 18، شماره 66، 1397، صفحه 65-84]
 • مصباح، مجتبی جستاری در مقایسه‌ی میان ادله‌ی بقا و خلود نفس نزد افلاطون و متفکران مسلمان [دوره 11، شماره 41، 1390، صفحه 107-126]
 • مصطفوی، زهرا ابهاماتی پیرامون نظریه ی معاد جسمانی صدرا [دوره 12، شماره 44، 1391، صفحه 147-154]
 • مصطفوی، زهرا آثار نظریة دهر و حدوث دهری در حکمت یمانی میرداماد [دوره 7، شماره 22، 1386، صفحه 21-40]
 • مطلبی، سید مسعودرضا مقایسه‌ی انتقادی آرای ولفگنگ اسمیت و ملاصدرا درباره‌ی علم به خارج (با تأکید بر ابصار) [دوره 17، شماره 65، 1396، صفحه 91-110]
 • مطلبی کربکندی، حسین بررسی کارکرد هوش مصنوعی ضعیف در اقسام علم و آگاهی با توجه به مبانی معرفت‌شناسی صدراییان [دوره 15، شماره 55، 1394، صفحه 1-26]
 • مطهری، مهدی سهم صور خیال، اراده و عقل در حصول مفهوم عقلی با تکیه بر فلسفه‌ی نفس ارسطو [دوره 16، شماره 59، 1395، صفحه 91-108]
 • مظاهری، عبدالرضا تبیین عرفانی ارتباط ولایت باباورهای کلامی از منظر امام خمینی (ره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • معصومی، سامان داستان رنج؛ نقد و بررسی مقبولیتِ رنج از نگاه احساس‌گرایی [دوره 16، شماره 60، 1395، صفحه 23-46]
 • معظمی گودرزی، علیرضا شهود عرفانی و ارزش معرفت شناختی آن [دوره 7، شماره 25، 1386، صفحه 91-116]
 • معین، امراله آزمون جهان‌هایِ ممکن از نظرگاه طرفداران ارجاع‌های مستقیم [دوره 16، شماره 58، 1395، صفحه 1-26]
 • مقامی، حمید رهیافتی به نظام تربیتی اسلام از نگاه صحیفه سجادیه [دوره 5، شماره 15، 1384، صفحه 99-118]
 • مقری، محسن تحلیلی انتقادی بر علم دینی پلانتینگا [دوره 15، شماره 57، 1394، صفحه 115-132]
 • ملاحسنی، فاطمه کمال‌گرایی اخلاقی در بوته نقد [دوره 13، شماره 48، 1392، صفحه 47-64]
 • ملک مکان، حمید امامت از دیدگاه اشاعره [دوره 6، شماره 18، 1385، صفحه 85-112]
 • ملکیان، مصطفی پولس قدیس را بجد بگیریم: گناه بمنزله مقوله ای معرفت شناختی [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 3-42]
 • منتظرالقائم، اصغر پیامبر اسلام(ص) و جهان بینی تمدن ساز دینی [دوره 7، شماره 22، 1386، صفحه 101-124]
 • منصور دشتکی، غیاث الدین مقامات العارفین [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 83-144]
 • منصوری، عباسعلی دیدگاه ملاصدرا درباره ی عصمت انبیا از گناه [دوره 10، شماره 37، 1389، صفحه 1-20]
 • منصوری، مهدی تحلیلی از ویژگی‌های صفات افعال الاهی [دوره 13، شماره 49، 1392، صفحه 69-100]
 • منهاجی، مجید بررسی و تحلیل تاثیر و کاربست رویکردهای غربی در خوانش متن دینی در اندیشه محمد ارکون [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهدوی، عباس نقد و بررسی ناواقع‌گرایی در باب خدا در اندیشه‌ی دان کیوپیت [دوره 13، شماره 48، 1392، صفحه 1-24]
 • مهدوی آزادبنی، رمضان پیامد کلامی نظام معرفتی پسامدرن [دوره 11، شماره 41، 1390، صفحه 187-204]
 • مهدی‌زاده، مینا قلمرو شناخت عقل نظری و محدودیت‌‌های آن ازنظر دکارت و ملاصدرا [دوره 16، شماره 61، 1395، صفحه 81-106]
 • مهرابی، ابراهیم نوسان ایمان و کفر از نظر ابن عربی و ملاصدرا [دوره 10، شماره 35، 1389، صفحه 129-152]
 • مهربانی‌فر، حسین بررسی انتقادی رویکرد تفسیری در مطالعهی دین: نقد نظریات کلیفورد گیرتز درباب دین با تکیه بر آرای مرتضی مطهری [دوره 16، شماره 61، 1395، صفحه 107-130]
 • موحد، صمد بررسی تطبیقی دیدگاه های امام محمد غزالی و نل نادینگز درباره ی تربیت اخلاقی [دوره 8، شماره 28، 1387، صفحه 39-60]
 • موحد، مجید علم و دین در آرای علوم اجتماعی: از تعارض تا تعامل [دوره 9، شماره 32، 1388، صفحه 43-74]
 • موحد، مجید الهیات فمینیستی و دنیوی شدن [دوره 6، شماره 20، 1385، صفحه 81-106]
 • موحدیان عطار، علی مسأله وجه مشترک در عرفان [دوره 4، شماره 11، 1383، صفحه 45-60]
 • موحدی نجف آبادی، محمدرضا مقایسه‌ی آرای فلوطین درخصوص صادر اول با آیات و روایات [دوره 16، شماره 58، 1395، صفحه 27-50]
 • موسوی، ُسیدابراهیم سنت اسلامی و حجیت تجربه‌ی دینی: بررسی تبیین غزالی از معرفت‌بخشی ذوق و مقایسه‌ی آن با دیدگاه آلستون درباب حجیت معرفتی تجربه‌ی دینی [دوره 19، شماره 73، 1398، صفحه 65-78]
 • موسوی، سیدمحسن طول عمر دنیا از دیدگاه تفسیری ملاصدرا [دوره 15، شماره 56، 1394، صفحه 31-46]
 • موسوی، سیده رقیه بازنمایی تقلیدِ آفریده تا تقلیدِ آفرینش در هنر اسلامی از منظر استاد جوادی آملی [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسوی اعظم، سید مصطفی کارکردهای قاعده‌ی «تحقق مفاهیم گوناگون به وجود واحد» در فلسفه‌ی ملاصدرا [دوره 18، شماره 67، 1397، صفحه 113-130]
 • موسویان، سید حمید پدیدارشناسی دین و هرمنوتیک نزد میرچا الیاده [دوره 17، شماره 64، 1396، صفحه 137-150]
 • میراحمدی، عبدالله بررسی و نقد دیدگاه صاحبان تفسیر المنار درباره‌ی قاعده‌ی بلاکیف [دوره 15، شماره 55، 1394، صفحه 133-158]
 • میرجعفری، حسین اندیشة غالیانه در طریقت صفوی [دوره 6، شماره 21، 1385، صفحه 93-116]
 • میردامادی، سید محمد حسین بررسی تأثیر مبانی و اندیشه های ملاصدرا بر معنای متن [دوره 19، شماره 71، 1398، صفحه 115-134]
 • میردامادی، سیدمحمدحسین تناظر قرآن و انسان در حکمت صدرایی و نتایج این رویکرد در زبان دین [دوره 15، شماره 56، 1394، صفحه 1-30]
 • میرزاجانی، محمودرضا نوآوری‌های ابن سینا در مسأله‌ی علیت [دوره 13، شماره 46، 1392، صفحه 119-142]
 • میرزایی، علیرضا دل سوخته به روایت عقل پخته: مرد برهان در وادی عرفان [دوره 12، شماره 44، 1391، صفحه 33-54]
 • میرشاه جعفری، سیدابراهیم رهیافتی به نظام تربیتی اسلام از نگاه صحیفه سجادیه [دوره 5، شماره 15، 1384، صفحه 99-118]
 • میرقادری، سیدفضل الله ادبیات سخنان امام سجاد(ع) و صحیفه سجادیه [دوره 5، شماره 15، 1384، صفحه 119-134]
 • میری، وجیهه بررسی تطبیقی عقاید کلامی اخوان‌الصفاء با آرای شّریف مرتضی (مطالعه‌ی موردی: مهم‌ترین محورهای اختلافی) [دوره 19، شماره 73، 1398، صفحه 17-38]

ن

 • ناجی، حامد بازسازی نظریه ذوق تأله با وحدت شخصی وجود [دوره 4، شماره 11، 1383، صفحه 77-90]
 • ناجی اصفهانی، حامد گذری بر معرفت شناسی حکمت متعالیه [دوره 9، شماره 30، 1388، صفحه 125-136]
 • ناجی اصفهانی، حامد تکامل نوعی انسان بر اساس نظریه‌ی جسمانیة الحدوث و روحانیة البقا بودن نفس [دوره 14، شماره 50، 1393، صفحه 23-38]
 • ناجی اصفهانی، حامد بررسی انتقادی دیدگاه غیاث‌الدین دشتکی نسبت‌به رویکرد ابن‌سینا در مسأله‌ی صدور کثیر از واحد [دوره 19، شماره 73، 1398، صفحه 1-16]
 • ناصری، فهیمه معرفت شناسی تطبیقی عشق الهی از دیدگاه مولوی و هربرت [دوره 4، شماره 13، 1383، صفحه 101-127]
 • نام آور، فاطمه روش اصل موضوعی و روایت پلانتینگا از برهان آنسلم [دوره 9، شماره 33، 1388، صفحه 23-50]
 • نتاج، محمد ابراهیم وظایف و کاربرد خیال در مشاهدات صوری از نظر ابن سینا [دوره 14، شماره 51، 1393، صفحه 111-130]
 • نجاتی، محمد روی‌کرد دو نظام سینوی و صدرایی در چالش مطابقت [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 155-168]
 • نجفی، مسلم بررسی رابطه‌ی خدا و آفرینش با معنای زندگی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 14، شماره 52، 1393، صفحه 49-72]
 • نجم آبادی، عیسی آگاهی و خود آگاهی از منظر کانت و ملاصدرا [دوره 19، شماره 71، 1398، صفحه 135-150]
 • نریمانی، نیما بستار فیزیکی و فاعلیت الهی [دوره 20، شماره 75، 1399، صفحه 109-130]
 • نصر اصفهانی، محمد رضا کشف و شهود در مشرب عرفانی روزبهان بقلی [دوره 18، شماره 69، 1397، صفحه 29-52]
 • نصراللهی، حسینعلی نقد و بررسی رویکرد معرفت‌شناسانه آلستون درباب تجربه‌ی دینی [دوره 16، شماره 60، 1395، صفحه 149-168]
 • نصیحت کن، فاطمه دیدگاه تقوم و تفسیری مادی‌انگارانه از حیات پس‌ از مرگ (دیدگاه لین رادر بیکر) [دوره 17، شماره 62، 1396، صفحه 87-104]
 • نصیری، منصور بررسی زبان دینی از دیدگاه مک کلندان بر مبنای افعال گفتاری آستین [دوره 18، شماره 69، 1397، صفحه 53-76]
 • نظرنژاد، نرگس معناشناسی اوصاف الاهی از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی و ویلیام پی. آلستون [دوره 14، شماره 50، 1393، صفحه 1-22]
 • نظری‌ توکلی، سعید بررسی‌ تطبیقی‌ وجود خارجی حرکت از نظر میرداماد و ملاصدرا [دوره 10، شماره 36، 1389، صفحه 63-84]
 • نظری توکلی، سعید رهیافت اصلاح ساختار ژنتیک در حل مسأله‌ی شرور انسانی [دوره 13، شماره 49، 1392، صفحه 101-126]
 • نظری سرمازه، محمدعلی معرفی یک اثر خطی فلسفی از ابن‌سینا با عنوان «المجالس السبعه فی البدو و الاعاده» [دوره 18، شماره 68، 1397، صفحه 125-152]
 • نقیبی، سید ابوالقاسم نسبت و رابطه ی علم کلام با دانش اصول فقه [دوره 8، شماره 29، 1387، صفحه 79-90]
 • نقی زاده، حسن اراده ی خدا نسبت به افعال انسان از منظر فخر رازی و طبرسی [دوره 10، شماره 34، 1389، صفحه 83-110]
 • نوبخت، بیژن وحدت و کثرت وجود در فلسفه ابن سینا [دوره 5، شماره 14، 1384، صفحه 99-112]
 • نوروزی، رضاعلی الگوی روابط انسانی در تربیت دینی با تأکید بر سیره ی امام حسین(ع) [دوره 9، شماره 33، 1388، صفحه 91-108]
 • نوری، ابراهیم نقد و تحلیل دیدگاه فخررازی در مسأله‌ی تباین جوهری نفوس ناطقه [دوره 17، شماره 63، 1396، صفحه 143-162]
 • نیرومند، رضا تبیین آیات عتاب با توجه به آموزه‌ی عصمت پیامبر اکرم(ص) از دیدگاه ملاصدرا [دوره 13، شماره 46، 1392، صفحه 143-164]
 • نیرومند، رضا رهیافت اصلاح ساختار ژنتیک در حل مسأله‌ی شرور انسانی [دوره 13، شماره 49، 1392، صفحه 101-126]
 • نیری، محمد یوسف امیرالمومنین علی علیه ‌السلام وجهه جاودانه [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 141-162]
 • نیل ساز، نصرت بررسی و نقد دیدگاه صاحبان تفسیر المنار درباره‌ی قاعده‌ی بلاکیف [دوره 15، شماره 55، 1394، صفحه 133-158]

و

 • واسعی، صفیه عالم مثال از نظر ملاصدرا [دوره 9، شماره 30، 1388، صفحه 75-102]
 • واعظی، احمد نظریه‌ی تفسیری نوپراگماتیسم [دوره 11، شماره 41، 1390، صفحه 1-18]
 • واعظی، احمد بررسی نظریه‌ی «معرفت ناگرایی سیاسی» از منظر فیلسوفان غربی و متفکران [دوره 13، شماره 49، 1392، صفحه 27-48]
 • وحدتی پور، محبوبه بررسی دیدگاه کارل بارت در باب الاهیات نوارتدوکسی [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 19-38]
 • وحیدی مهرجردی، شهاب الدین «انسانِ‌دینی» و «دینِ‌انسانی» [دوره 18، شماره 67، 1397، صفحه 93-112]
 • وستفال، مرالد پولس قدیس را بجد بگیریم: گناه بمنزله مقوله ای معرفت شناختی [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 3-42]
 • وفائیان، محمد حسین شناخت بدنمند: تبیین جایگاه و تأثیر بدن در فرایند کسب شناخت از منظر صدرالمتألهین [دوره 20، شماره 76، 1399، صفحه 119-138]
 • وفاییان، محمدحسین تبیین «معرفت تشکیکی» بر پایه‌ی وجود‌انگاری معرفت در حکمت متعالیه [دوره 16، شماره 59، 1395، صفحه 129-144]
 • وکیلی، الهه آفرینش حوا از دیدگاه قرآن [دوره 9، شماره 32، 1388، صفحه 75-88]

ه

 • هادوی نیا، علی اصغر علم و دین در پرتو روش تفسیر موضوعی علمی قرآن کریم (کاربرد آن در اقتصاد) [دوره 7، شماره 25، 1386، صفحه 21-50]
 • هاشم زاده، سید علی اصغر تحلیل و توجیه اعمال فراوظیفه در فلسفه‌ی اخلاق [دوره 18، شماره 67، 1397، صفحه 131-152]
 • هاشمی، خدیجه مطالعه‌ی تطبیقی مدل تربیت دینی از دیدگاه صدرالمتألهین و اریک فروم [دوره 11، شماره 39، 1390، صفحه 21-42]
 • همازاده ابیانه، مهدی ناکارآمدی نظریه‌ی «ابتناء» در تبیین علیّت ذهنی [دوره 14، شماره 51، 1393، صفحه 1-18]
 • همازاده ابیانه، مهدی ناکامی تئوری‏های بازنمودگرایی مرتبه‌ی اوّل در تبیین خصیصه‌ی سوبژکتیو تجربه [دوره 17، شماره 63، 1396، صفحه 1-24]
 • هوشمندی، زهرا بررسی تطبیقی معنا و مفهوم قاعده‌ی «الواحد» از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا [دوره 14، شماره 50، 1393، صفحه 133-150]

ی

 • یاریان کوپائی، مجید تجربه‌ی دینی و وحی نبوی [دوره 10، شماره 36، 1389، صفحه 25-52]
 • یزدان پناه، آمنه تأثیر اعتقاد به توحید افعالی بر پذیرش علیت از دیدگاه محمد غزالی و ابن‌عربی [دوره 15، شماره 54، 1394، صفحه 47-64]
 • یزدانی، عباس تحلیل انتقادی نظریه درونگرایانه چیزُم و توجیه ذهنی- عینی باورها [دوره 10، شماره 37، 1389، صفحه 147-162]
 • یزدانی، عباس چالش دلیل گرایی درباره ی عقلانیت باورهای دینی و نقد رهیافت ضد دلیل گرایی پلنتینگا [دوره 9، شماره 31، 1388، صفحه 99-118]
 • یزدانی، عباس توجیه معرفت‌شناختی ادراک بی‌واسطه‌ی خداوند از دیدگاه فلسفه‌ی ملاصدرا [دوره 13، شماره 46، 1392، صفحه 165-183]
 • یزدانی، عباس نقد و بررسی رویکرد معرفت‌شناسانه آلستون درباب تجربه‌ی دینی [دوره 16، شماره 60، 1395، صفحه 149-168]
 • یغمایی، ابوتراب واقع گرایی علمی و گریزناپذیری نظریه های علمی (با تکیه بر آرای هکینگ و سنکی) [دوره 10، شماره 37، 1389، صفحه 21-34]
 • یغمایی، ابوتراب فعل الهی غیرمداخله‌گرایانه و نظریه‌ی علیت نوصدرایی [دوره 16، شماره 61، 1395، صفحه 131-144]
 • یوسف ثانی، سید محمود بررسی عوامل مؤثر در حصول غایت سلوک عرفانی با رویکردی بر آرای امام خمینی(ره) [دوره 18، شماره 66، 1397، صفحه 131-158]