موضوعات = کلام
تعداد مقالات: 5
1. امکان خوانش توحیدی از نظریه‌های علمی

دوره 19، شماره 71، تابستان 1398، صفحه 23-42

سید مهدی بیابانکی


2. بررسی استدلال تکاملی پلنتینگا علیه طبیعت‌باوری و نقد سوسا و پاسخ پلنتینگا

دوره 19، شماره 71، تابستان 1398، صفحه 71-92

مطهره شکوئی پورعالی نام؛ محمد کیوانفر


3. مفهوم خدا در اثولوجیا با تأثیرپذیری از اندیشه ارسطو

دوره 18، شماره 69، زمستان 1397، صفحه 119-136

حسن عباسی حسین آبادی


5. بررسی کارآمدی نظریه طراحی هوشمند در چالش علم و دین

دوره 18، شماره 69، زمستان 1397، صفحه 1-28

مرتضی پیروجعفری؛ محمد جواد عنایتی راد