نویسنده = ماریه سید قریشی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی دیدگاه های فلاسفه غرب در خصوص ارتباط دین و اخلاق

دوره 4، شماره 11، تابستان 1383، صفحه 15-32

ماریه سید قریشی