نویسنده = رحیم پور، فروغ السادات
تعداد مقالات: 7
1. واقع‌نمایی گزاره‌های دینی از منظر علامه طباطبایی و ونسان برومر

دوره 20، شماره 76، پاییز 1399، صفحه 71-96

10.22099/jrt.2020.5941

مسعود رهبری؛ فروغ السادات رحیم پور


3. هویت استعاری الهیات از دیدگاه ونسان برومر

دوره 18، شماره 67، تابستان 1397، صفحه 71-92

10.22099/jrt.2018.4908

مسعود رهبری؛ فروغ السادات رحیم پور؛ قاسم کاکایی


4. بررسی دیدگاه کیث وارد پیرامون زمانمندی خدا با تکیه بر آرای ملاصدرا1

دوره 17، شماره 64، پاییز 1396، صفحه 51-70

10.22099/jrt.2017.4492

فائزه زارعیان؛ فروغ السادات رحیم پور؛ سید مهدی امامی جمعه؛ جنان ایزدی