نویسنده = رحیمیان، سعید
تعداد مقالات: 5
1. مقایسه‌ی نظریه‌ی اعتمادگرایی آلستون و پلانتینگا (با تأکید بر باورهای دینی)

دوره 15، شماره 56، پاییز 1394، صفحه 101-124

10.22099/jrt.2015.3281

اکرم عسکرزاده مزرعه؛ سیدعلی علم الهدی؛ جلال پی‌کانی؛ سعید رحیمیان


2. جایگاه معرفت شناختی عقل فعال در اندیشه ی ابن سینا

دوره 11، شماره 38، بهار 1390، صفحه 71-94

10.22099/jrt.2013.1201

سعید رحیمیان؛ مسعود رهبری


3. کاوشی در رابطه با ایمان و معرفت فلسفی

دوره 9، شماره 32، پاییز 1388، صفحه 89-114

10.22099/jrt.2013.1245

نعمت الله بدخشان؛ محمد مزیدی؛ سعید رحیمیان


4. کاوشی در اصطلاح انیت

دوره 1، شماره 2، زمستان 1378، صفحه 71-82

سعید رحیمیان


5. رساله کشف الغطاء

دوره 1، شماره 1، پاییز 1378، صفحه 121-130

ابن عربی؛ سعید رحیمیان