بررسی دیدگاه کارل بارت در باب الاهیات نوارتدوکسی

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

کارل بارت در دوره‌ی میانیِ حیات الاهیاتی خود، تحت تأثیر دیدگاه‌های کیرکگارد، به تقابل میان خداوند و انسان اعتقاد داشت و این تقابل را بر اساس مواجهه‌ی وجودی میان خداوند و انسانِ سرگشته و حیران در بحران ایمان تفسیر می‌کرد، لیکن در نگارش دوباره‌ی کتاب اصول عقاید کلیسا تغییر عقیده داد و با الهام از کتاب مقدس، دیگر نه از تقابل میان خداوند و انسان، بلکه از وحدت میان خداوند و انسان سخن گفت، چراکه بنابر آموزه‌ی تجسدِ خداوند در عیسی ‌مسیح، نه‌تنها هیچ تقابلی میان خدا و انسان وجود ندارد، بلکه نوعی یگانگی میان آن‌ها برقرار است.

کلیدواژه‌ها


1. باربور، ایان، (1362)، علم و دین، ترجمه‌ی بهاءالدین خرمشاهی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

2. براون، کالین، (1384)، فلسفه و ایمان مسیحی، ترجمه‌ی طاطه‏ووس میکائیلیان، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.

3. برومر، ونسان، (پاییز1379)، «آیا می‏توانیم در‏باره خدا سخن بگوییم؟»،ترجمه‌ی امیر عباس علیزمانی، مجله پژوهش‌های فلسفی کلامی، شماره 5.

4. دورانت، ویلیام جیمز، (1337)، تاریخ تمدن، ترجمه‌ی احمد آرام، تهران: انتشارات اقبال.

5. کگور، کی‏یر، (1374)، ترس و لرز، ترجمه‌ی سید محسن فاطمی، بی‏جا: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.

6. کونگ، هانس، (1387)، ساحت‏های معنوی ادیان جهان، ترجمه‌ی حسن قنبری، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.

7. گورویچ، ژرژ، (1351)، دیالکتیک یا سیر جدالی و جامعه شناسی، ترجمه‌ی حسن حبیبی، تهران: انتشارات انتشار.

8. لین، تونی، (1380)، تاریخ تفکر مسیحی، ترجمه‌ی روبرت آسوریان، تهران: انتشارات نشر و پژوهش فرزان‏روز.

9. مک‏گراث، آلیستر، (1384)، درسنامه الاهیات مسیحی، ترجمه‌ی بهروز حدادی، قم: مرکز مطالعات و تحقیق ادیان و مذاهب.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­10. ـــــــــــــــ، (1382)، مقدمه‌ای بر نهضت اصلاح دینی، ترجمه‌ی بهروز حدادی، قم: مرکز مطالعات و تحقیق ادیان و مذاهب.

11. مک کواری، جان، (1378)،  تفکر دینی در قرن بیستم، ترجمه‌ی بهزاد سالکی، تهران: بی‏نا.

12. میشل، توماس، (1377)، کلام مسیحی، ترجمه‌ی حسین توفیقی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.

13. وان وورست، رابرت‏ای، (1384)، مسیحیت از لابلای متون، ترجمه‌ی جواد باغبانی و عباس رسول زاده، قم: مؤسسه امام خمینی(ره).

14. هوردرن، ویلیام، (1368)، راهنمای الاهیات پروتستان، ترجمه‌ی طاطه‏ووس میکائیلیان، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

15. هیک، جان، (1372)، فلسفه دین، ترجمه‌ی بهرام راد، تهران: انتشارات بین‌المللی الهدی.

16. Barth, Karl, (1956), Church Dogmatics 2/2, Edinburgh: T. & T. Clark.

17. ----------------, (1957), Church Dogmatics 4/1, Edinburgh: T. & T. Clark.

18. ----------------, (1967), The Humanity of God, London: Collins.

19. ----------------, (1933), Romans, Oxford: Oxford University Press.

20. ----------------,(1928), The Word of God and the Word of Man, Trans. Douglas Horton.

21. Casalis, Georges, (1964), Portrait of Karl Bart, Introduced and Translated by Robert Mcafee Brown, Doubleday Anchor Book.

 22. Kung, Hans, (1994), In Great Christian Thinkers, New York.

23. Ston, Irving, (1971), The Passions of the Mind, New American Library.

24. Torr, Jamas, B.,(1987), Karl Barth in The Eneyclopedia of Reliyion, New York.