نویسنده = لیلا پوراکبر
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل فلسفی معنای مرگ ارادی از دیدگاه ملاصدرا

دوره 19، شماره 70، بهار 1398، صفحه 27-46

عین الله خادمی؛ عبدالله صلواتی؛ لیلا پوراکبر


2. علم انسان کامل از دیدگاه ملاصدرا

دوره 14، شماره 53، زمستان 1393، صفحه 103-138

عین اله خادمی؛ لیلا پوراکبر