نویسنده = محمد شریفانی
تعداد مقالات: 2
2. توازن روح و جسم در مدار تربیت اسلامی: نگرشی تطبیقی با دیگر مکاتب

دوره 14، شماره 52، پاییز 1393، صفحه 137-162

محمد شریفانی؛ محسن قمی