کلیدواژه‌ها = نفس
بدن، مراتب و ویژگی‌های آن از دیدگاه حکمت متعالیه

دوره 21، شماره 79، شهریور 1400، صفحه 105-128

10.22099/jrt.2021.40330.2469

سمیه واسعی؛ عباس جوارشکیان؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


بررسی تجرد نفس از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا

دوره 12، شماره 44، آبان 1391، صفحه 131-146

10.22099/jrt.2013.1156

قاسم کاکایی؛ نجمه بی تعب