نویسنده = سعیدی مهر، محمد
تعداد مقالات: 5
1. اثبات وقوع معجزات از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی و ریچارد سویین برن

دوره 15، شماره 55، تابستان 1394، صفحه 27-48

10.22099/jrt.2015.3171

عباس دهقانی نژاد؛ محمد سعیدی مهر


2. دلالت معجزه از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی

دوره 11، شماره 40، پاییز 1390، صفحه 51-68

10.22099/jrt.2013.1184

عباس دهقانی نژاد؛ محمد سعیدی مهر


3. تعالی و حلول در فلسفه ی اسپینوزا با تکیه بر عرفان اسلامی

دوره 9، شماره 31، تابستان 1388، صفحه 31-58

10.22099/jrt.2013.1249

شهناز شایان فر؛ محمد سعیدی مهر


4. پیش سمانتیک و سمانتیک ضمایر آنافوریک

دوره 8، شماره 29، زمستان 1387، صفحه 117-140

10.22099/jrt.2013.1268

علیرضا دست افشان؛ سید محمدعلی حجتی؛ محمد سعیدی مهر


5. رابطه گزاره های پیشینی و ضروری

دوره 2، شماره 7، بهار 1380، صفحه 19-44

محمد سعیدی مهر