نویسنده = عباس جوارشکیان
مولفه های هرمنوتیکی تاثیرگذار بر فهم بهتر گزاره های دینی از منظر آیت‌ الله جوادی‌آملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1403

10.22099/jrt.2024.49239.2988

هدایت الله برومند؛ محمد جواد عنایتی راد؛ فهیمه شریعتی؛ عباس جوارشکیان


قیامت عقلی از دیدگاه حکمت متعالیه

دوره 22، شماره 82، خرداد 1401، صفحه 125-147

10.22099/jrt.2021.41062.2503

سمیه واسعی؛ عباس جوارشکیان؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


نقد نظریه‌ی تحول عام در معرفت دینی از منظر آیت‌الله جوادی‌آملی

دوره 21، شماره 80، آبان 1400، صفحه 1-26

10.22099/jrt.2021.40751.2487

هدایت الله برومند؛ فهیمه شریعتی؛ محمد جواد عنایتی راد؛ عباس جوارشکیان


بدن، مراتب و ویژگی‌های آن از دیدگاه حکمت متعالیه

دوره 21، شماره 79، شهریور 1400، صفحه 105-128

10.22099/jrt.2021.40330.2469

سمیه واسعی؛ عباس جوارشکیان؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی