دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی عوامل تنوع پذیری ادراکات و مشاهدات بر اساس مبانی حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1402

10.22099/jrt.2023.47272.2865

مهرداد حسن بیگی؛ سعید فامیل دردشتی


خوانشی برمولفه های عرفانی تاثیر گذار نفس بر‎ ‎سلامت بدن از دیدگاه مولوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.22099/jrt.2023.47647.2883

عابدین درویش پور


تحلیل چگونگی ارتباط نفس و بدن بر اساس نظریه ی «انکشاف» در حکمت صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

10.22099/jrt.2023.46715.2827

ابوالفضل رضایی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


بررسی تطبیقی فضیلت گرایی اخلاقی از دید مولانا و خواجه نصیر الدین طوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.22099/jrt.2023.48008.2908

نفیسه سادات عندلیب؛ سعید رحیمیان؛ قاسم کاکایی


نسبت «معنا» به مثابه مدرَک باطنی با «مفهوم»، نزد صدرالمتالهین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1402

10.22099/jrt.2023.47512.2877

محمد حسین وفائیان


خداناباوری یا روی دیگر خداباوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22099/jrt.2023.47982.2902

اسماعیل علی‌خانی