نویسنده = احد فرامرز قراملکی
فرامقولی بودن خداوند و الگوی رابطه ذات و صفات نزد ابوالحسن اشعری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

10.22099/jrt.2024.49304.2992

محمد کریمی لاسکی؛ عبدالرسول کشفی؛ احد فرامرز قراملکی


تحلیل تلقّیِ فرآیندی اخوان‌الصفا از فلسفه

دوره 22، شماره 84، آذر 1401، صفحه 87-99

10.22099/jrt.2022.44517.2733

مرتضی متولّی؛ احد فرامرز قراملکی


بررسی انتقادی دیدگاه آلوین پلنتینگا درباب آموزه بساطت الهی،

دوره 22، شماره 82، خرداد 1401، صفحه 103-124

10.22099/jrt.2022.42395.2596

محمد کریمی لاسکی؛ عبدالرسول کشفی؛ احد فرامرز قراملکی


تحلیل نظریه‌ی صدق نصیرالدین طوسی

دوره 21، شماره 78، خرداد 1400، صفحه 99-114

10.22099/jrt.2021.39732.2443

مرتضی متولّی؛ احد فرامرزقراملکی


تبیین مفهوم زندگی و نقش آن در معناداری زندگی با تأکید بر دیدگاه‌های صدرالمتألهین شیرازی

دوره 20، شماره 75، تیر 1399، صفحه 67-86

10.22099/jrt.2020.5730

محمد قائم عابدی؛ امیر عباس علیزمانی؛ احد فرامرز قراملکی