کلیدواژه‌ها = علم
بررسی و تحلیل مسأله‌ی‌ وحدت و علم واجب‌تعالی از منظر علامه خفری

دوره 21، شماره 79، شهریور 1400، صفحه 85-104

10.22099/jrt.2021.40348.2473

مصطفی سامانی؛ احمد بهشتی؛ حبیب اله ابراهیمی


بررسی تطبیقی رابطه‌ی علم و دین از دیدگاه آیت‌الله مصباح و ایان باربور

دوره 20، شماره 77، اسفند 1399، صفحه 51-78

10.22099/jrt.2021.38391.2372

محمد اسماعیلی؛ محمد صادق جمشیدی راد؛ محمدرضا ضمیری؛ سید حسن بطحایی گلپایگانی