نویسنده = فروغ السادات رحیم پور
تعداد مقالات: 6
2. هویت استعاری الهیات از دیدگاه ونسان برومر

دوره 18، شماره 67، تابستان 1397، صفحه 71-92

مسعود رهبری؛ فروغ السادات رحیم پور؛ قاسم کاکایی


3. بررسی دیدگاه کیث وارد پیرامون زمانمندی خدا با تکیه بر آرای ملاصدرا1

دوره 17، شماره 64، پاییز 1396، صفحه 51-70

فائزه زارعیان؛ فروغ السادات رحیم پور؛ سید مهدی امامی جمعه؛ جنان ایزدی


4. نمود انسان‌شناسی اشراقی سهروردی در رساله‌های آواز پر جبرئیل، عقل سرخ و مونس العشاق

دوره 16، شماره 60، پاییز 1395، صفحه 97-126

فروغ رحیم‌پور؛ مجید طاوسی ینگابادی


5. معناشناسی کینونت عقلی جمعی نفس و تبیین آن در فلسفه‌ی صدرالمتألهین شیرازی

دوره 15، شماره 57، زمستان 1394، صفحه 53-72

محمد خسروی فارسانی؛ فروغ رحیم‌پور