کلیدواژه‌ها = . مفهوم خدا
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم خدا در اثولوجیا با تأثیرپذیری از اندیشه ارسطو

دوره 18، شماره 69، زمستان 1397، صفحه 119-136

حسن عباسی حسین آبادی