نویسنده = قراملکی، احد فرامرز
تعداد مقالات: 4
2. قوم مداری اندیشه و راه حل واتسن (با تأکید بر مطالعات دینی)

دوره 5، شماره 17، زمستان 1384، صفحه 41-60

10.22099/jrt.2013.1348

جنان ایزدی؛ احد فرامرز قراملکی


3. پارادوکس دروغگو و راه حل شمس الدین محمد خفری

دوره 4، شماره 11، تابستان 1383، صفحه 33-44

احد فرامرز قراملکی


4. آرا و آثار منطقی جلال الدین دوانی

دوره 4، شماره 10، بهار 1383، صفحه 85-96

احد فرامرز قراملکی