ماهیت ایمان دینی از دیدگاه علامه طباطبایی و پل تیلیخ

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه الاهیات دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان

کلیدواژه‌ها