دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

دیدگاه ابن سینا پیرامون نقش عوامل مادی در شکل گیری صفات اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

10.22099/jrt.2023.45073.2768

فروغ السادات رحیم پور


از قضیۀ بیز تا ردّ طبیعت‌گراییِ خداناباورانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1401

10.22099/jrt.2023.46380.2794

احمد عبادی؛ محمد امدادی ماسوله


بررسی ماهیت و ویژگی های قواعد کلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1401

10.22099/jrt.2023.46488.2807

مهدی عبدی؛ قربانعلی کریم زاده؛ سعید علیزاده


تبیین کل ‌الکمال بودن حقیقت وجود و مظاهر آن با نگاهی به چالش‌ها و رهیافت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

10.22099/jrt.2022.44426.2726

سعید فامیل دردشتی؛ علیرضا کهنسال؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی