نویسنده = کشفی، عبدالرسول
تعداد مقالات: 8
1. بررسی تطبیقی دیدگاه‌های ویلیام جیمز و ملاصدرا در باب چگونگی شکل‌گیری مفاهیم حسی

دوره 15، شماره 57، زمستان 1394، صفحه 21-52

10.22099/jrt.2016.3658

مجید ضیایی قهنویه؛ عبدالرسول کشفی؛ حسن ابراهیمی


3. شرط علّی معرفت و قضایای حقیقیه و خارجیه

دوره 11، شماره 39، تابستان 1390، صفحه 69-86

10.22099/jrt.2013.1193

عبدالرسول کشفی؛ احمد عبادی


4. روش اصل موضوعی و روایت پلانتینگا از برهان آنسلم

دوره 9، شماره 33، زمستان 1388، صفحه 23-50

10.22099/jrt.2013.1235

فاطمه نام آور؛ عبدالرسول کشفی


7. مبناگروی و برهان تسلسل

دوره 4، شماره 10، بهار 1383، صفحه 123-132

عبدالرسول کشفی


8. بررسی و نقد برهان خطای حسی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1380، صفحه 113-130

عبدالرسول کشفی